Projekt
Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ)
Aplikacje Certyfikowane MZ w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych
Celem powstania Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ), w którym znajdą się Aplikacje Certyfikowane MZ, jest wskazanie bezpiecznych i rzetelnie opracowanych aplikacji dedykowanych pacjentom.

W Portfelu Aplikacji Zdrowotnych mogą być umieszczone tylko aplikacje, które uzyskały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ”.

Certyfikacja ma przede wszystkim dostarczyć informacje, że dana aplikacja jest sprawdzona pod względem merytorycznym oraz bezpieczeństwa informacji. Umieszczanie aplikacji, które uzyskały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ” w PAZ ma ułatwić ich identyfikację wszystkim interesariuszom.

Mimo że aplikacje znajdujące się w PAZ są skierowane do pacjentów, to przewidywane są korzyści także dla wszystkich zaangażowanych stron. Personel medyczny zyska sprawdzone narzędzie, które pomoże np. monitorować stan zdrowia pacjenta, wspierać w realizacji zaleceń, a tym samym zaangażuje pacjenta w proces dbania o zdrowie. Dla właścicieli aplikacji będzie natomiast świadectwem najwyższej jakości i skuteczności ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród szerokiego grona pacjentów, a udział organizacji eksperckich i pacjenckich w procesie przyczyni się do ich popularyzacji oraz umożliwi nowy sposób realizacji ich założeń statutowych. Mamy nadzieję, że rozwiązanie będzie atrakcyjną wartością dodaną i będzie się cieszyć popularnością oraz zaufaniem.

Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ)
Aplikacje Certyfikowane MZ w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych
Celem powstania Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ), w którym znajdą się Aplikacje Certyfikowane MZ, jest wskazanie bezpiecznych i rzetelnie opracowanych aplikacji dedykowanych pacjentom.

W Portfelu Aplikacji Zdrowotnych mogą być umieszczone tylko aplikacje, które uzyskały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ”.

Certyfikacja ma przede wszystkim dostarczyć informacje, że dana aplikacja jest sprawdzona pod względem merytorycznym oraz bezpieczeństwa informacji. Umieszczanie aplikacji, które uzyskały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ” w PAZ ma ułatwić ich identyfikację wszystkim interesariuszom.

Mimo że aplikacje znajdujące się w PAZ są skierowane do pacjentów, to przewidywane są korzyści także dla wszystkich zaangażowanych stron. Personel medyczny zyska sprawdzone narzędzie, które pomoże np. monitorować stan zdrowia pacjenta, wspierać w realizacji zaleceń, a tym samym zaangażuje pacjenta w proces dbania o zdrowie. Dla właścicieli aplikacji będzie natomiast świadectwem najwyższej jakości i skuteczności ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród szerokiego grona pacjentów, a udział organizacji eksperckich i pacjenckich w procesie przyczyni się do ich popularyzacji oraz umożliwi nowy sposób realizacji ich założeń statutowych. Mamy nadzieję, że rozwiązanie będzie atrakcyjną wartością dodaną i będzie się cieszyć popularnością oraz zaufaniem.

Obserwujemy rosnące znaczenie DTx, czyli terapii opartych o urządzenia i aplikacje medyczne, chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy korzystają z usług mobilnych w wielu obszarach życia. W związku z tym w 2023 r. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało pilotażowy program Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ), którego merytorycznym partnerem ma przyjemność być Naczelna Izba Lekarska, Sieć Lekarzy Innowatorów. Wraz z Ministerstwem chcemy zadbać o możliwość dostarczania rzetelnych i sprawdzonych rozwiązań dla naszych pacjentów. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniach innych krajów wspieramy budowę przełomowego podejścia do oceny cyfrowych technologii medycznych.

Trend ten jest również obserwowany i upowszechniany w innych krajach Europejskich np. Niemczech, gdzie na mocy Digital Health care Act powstała DiGA. Próba uporządkowania świata aplikacji medycznych oraz ich rzetelna ocena połączona z finansowaniem. W ślad za niemieckim przykładem poszło wiele krajów UE tj. Belgia, Francja, kraje Skandynawskie. Cieszymy się również, z bycia w gronie liderów cyfrowej zmiany.

Jakub Chwiećko
Lider Projektu

Główne obszary prac

Proces dotyczy aplikacji, które zostaną zgłoszone przez ich właścicieli do oceny. Aplikacje zgłoszone do oceny będą weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i pod kątem bezpieczeństwa informacji.Zgłoszenie aplikacji do procesu oceny, który może się zakończyć przyznaniem tytułu „Aplikacja Certyfikowana MZ” i umieszczeniem aplikacji w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych odbywa się przy pomocy systemu online.
Tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ jest przyznawany na 24 miesiące z możliwością przedłużenia. Również na 24 miesiące aplikacje są umieszczane w PAZ. W tym czasie podlegają one koniecznym aktualizacjom oraz ewaluacji. Korzystanie ze wszystkich aplikacji znajdujących się w PAZ jest bezpłatne.
Aplikacje zgłoszone do oceny są weryfikowane pod względem formalnym (przez Ministerstwo Zdrowia), merytorycznym (przez ekspertów w danej dziedzinie medycyny i przedstawicieli pacjentów) i pod kątem bezpieczeństwa informacji (przez Centrum e-Zdrowia- CeZ). Niezwykle istotne jest, aby proces był w pełni transparentny, a ocena jak najbardziej wiarygodna, dlatego też założono znaczący udział organizacji eksperckich oraz pacjenckich zarówno w trakcie przygotowania procesu, jak również na etapie oceny zgłoszonych aplikacji.
Zachęcamy wszystkich użytkowników aplikacji do podzielenia się swoją opinią na ich temat. Jest to niezwykle istotne dla dalszego udoskonalania PAZ oraz samych aplikacji. Państwa opinia będzie miała istotne znaczenie podczas weryfikacji pilotażu.

Organizatorzy

Partnerzy

artykuł

PAZ: Portfel Aplikacji Zdrowotnych

Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że transformacja cyfrowa ochrony zdrowia to właściwy kierunek działań. Pandemia COVID-19 była jednym z czynników, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju rozwiązań w obszarze zdrowia cyfrowego i telemedycyny. Aby zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej, wykorzystano dotychczasowe rozwiązania i wdrożono szereg nowych.

Wyzwania takie jak starzejące się społeczeństwo, nierówności w dostępie do ochrony zdrowia, niedobór kadr oraz dojrzałość cyfrowa odbiorców zwiększają zapotrzebowanie na nowe e-usługi.

Dostrzegły to Izby Lekarskie. Powołały one inicjatywę NIL IN, czyli sieć lekarzy innowatorów, którzy mają wspierać rozwój nowoczesnej medycyny cyfrowej, aby niosła wymierne korzyści dla pacjentów i aby powstawały nowe narzędzia dla lekarzy.

Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia to bardzo ważny proces Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo wykorzystuje nowoczesne technologie do zwiększenia skuteczności profilaktyki i leczenia oraz do odciążenia kadry medycznej. Jest to szczególnie istotne w obliczu deficytów personelu medycznego i rosnących potrzeb społeczeństwa dotyczących ochrony zdrowia.

Stale rozwijamy portfolio systemowych usług cyfrowych w zdrowiu, takich jak: Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i jego mobilna wersja (mojeIKP), e-recepta, e-skierowanie, Zdarzenia Medyczne i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Transformacja cyfrowa sektora ochrony zdrowia to jeden z naszych priorytetów. W marcu tego roku poszerzyliśmy ofertę cyfrową dla pacjentów o Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ).

Znajdą się w nim aplikacje certyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Chcemy wskazać pacjentom rzetelnie opracowane aplikacje, z których będą mogli bezpiecznie korzystać. W Portfelu Aplikacji Zdrowotnych (PAZ) umieścimy tylko te, które zostaną pozytywnie zweryfikowane i otrzymają tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ.

Mimo że aplikacje umieszczone w PAZ są skierowane do pacjentów, to korzyści z tego systemu odniosą wszystkie zaangażowane strony. Personel medyczny zyska sprawdzone narzędzie, które pomoże np. monitorować stan zdrowia pacjenta i wspierać go w realizacji zaleceń, a tym samym zaangażuje w proces dbania o zdrowie.

Dla właścicieli aplikacji będzie natomiast świadectwem najwyższej jakości i skuteczności ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród pacjentów. Tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ będą mogły uzyskać te aplikacje, których oprogramowanie zostało zakwalifikowane jako wyrób medyczny – jeśli są to aplikacje zdrowotne, które realizują procesy diagnostyczne lub terapeutyczne. Status wyrobu nie będzie konieczny w przypadku aplikacji wspierających, które nie realizują takich procesów. Aplikacja, która otrzymała certyfikat, będzie włączona do Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ) na 24 miesiące. W tym czasie właściciel aplikacji musi ją aktualizować i wersjonować. Po 12 miesiącach od certyfikacji aplikacja zostanie poddana ewaluacji. Aplikacje zgłoszone do oceny będą weryfikowane pod względem formalnym (przez Ministerstwo Zdrowia), merytorycznym (przez ekspertów koordynowanych przez NIL IN i Radę Organizacji Pacjenckich) oraz pod kątem bezpieczeństwa informacji (zadanie to realizuje Centrum e-Zdrowia).

Weryfikacja musi być w pełni transparentna, a ocena – jak najbardziej wiarygodna. Dlatego organizacje eksperckie i pacjenckie biorą udział zarówno w przygotowaniu, jak i w ocenie zgłoszonych aplikacji. Aplikacje można zgłosić do oceny przez formularz dostępny na stronie: https://e-inwestycje.mz.gov.pl w zakładce „PAZ”. Są tam też dostępne inne materiały: regulamin, wzór umowy, instrukcja wypełniania wniosku i FAQ.

Zapraszamy Państwa do współpracy – dołączcie do grona ekspertów NIL IN! Razem rozwijajmy sektor ochrony zdrowia. Zaangażowanie organizacji reprezentujących ekspertów:

ocena merytoryczna zgłoszonych aplikacji przez 3 ekspertów w ciągu 10 dni roboczych

ocena na podstawie formularza zgłoszenia wypełnianego przez wnioskodawcę

ocena może być: pozytywna, negatywna lub pozytywna warunkowo (można zawrzeć uwagi dla autora

aplikacji dotyczące zakresu koniecznych zmian, jakie muszą być dokonane w aplikacji)

formularz oceny oraz informacje o aplikacji będą dostępne online (portal internetowy)

udział w procesie ewaluacji po 12 miesiącach od włączenia aplikacji do PAZ i ewentualna ocena zmian/aktualizacji, które jej właściciel będzie chciał wdrożyć w międzyczasie.

Hubert Życiński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia
Czytaj całość
Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że transformacja cyfrowa ochrony zdrowia to właściwy kierunek działań. Pandemia COVID-19 była jednym z czynników, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju rozwiązań w obszarze zdrowia cyfrowego i telemedycyny. Aby zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej, wykorzystano dotychczasowe rozwiązania i wdrożono szereg nowych.

Wyzwania takie jak starzejące się społeczeństwo, nierówności w dostępie do ochrony zdrowia, niedobór kadr oraz dojrzałość cyfrowa odbiorców zwiększają zapotrzebowanie na nowe e-usługi.

Dostrzegły to Izby Lekarskie. Powołały one inicjatywę NIL IN, czyli sieć lekarzy innowatorów, którzy mają wspierać rozwój nowoczesnej medycyny cyfrowej, aby niosła wymierne korzyści dla pacjentów i aby powstawały nowe narzędzia dla lekarzy.

Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia to bardzo ważny proces Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo wykorzystuje nowoczesne technologie do zwiększenia skuteczności profilaktyki i leczenia oraz do odciążenia kadry medycznej. Jest to szczególnie istotne w obliczu deficytów personelu medycznego i rosnących potrzeb społeczeństwa dotyczących ochrony zdrowia.

Stale rozwijamy portfolio systemowych usług cyfrowych w zdrowiu, takich jak: Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i jego mobilna wersja (mojeIKP), e-recepta, e-skierowanie, Zdarzenia Medyczne i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Transformacja cyfrowa sektora ochrony zdrowia to jeden z naszych priorytetów. W marcu tego roku poszerzyliśmy ofertę cyfrową dla pacjentów o Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ).

Znajdą się w nim aplikacje certyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Chcemy wskazać pacjentom rzetelnie opracowane aplikacje, z których będą mogli bezpiecznie korzystać. W Portfelu Aplikacji Zdrowotnych (PAZ) umieścimy tylko te, które zostaną pozytywnie zweryfikowane i otrzymają tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ.

Mimo że aplikacje umieszczone w PAZ są skierowane do pacjentów, to korzyści z tego systemu odniosą wszystkie zaangażowane strony. Personel medyczny zyska sprawdzone narzędzie, które pomoże np. monitorować stan zdrowia pacjenta i wspierać go w realizacji zaleceń, a tym samym zaangażuje w proces dbania o zdrowie.

Dla właścicieli aplikacji będzie natomiast świadectwem najwyższej jakości i skuteczności ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród pacjentów. Tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ będą mogły uzyskać te aplikacje, których oprogramowanie zostało zakwalifikowane jako wyrób medyczny – jeśli są to aplikacje zdrowotne, które realizują procesy diagnostyczne lub terapeutyczne. Status wyrobu nie będzie konieczny w przypadku aplikacji wspierających, które nie realizują takich procesów. Aplikacja, która otrzymała certyfikat, będzie włączona do Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ) na 24 miesiące. W tym czasie właściciel aplikacji musi ją aktualizować i wersjonować. Po 12 miesiącach od certyfikacji aplikacja zostanie poddana ewaluacji. Aplikacje zgłoszone do oceny będą weryfikowane pod względem formalnym (przez Ministerstwo Zdrowia), merytorycznym (przez ekspertów koordynowanych przez NIL IN i Radę Organizacji Pacjenckich) oraz pod kątem bezpieczeństwa informacji (zadanie to realizuje Centrum e-Zdrowia).

Weryfikacja musi być w pełni transparentna, a ocena – jak najbardziej wiarygodna. Dlatego organizacje eksperckie i pacjenckie biorą udział zarówno w przygotowaniu, jak i w ocenie zgłoszonych aplikacji. Aplikacje można zgłosić do oceny przez formularz dostępny na stronie: https://e-inwestycje.mz.gov.pl w zakładce „PAZ”. Są tam też dostępne inne materiały: regulamin, wzór umowy, instrukcja wypełniania wniosku i FAQ.

Zapraszamy Państwa do współpracy – dołączcie do grona ekspertów NIL IN! Razem rozwijajmy sektor ochrony zdrowia. Zaangażowanie organizacji reprezentujących ekspertów:

ocena merytoryczna zgłoszonych aplikacji przez 3 ekspertów w ciągu 10 dni roboczych

ocena na podstawie formularza zgłoszenia wypełnianego przez wnioskodawcę

ocena może być: pozytywna, negatywna lub pozytywna warunkowo (można zawrzeć uwagi dla autora

aplikacji dotyczące zakresu koniecznych zmian, jakie muszą być dokonane w aplikacji)

formularz oceny oraz informacje o aplikacji będą dostępne online (portal internetowy)

udział w procesie ewaluacji po 12 miesiącach od włączenia aplikacji do PAZ i ewentualna ocena zmian/aktualizacji, które jej właściciel będzie chciał wdrożyć w międzyczasie.

Hubert Życiński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia
Czytaj całość
Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ)
Projekt AIVALUE4HEALTH

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt