Najbliższe wydarzenie:

Najbliższe wydarzenie:

18 Jul 2024
Czy jesteście pewni, że wdrożyliście innowacje? Czyli o konkursie NIL IN

Katarzyna Sadowska-Cioch

Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Badan Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL
Moja grupa robocza
Moje publikacje

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt