Najbliższe wydarzenie:

Najbliższe wydarzenie:

13 Dec 2023
Jak wygodnie planować i dokumentować zabiegi w ramach bloku operacyjnego w systemie HIS?

Agnieszka Taracha-Wiśniewska

Biotechnolog i doktorantka w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła się w laboratoriach badawczych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Cancer Research UK Cambridge Institute, University of Cambridge i University of Manchester. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych są biologia nowotworów i regulacja transkrypcji genów w kontekście chorób człowieka. Na Akademii Leona Koźmińskiego zaangażowana w działalność naukową z AIValue4Health.
Moja grupa robocza
Moje publikacje

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt