O KONFERENCJI

TEMATY

PRELEGENCI

AGENDA

LIVE

Jakub Kraszewski

Jakub Kraszewski - magister prawa, z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany jest od 2009 r., początkowo jako zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, a następnie, od listopada 2016 roku, jako dyrektor naczelny. Jest wykładowcą w Uczelni Łazarskiego na studiach MBA. Wykłada również na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” w Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem rady nadzorczej Szpitali Tczewskich, Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, członkiem Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT, wchodzi w skład Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W 2022 roku został prezesem Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Za osignięcia zawodowe nagrodzono go tytułem Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w konkursie organizowanym przez wydawnictwo medyczne Termedia. W 2021 roku otrzymał Portret Polskiej Medycyny, nagrodę Rynku Zdrowia przyznawaną osobom, które odniosły znaczące sukcesy m.in. w zarządzaniu placówkami medycznymi. W 2022 roku Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zostało laureatem nagrody "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne" w kategorii "Instytuty i Szpitale Kliniczne". Jakub Kraszewski jako ekspert i propagator zmian w ochronie zdrowia uczestniczy w wielu konferencjach i warsztatach.
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Moje Przemówienia
Moje publikacje

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt