GRUPA ROBOCZA
Innowacje w szpitalnictwie
Innowacyjność to dla polskich liderów ochrony zdrowia nadal wyzwanie . Wg raportu z 2021 World Index of Healthcare Innovation opracowywanego przez działającą na rzecz równości szans organizację Foundation for Research on Equal Opportunity, Polska zajęła 29 miejsce ( na 31) w dziedzinie cyfryzacji medycyny. Niewątpliwym akceleratorem zmian w zakresie cyfryzacji, telemedycyny była pandemia. Jednocześnie wg danych raportu FHI ( Future Health Index) 2022 26% obecnie a w perspektywie 3 lat 38% liderów ochrony zdrowia chce dołączyć do grona innowatorów . Cieszy oczywiście ten planowany wzrost jednocześnie należy myśleć , że to jednak ciągle mniej niż połowa. Aktualnie dominują inwestycje w cyfrową dokumentację medyczną i telemedycynę co odpowiada na bieżące potrzeby rynku i a także przygotowują ochronę zdrowia na przyszłe innowacje i wdrażanie bardziej zaawansowanych technologii, w tym również medycznego metawersum, które pomogą zapewnić możliwość świadczenia bardziej zaawansowanych form opieki.
GRUPA ROBOCZA
Innowacje w szpitalnictwie
Innowacyjność to dla polskich liderów ochrony zdrowia nadal wyzwanie . Wg raportu z 2021 World Index of Healthcare Innovation opracowywanego przez działającą na rzecz równości szans organizację Foundation for Research on Equal Opportunity, Polska zajęła 29 miejsce ( na 31) w dziedzinie cyfryzacji medycyny. Niewątpliwym akceleratorem zmian w zakresie cyfryzacji, telemedycyny była pandemia. Jednocześnie wg danych raportu FHI ( Future Health Index) 2022 26% obecnie a w perspektywie 3 lat 38% liderów ochrony zdrowia chce dołączyć do grona innowatorów . Cieszy oczywiście ten planowany wzrost jednocześnie należy myśleć , że to jednak ciągle mniej niż połowa. Aktualnie dominują inwestycje w cyfrową dokumentację medyczną i telemedycynę co odpowiada na bieżące potrzeby rynku i a także przygotowują ochronę zdrowia na przyszłe innowacje i wdrażanie bardziej zaawansowanych technologii, w tym również medycznego metawersum, które pomogą zapewnić możliwość świadczenia bardziej zaawansowanych form opieki.

Sektor ochrony zdrowia jest unikatowy – złożoność́ systemu opieki zdrowotnej, jego interdyscyplinarność, wielość interesariuszy oraz powszechny charakter sprawiają, że działalność innowacyjna jest procesem wieloaspektowym, wieloetapowym i długotrwałym.
Warto zwrócić uwagę na to, że innowacje to nie tylko zaawansowane technologie, to usprawnione podejście do zarządzania, komunikacji, współpracy, edukacji, itp.

Tomasz Maciejewski
Lider Grupy

Innowacyjność to dla polskich liderów ochrony zdrowia nadal wyzwanie.

Wg raportu z 2021 World Index of Healthcare Innovation opracowywanego przez działającą na rzecz równości szans organizację Foundation for Research on Equal Opportunity, Polska zajęła 29 miejsce ( na 31) w dziedzinie cyfryzacji medycyny.

Niewątpliwym akceleratorem zmian w zakresie cyfryzacji, telemedycyny była pandemia. Jednocześnie wg danych raportu FHI ( Future Health Index) 2022 26% obecnie a w perspektywie 3 lat 38% liderów ochrony zdrowia chce dołączyć do grona innowatorów . Cieszy oczywiście ten planowany wzrost jednocześnie należy myśleć , że to jednak ciągle mniej niż połowa.

Aktualnie na rynku dominują inwestycje w cyfrową dokumentację medyczną i telemedycynę.Ta tendencja wynika z bieżących potrzeb i wymagań sektora zdrowia, ale także ma na celu przygotowanie go na przyszłe wprowadzanie jeszcze bardziej zaawansowanych technologii, w tym również medycznego metawersum.

„Ludzie są bardzo otwarci na nowe rozwiązania- oczywiście dopóki będą one dokładnie takie same jak te stare”- Ch..F. Kettering (amerykański wynalazca) i o tym muszą myśleć liderzy wdrażający innowacje . Mimo ogólnej wiedzy liderów i personelu ,że bez innowacji nie dokona się postęp to szansa porażki w wprowadzaniu cyfrowej transformacji waha się pomiędzy 70 a 95% .

W wdrażaniu innowacji można zauważyć kilka problemów :

 • 1. ograniczenia infrastrukturalne
 • 2. polityka i przepisy dotyczące danych medycznych
 • 3. brak standaryzacji i interoperacyjności danych
 • 4. brak wiedzy personelu
 • 5. opór personelu wobec nowych technologii

Pomysł stworzenia tej podgrupy zrodził się na podstawie doświadczeń Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) gdzie w początkach 2022 powołany został do życia Dział ds. AI i Innowacji a także prowadzenia wspólnie z 4 innymi publicznymi jednostkami klinicznymi konkursu Mother and Child Start-up Challenge (MCSC). Organizatorami tego konkursu byli : Instytut Matki i Dziecka ,Centrum Medyczne „Żelazna”-Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Do pracy w pod grupie ds. szpitali zaproszeni zostali dyrektorzy i liderzy zmian jednostek uczestniczący w MCSC a także Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszym celem jest aby % liderów innowacji w grupie dyrektorów szpitali corocznie zwiększał się i abyśmy jak najszybciej przekroczyli 80% .

Rozpoczelismy od round table meeting Grupy Roboczej w dniu 16.02.23 na temat koncepcji wdrożeń innowacji w szpitalach w czasie którego omówiono kluczowe problemy : - lider zespołu wdrożeń w jednostce (jak go wyłonić, jakie obowiązki powinien przejąć, jak zachęcać), - model HB HTA (jak oceniać i wyłaniać skuteczne/opłacalne technologie medyczne), - kwestie prawne i technologiczne- np. ograniczenia HIS, interoperacyjność danych i aparatury do wykorzystania w projektach itp. - jak tworzyć kulturę organizacyjna jednostek, jak skutecznie dokonywać transformacji organizacyjnej i cyfrowej - omówienie i opracowanie zasad współpracy i benefitowania kierowników klinik oraz lekarzy w szpitalach w Polsce, pod kątem zachęcenia do wdrożeń innowacji i otwarcia klinicystów na technologie medyczne (wady/zalety/możliwości/słabe strony)

Wnioski ze spotkania : Odpowiednie podejście do tworzenia kultury organizacji będącej podstawą wszystkich zmian i rozwoju innowacji w placówce. Uważne budowanie zaufania i atmosfery współpracy pomiędzy pracownikami a liderem, oraz liderem a Dyrekcją placówki Zarządzanie zmianą to proces wymagający zaopiekowania i metodologicznego podejścia, a odpowiednio poprowadzony może przynieść wymierne korzyści. Powołanie ośrodków wdrożeniowych, które dzielą się swoim doświadczeniem i rekomendacjami dotyczącymi procesu wdrożenia Mapowanie ekosystemu konkursów i finansowania niezbędnych do rozwoju projektów B+R. Ocena inwestycji Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA) jest procesem wartym rozwoju i wykorzystania w szpitalnictwie

Na kolejne miesiące zaplanowaliśmy:

 • -opublikowanie/przedstawienie case study wdrożeń w IMID i pozostałych uczestników jako efekt konkursu Mother and Child Startup Challenge
 • -wspólne opracowanie case study z członkami Grupy Roboczej i/lub społeczności NIL)- analiza przypadków wdrożeń w placówkach, wnioski od lekarzy, oceny negatywne, oceny pozytywne, rekomendacje i wnioski
 • - opracowanie tematyki webinarów uzupełnionych o ramowy program spotkań planowanych na 2023 r. przez NIL-IN o tematykę dotyczącą innowacji, szpitala i lekarzy (efekty obrad round table i np. prawo własności we wdrażaniu technologii w podmiotach medycznych; czy szpitale posiadają wewnętrzne fundusze na rozwój projektów medtech itp.)
 • - szkolenia skierowane do lekarzy dotyczące użytkowych aspektów rozwoju technologii medycznych z perspektywy pracownika ochrony zdrowia – między innymi prawo własności we wdrażaniu innowacji w podmiotach medycznych oraz pespektywa pozyskania funduszy na projekty technologiczne z państwowych źródeł finansowania.
 • - zaplanowanie możliwości wizyt studyjnych lekarzy z innych ośrodków w placówkach szpitalnych grupy NIL-IN.

Podsumowaniem dotychczasowych działań grupy będzie panel dotyczący innowacji w szpitalnictwie w ramach wrześniowej konferencji NIL-IN

Czytaj całość

Innowacyjność to dla polskich liderów ochrony zdrowia nadal wyzwanie.

Wg raportu z 2021 World Index of Healthcare Innovation opracowywanego przez działającą na rzecz równości szans organizację Foundation for Research on Equal Opportunity, Polska zajęła 29 miejsce ( na 31) w dziedzinie cyfryzacji medycyny.

Niewątpliwym akceleratorem zmian w zakresie cyfryzacji, telemedycyny była pandemia. Jednocześnie wg danych raportu FHI ( Future Health Index) 2022 26% obecnie a w perspektywie 3 lat 38% liderów ochrony zdrowia chce dołączyć do grona innowatorów . Cieszy oczywiście ten planowany wzrost jednocześnie należy myśleć , że to jednak ciągle mniej niż połowa.

Aktualnie na rynku dominują inwestycje w cyfrową dokumentację medyczną i telemedycynę.Ta tendencja wynika z bieżących potrzeb i wymagań sektora zdrowia, ale także ma na celu przygotowanie go na przyszłe wprowadzanie jeszcze bardziej zaawansowanych technologii, w tym również medycznego metawersum.

„Ludzie są bardzo otwarci na nowe rozwiązania- oczywiście dopóki będą one dokładnie takie same jak te stare”- Ch..F. Kettering (amerykański wynalazca) i o tym muszą myśleć liderzy wdrażający innowacje . Mimo ogólnej wiedzy liderów i personelu ,że bez innowacji nie dokona się postęp to szansa porażki w wprowadzaniu cyfrowej transformacji waha się pomiędzy 70 a 95% .

W wdrażaniu innowacji można zauważyć kilka problemów :

 • 1. ograniczenia infrastrukturalne
 • 2. polityka i przepisy dotyczące danych medycznych
 • 3. brak standaryzacji i interoperacyjności danych
 • 4. brak wiedzy personelu
 • 5. opór personelu wobec nowych technologii

Pomysł stworzenia tej podgrupy zrodził się na podstawie doświadczeń Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) gdzie w początkach 2022 powołany został do życia Dział ds. AI i Innowacji a także prowadzenia wspólnie z 4 innymi publicznymi jednostkami klinicznymi konkursu Mother and Child Start-up Challenge (MCSC). Organizatorami tego konkursu byli : Instytut Matki i Dziecka ,Centrum Medyczne „Żelazna”-Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Do pracy w pod grupie ds. szpitali zaproszeni zostali dyrektorzy i liderzy zmian jednostek uczestniczący w MCSC a także Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszym celem jest aby % liderów innowacji w grupie dyrektorów szpitali corocznie zwiększał się i abyśmy jak najszybciej przekroczyli 80% .

Rozpoczelismy od round table meeting Grupy Roboczej w dniu 16.02.23 na temat koncepcji wdrożeń innowacji w szpitalach w czasie którego omówiono kluczowe problemy : – lider zespołu wdrożeń w jednostce (jak go wyłonić, jakie obowiązki powinien przejąć, jak zachęcać), – model HB HTA (jak oceniać i wyłaniać skuteczne/opłacalne technologie medyczne), – kwestie prawne i technologiczne- np. ograniczenia HIS, interoperacyjność danych i aparatury do wykorzystania w projektach itp. – jak tworzyć kulturę organizacyjna jednostek, jak skutecznie dokonywać transformacji organizacyjnej i cyfrowej – omówienie i opracowanie zasad współpracy i benefitowania kierowników klinik oraz lekarzy w szpitalach w Polsce, pod kątem zachęcenia do wdrożeń innowacji i otwarcia klinicystów na technologie medyczne (wady/zalety/możliwości/słabe strony)

Wnioski ze spotkania : Odpowiednie podejście do tworzenia kultury organizacji będącej podstawą wszystkich zmian i rozwoju innowacji w placówce. Uważne budowanie zaufania i atmosfery współpracy pomiędzy pracownikami a liderem, oraz liderem a Dyrekcją placówki Zarządzanie zmianą to proces wymagający zaopiekowania i metodologicznego podejścia, a odpowiednio poprowadzony może przynieść wymierne korzyści. Powołanie ośrodków wdrożeniowych, które dzielą się swoim doświadczeniem i rekomendacjami dotyczącymi procesu wdrożenia Mapowanie ekosystemu konkursów i finansowania niezbędnych do rozwoju projektów B+R. Ocena inwestycji Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA) jest procesem wartym rozwoju i wykorzystania w szpitalnictwie

Na kolejne miesiące zaplanowaliśmy:

 • -opublikowanie/przedstawienie case study wdrożeń w IMID i pozostałych uczestników jako efekt konkursu Mother and Child Startup Challenge
 • -wspólne opracowanie case study z członkami Grupy Roboczej i/lub społeczności NIL)- analiza przypadków wdrożeń w placówkach, wnioski od lekarzy, oceny negatywne, oceny pozytywne, rekomendacje i wnioski
 • – opracowanie tematyki webinarów uzupełnionych o ramowy program spotkań planowanych na 2023 r. przez NIL-IN o tematykę dotyczącą innowacji, szpitala i lekarzy (efekty obrad round table i np. prawo własności we wdrażaniu technologii w podmiotach medycznych; czy szpitale posiadają wewnętrzne fundusze na rozwój projektów medtech itp.)
 • – szkolenia skierowane do lekarzy dotyczące użytkowych aspektów rozwoju technologii medycznych z perspektywy pracownika ochrony zdrowia – między innymi prawo własności we wdrażaniu innowacji w podmiotach medycznych oraz pespektywa pozyskania funduszy na projekty technologiczne z państwowych źródeł finansowania.
 • – zaplanowanie możliwości wizyt studyjnych lekarzy z innych ośrodków w placówkach szpitalnych grupy NIL-IN.

Podsumowaniem dotychczasowych działań grupy będzie panel dotyczący innowacji w szpitalnictwie w ramach wrześniowej konferencji NIL-IN

Najnowsze publikacje grupy Innowacje w szpitalnictwie
NIL IN SUMMIT

,,Jak stworzyć ośrodek referencyjny nie w metropolii"

We wtorki i czwartki prezentujemy porcję wiedzy z konferencji NIL IN Summit. Dziś pozostajemy przy sesji przygotowanej przez Tomasza Maciejewskiego, lidera grupy roboczej NIL IN ds. innowacji w szpitalnictwie, aby dowiedzieć się, jak stworzyć ośrodek referencyjny poza metropolią. O tym w swoim wystąpieniu bardzo ciekawie opowiada dr n. med.Krzysztof Dowgierd, Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
Czytaj całość
We wtorki i czwartki prezentujemy porcję wiedzy z konferencji NIL IN Summit. Dziś pozostajemy przy sesji przygotowanej przez Tomasza Maciejewskiego, lidera grupy roboczej NIL IN ds. innowacji w szpitalnictwie, aby dowiedzieć się, jak stworzyć ośrodek referencyjny poza metropolią. O tym w swoim wystąpieniu bardzo ciekawie opowiada dr n. med.Krzysztof Dowgierd, Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
Czytaj całość
Z radością informujemy, że cykl 12 podcastów „InTalk – rozmowy o przyszłości medycyny” NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów jest już dostępny na Spotify – jednej z największych i najpopularniejszych platform strumieniowania dźwięku.W ramach na #InTalk eksperci, liderzy opinii i praktycy opowiadają o różnych aspektach rozwoju medycyny, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz transformacji opieki zdrowotnej. Rozmawiamy m.in. o postępie diagnostyki, działaniach na poziomie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ciekawostkach z polskiego rynku innowacji w medycynie.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Spotify! Link do cyklu w komentarzuCykl powstał w partnerstwie z portalem Esculap.com
Czytaj całość
artykuł

Cyfrowa rewolucja poprawia opiekę zdrowotną

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość
Jak można rozwiązać problem niedoboru kadr medycznych? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w wystąpieniu Tomasz Maciejewski „Szpital przyszłości czyli krótka historia jutra”, które zostało zarejestrowane podczas NIL IN Summit.<p> Temat prelekcji nawiązuje do myśli Yuvala Noah Harariego, bo jak podkreślił lider grupy roboczej NIL IN ds. innowacji w szpitalnictwie, aby rozwijać się i iść do przodu, musimy wyciągać lekcje z przeszłości. Dr. Maciejewski dzieli się wizją ewolucji medycyny i roli technologii w kształtowaniu szpitali przyszłości. </p>
Czytaj całość
artykuł

Konferencja Pediatric Innovation Day już 27 października

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali będzie gospodarzem międzynarodowej, bezpłatnej konferencji Pediatric Innovation Day organizowanej przez i4KIDS and i4KIDS-EUROPE.

Inspiracja i wymiana wiedzy Celem wydarzenia jest promowanie idei innowacji pediatrycznych, wymiana wiedzy oraz inspiracja do dalszych badań w tym obszarze.

Na konferencji Pediatric Innovation Day spotkają się przedstawiciele szpitali pediatrycznych, eksperci, lekarze oraz przedstawiciele firm i start-upów z całej Europy. To wyjątkowe wydarzenie jest częścią unijnego projektu i4KIDS-EUROPE i ma na celu integrację różnych europejskich interesariuszy pediatrycznych i ich partycypację w dyskusji na temat innowacji.

Wydarzenie, w formie wystąpień i paneli dyskusyjnych ma skupiać się na temacie potrzeb i barier wpływających na rozwój europejskiego ekosystemu innowacji pediatrycznych: finansowanie, regulacje i refundowanie, bariery komercjalizacyjne i adopcyjne, kapitał ludzki, bariery infrastrukturalne, współpraca i dzielenie się wiedzą, kultura innowacji.

Prezentacja europejskich innowacji w pediatrii Podczas Pediatric Innovation Day odbędzie się również finał projektu EIT Health "Wild Card", w ramach którego siedem wyselekcjonowanych startupów z całej Europy zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze pediatrii.

Zapraszamy do rejestracji

Konferencja odbędzie się hybrydowo 27 października 2023 roku w godz. 9:00 - 17:30; stacjonarnie w Centralnym Domu Technologii w Warszawie oraz online.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Czytaj całość

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali będzie gospodarzem międzynarodowej, bezpłatnej konferencji Pediatric Innovation Day organizowanej przez i4KIDS and i4KIDS-EUROPE.

Inspiracja i wymiana wiedzy Celem wydarzenia jest promowanie idei innowacji pediatrycznych, wymiana wiedzy oraz inspiracja do dalszych badań w tym obszarze.

Na konferencji Pediatric Innovation Day spotkają się przedstawiciele szpitali pediatrycznych, eksperci, lekarze oraz przedstawiciele firm i start-upów z całej Europy. To wyjątkowe wydarzenie jest częścią unijnego projektu i4KIDS-EUROPE i ma na celu integrację różnych europejskich interesariuszy pediatrycznych i ich partycypację w dyskusji na temat innowacji.

Wydarzenie, w formie wystąpień i paneli dyskusyjnych ma skupiać się na temacie potrzeb i barier wpływających na rozwój europejskiego ekosystemu innowacji pediatrycznych: finansowanie, regulacje i refundowanie, bariery komercjalizacyjne i adopcyjne, kapitał ludzki, bariery infrastrukturalne, współpraca i dzielenie się wiedzą, kultura innowacji.

Prezentacja europejskich innowacji w pediatrii Podczas Pediatric Innovation Day odbędzie się również finał projektu EIT Health „Wild Card”, w ramach którego siedem wyselekcjonowanych startupów z całej Europy zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze pediatrii.

Zapraszamy do rejestracji

Konferencja odbędzie się hybrydowo 27 października 2023 roku w godz. 9:00 – 17:30; stacjonarnie w Centralnym Domu Technologii w Warszawie oraz online.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Czytaj całość

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt