NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów

Dla lekarzy, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

NIL IN SUMMIT

Innowacje podbijają medycynę. Nowoczesne rozwiązania dzięki NIL IN

Zeszłego lata powołaliśmy NIL Innovation Network, znany jako NIL IN, przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. W pierwszym etapie działalności skupiliśmy się na audycie i edukacji innowacyjności w medycynie w Polsce – pisze dr Artur Drobniak.

Organizowaliśmy konferencje i warsztaty dotyczące przyszłej roli lekarza w systemie opieki zdrowotnej, współpracy lekarza z pacjentem przy aplikacjach zdrowotnych oraz roli aplikacji jako narzędzi diagnostycznych lub „cyfrowych leków” (digital therapeutics).

W ostatnim roku idea rozsądnego, zrównoważonego i bezpiecznego wprowadzania innowacji medycznych zjednoczyła w NIL IN wspaniałą grupę lekarzy i specjalistów związanych z rynkiem innowacji medycznych lub zainteresowanych nimi. Obecnie społeczność lekarzy innowatorów liczy ponad 200 osób, stale się powiększa, razem z liczbą pomysłów.

Budowa bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Ogromną niszę i zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów dostrzegamy w potrzebie jakościowej oceny innowacyjnych rozwiązań medycznych. Zgłaszają je zarówno organy publiczne, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. Wychodząc temu naprzeciw, stworzyliśmy NIL IN Pool Expert, którego skład nieustannie rozbudowujemy, i zapraszamy do współpracy lekarzy wszystkich specjalizacji. Środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat powstających i wdrażanych rozwiązań – tylko w ten sposób usprawnimy naszą pracę i osiągniemy korzyści dla pacjentów.

Co nas czeka w NIL IN w najbliższym czasie?

Pracując przez rok w NIL IN, dostrzegliśmy wiele systemowych niedociągnięć i barier stojących na drodze do dobrego i powszechnego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Poznaliśmy też zagrożenia związane ze zbyt otwartym i powszechnym wprowadzaniem algorytmów sztucznej inteligencji i wiemy już, jak te inicjatywy powinny być wspierane i kontrolowane.

Dostrzegając rosnące potrzeby łączenia środowiska innowacji z lekarzami i pacjentami, traktujemy NIL IN jako płaszczyznę, która przyspieszy rozwój polskiej medycyny i nauki oraz upowszechni „modę” na nowoczesność w medycynie.Chcemy badać rynek potrzeb lekarskich, uczyć, jak usprawniać pracę własną i jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie wskazać twórcom innowacji, często zagubionym w medycznym świecie, jakich błędów unikać, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju projektu, by nie spotkał się on z odrzuceniem środowiska medycznego.

Mając świadomość zawiłości systemu i poznając świat finansowania publicznego ze środków europejskich czy sponsorów/inwestorów, widzimy też rolę NIL IN jako organizacji mogącej wskazać lekarzom drogę i pomóc w procesie budowy swojego start-upu medycznego.

Nadal istnieją obszary, które wymagają koordynacji i pracy. Wiemy już, że powstaną dwie nowe grupy robocze NIL IN: ds. innowacji w organizacji i kulturze pracy lekarza oraz wdrożeń innowacji, szczególnie w obszarze profilaktyki i stylu życia.

Dr n. med. Artur Drobniak

Czytaj całość
Weż udział w dyskusji

Zeszłego lata powołaliśmy NIL Innovation Network, znany jako NIL IN, przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. W pierwszym etapie działalności skupiliśmy się na audycie i edukacji innowacyjności w medycynie w Polsce – pisze dr Artur Drobniak.

Organizowaliśmy konferencje i warsztaty dotyczące przyszłej roli lekarza w systemie opieki zdrowotnej, współpracy lekarza z pacjentem przy aplikacjach zdrowotnych oraz roli aplikacji jako narzędzi diagnostycznych lub „cyfrowych leków” (digital therapeutics).

W ostatnim roku idea rozsądnego, zrównoważonego i bezpiecznego wprowadzania innowacji medycznych zjednoczyła w NIL IN wspaniałą grupę lekarzy i specjalistów związanych z rynkiem innowacji medycznych lub zainteresowanych nimi. Obecnie społeczność lekarzy innowatorów liczy ponad 200 osób, stale się powiększa, razem z liczbą pomysłów.

Budowa bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Ogromną niszę i zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów dostrzegamy w potrzebie jakościowej oceny innowacyjnych rozwiązań medycznych. Zgłaszają je zarówno organy publiczne, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. Wychodząc temu naprzeciw, stworzyliśmy NIL IN Pool Expert, którego skład nieustannie rozbudowujemy, i zapraszamy do współpracy lekarzy wszystkich specjalizacji. Środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat powstających i wdrażanych rozwiązań – tylko w ten sposób usprawnimy naszą pracę i osiągniemy korzyści dla pacjentów.

Co nas czeka w NIL IN w najbliższym czasie?

Pracując przez rok w NIL IN, dostrzegliśmy wiele systemowych niedociągnięć i barier stojących na drodze do dobrego i powszechnego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Poznaliśmy też zagrożenia związane ze zbyt otwartym i powszechnym wprowadzaniem algorytmów sztucznej inteligencji i wiemy już, jak te inicjatywy powinny być wspierane i kontrolowane.

Dostrzegając rosnące potrzeby łączenia środowiska innowacji z lekarzami i pacjentami, traktujemy NIL IN jako płaszczyznę, która przyspieszy rozwój polskiej medycyny i nauki oraz upowszechni „modę” na nowoczesność w medycynie.Chcemy badać rynek potrzeb lekarskich, uczyć, jak usprawniać pracę własną i jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie wskazać twórcom innowacji, często zagubionym w medycznym świecie, jakich błędów unikać, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju projektu, by nie spotkał się on z odrzuceniem środowiska medycznego.

Mając świadomość zawiłości systemu i poznając świat finansowania publicznego ze środków europejskich czy sponsorów/inwestorów, widzimy też rolę NIL IN jako organizacji mogącej wskazać lekarzom drogę i pomóc w procesie budowy swojego start-upu medycznego.

Nadal istnieją obszary, które wymagają koordynacji i pracy. Wiemy już, że powstaną dwie nowe grupy robocze NIL IN: ds. innowacji w organizacji i kulturze pracy lekarza oraz wdrożeń innowacji, szczególnie w obszarze profilaktyki i stylu życia.

Dr n. med. Artur Drobniak

Czytaj całość

Dlaczego tak mało lekarzy w Polsce rozwija innowacje?

Jak przekuć pomysł w produkt pomagający tysiącom pacjentów lub lekarzom?

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jakub Chwiećko, Partnerem Zarządzającym w NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów, inicjatorem raportu “Przychodzi pomysł do lekarza, czyli rola lekarza w ekosystemie startupów medycznych.”
Czytaj całość
Nasza działalność

Za nami emocjonujący wieczór spotkań zorganizowanych przez Venture Café Warsaw Foundation oraz Mother and Child Startup Challenge.

Za nami emocjonujący wieczór spotkań zorganizowanych przez Venture Café Warsaw Foundation oraz Mother and Child Startup Challenge. Lekarze innowatorzy i eksperci w obszarze nowych technologii rozmawiali o rozwiązaniach, które zmieniają podejście do diagnostyki i leczenia pacjentów.

W panelu "Empowerment pacjentów i rodziców: jak technologie cyfrowe pomagają zwiększyć zaangażowanie w opiece zdrowotnej?" uczestniczył partner zarządzający NIL IN i lekarz pediatra, Jakub Chwiećko.

Narzędzia cyfrowe niosą szereg możliwości podniesienia jakości opieki zdrowotnej. Umożliwiają pacjentom i rodzicom aktywniejsze uczestnictwo w procesie opieki, śledzenie postępów oraz komunikację z zespołem medycznym. To z kolei przekłada się na zwiększone zaangażowanie, lepszą kontrolę nad zdrowiem oraz potencjalnie poprawę wyników zdrowotnych i satysfakcję z opieki.

Czytaj całość
Weż udział w dyskusji

Za nami emocjonujący wieczór spotkań zorganizowanych przez Venture Café Warsaw Foundation oraz Mother and Child Startup Challenge. Lekarze innowatorzy i eksperci w obszarze nowych technologii rozmawiali o rozwiązaniach, które zmieniają podejście do diagnostyki i leczenia pacjentów.

W panelu „Empowerment pacjentów i rodziców: jak technologie cyfrowe pomagają zwiększyć zaangażowanie w opiece zdrowotnej?” uczestniczył partner zarządzający NIL IN i lekarz pediatra, Jakub Chwiećko.

Narzędzia cyfrowe niosą szereg możliwości podniesienia jakości opieki zdrowotnej. Umożliwiają pacjentom i rodzicom aktywniejsze uczestnictwo w procesie opieki, śledzenie postępów oraz komunikację z zespołem medycznym. To z kolei przekłada się na zwiększone zaangażowanie, lepszą kontrolę nad zdrowiem oraz potencjalnie poprawę wyników zdrowotnych i satysfakcję z opieki.

Czytaj całość
NIL IN SUMMIT dzień 2

Innowacje w medycynie i przyszłość ochrony zdrowia na NIL Summit 2023

Dzień drugi Kongresu NIL Summit

Przebiegł pod znakiem innowacji w szpitalnictwie. Panel na ten temat poprowadził dr Tomasz Maciejewski, lider Grupy Roboczej NIL IN poświęconej temu zagadnieniu. O wprowadzeniu nowych technologii w szpitalach opowiedział Yair Itzhar, kierownik ds. relacji globalnych Sheba Medical Center – światowego lidera i wzoru rozwijania nowoczesnych rozwiązań i ich wdrażania w praktyce. Tematem wdrażania szpitalnych innowacji w Polsce zajęli się stawiani za wzór: Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK) oraz dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa UCK. Dr Krzysztof Dowgierd, kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, opowiedział zaś o zasobach rozwoju i zaawansowaniu szpitala z Olsztyna jako przykładu stworzenia ośrodka referencyjnego w Polsce lokalnej. Podsumowanie panelu stanowiła prelekcja Karoliny Tądel i Wiktora Możarowskiego z Instytutu Matki i Dziecka o potrzebnie zespołów ds. innowacji i sztucznej inteligencji w szpitalach.

Organizacja i kultura pracy w medycynie

Kolejna część drugiego dnia NIL Summit dotyczyła organizacji i kultury pracy w medycynie. Panel poprowadził Marcin Maruszewski, kardiochirurg, dyrektor medyczny Untitled Kingdom. O tworzeniu nowoczesnej i innowacyjnej kardiochirurgii opowiedział prof. Michał Zembala. Dr John Scherer, Założyciel i prezes Scherer Leadership Center przybliżył zebranym perspektywę zmian w ochronie zdrowia w oparciu o elementarne zasady medycyny.

Wdrażanie innowacji i zarządzanie zmianą

O wdrażaniu innowacji i zarządzaniu zmianą mówili Artur Białoszewski z SGH, Andrzej Osuch, dyrektor transformacji biznesowej LUX MED, Adrian Kłapyta z 4C Medical Techologies oraz Marek Zawadzki, koordynator Oddziału Urologii Szpitala św. Anny w Piasecznie.

Proces i upowszechnianie innowacji w opiece zdrowotnej

W Panelu poświęconym procesowi i upowszechnieniu innowacji w opiece zdrowotnej udział wzięli: dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmako-ekonomicznego oraz prof. Piotr Skarżyński, Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów.

Medyczne przedsiębiorstwa

Na zakończenie Kongresu NIL IN Jakub Chwiećko, lider Grupy Roboczej Startupy Medyczne przedstawił raport dotyczący roli lekarzy w polskich startupach oraz poprowadził panel poświęcony medycznym przedsiębiorstwom powołanym przez lekarzy. O swoistej mapie innowacji medycznych opowiedział w ramach panelu Hubert Życiński, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji z Ministerstwa Zdrowia. Na temat lekarzy zaangażowanych we wprowadzanie i badanie innowacji rozmawiali natomiast dr hab. n. med. Wojciech Kukwa, Kierownik Katedry Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Siddarth Agrawal, Dyrektor generalny i założyciel Labplus oraz lek. Piotr Strus, współzałożyciel i dyrektor generalny play.air. Panel posumowała rozmowa Artura Drobniaka i Igora Farafonowa, Prezesa Zarządu w UXERIA dotycząca konieczności powołania i powstania MedLoop’a – polskiej platformy innowacji medycznych wysokiej jakości.

Czytaj całość
Weż udział w dyskusji

Dzień drugi Kongresu NIL Summit

Przebiegł pod znakiem innowacji w szpitalnictwie. Panel na ten temat poprowadził dr Tomasz Maciejewski, lider Grupy Roboczej NIL IN poświęconej temu zagadnieniu. O wprowadzeniu nowych technologii w szpitalach opowiedział Yair Itzhar, kierownik ds. relacji globalnych Sheba Medical Center – światowego lidera i wzoru rozwijania nowoczesnych rozwiązań i ich wdrażania w praktyce. Tematem wdrażania szpitalnych innowacji w Polsce zajęli się stawiani za wzór: Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK) oraz dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa UCK. Dr Krzysztof Dowgierd, kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, opowiedział zaś o zasobach rozwoju i zaawansowaniu szpitala z Olsztyna jako przykładu stworzenia ośrodka referencyjnego w Polsce lokalnej. Podsumowanie panelu stanowiła prelekcja Karoliny Tądel i Wiktora Możarowskiego z Instytutu Matki i Dziecka o potrzebnie zespołów ds. innowacji i sztucznej inteligencji w szpitalach.

Organizacja i kultura pracy w medycynie

Kolejna część drugiego dnia NIL Summit dotyczyła organizacji i kultury pracy w medycynie. Panel poprowadził Marcin Maruszewski, kardiochirurg, dyrektor medyczny Untitled Kingdom. O tworzeniu nowoczesnej i innowacyjnej kardiochirurgii opowiedział prof. Michał Zembala. Dr John Scherer, Założyciel i prezes Scherer Leadership Center przybliżył zebranym perspektywę zmian w ochronie zdrowia w oparciu o elementarne zasady medycyny.

Wdrażanie innowacji i zarządzanie zmianą

O wdrażaniu innowacji i zarządzaniu zmianą mówili Artur Białoszewski z SGH, Andrzej Osuch, dyrektor transformacji biznesowej LUX MED, Adrian Kłapyta z 4C Medical Techologies oraz Marek Zawadzki, koordynator Oddziału Urologii Szpitala św. Anny w Piasecznie.

Proces i upowszechnianie innowacji w opiece zdrowotnej

W Panelu poświęconym procesowi i upowszechnieniu innowacji w opiece zdrowotnej udział wzięli: dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmako-ekonomicznego oraz prof. Piotr Skarżyński, Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów.

Medyczne przedsiębiorstwa

Na zakończenie Kongresu NIL IN Jakub Chwiećko, lider Grupy Roboczej Startupy Medyczne przedstawił raport dotyczący roli lekarzy w polskich startupach oraz poprowadził panel poświęcony medycznym przedsiębiorstwom powołanym przez lekarzy. O swoistej mapie innowacji medycznych opowiedział w ramach panelu Hubert Życiński, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji z Ministerstwa Zdrowia. Na temat lekarzy zaangażowanych we wprowadzanie i badanie innowacji rozmawiali natomiast dr hab. n. med. Wojciech Kukwa, Kierownik Katedry Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Siddarth Agrawal, Dyrektor generalny i założyciel Labplus oraz lek. Piotr Strus, współzałożyciel i dyrektor generalny play.air. Panel posumowała rozmowa Artura Drobniaka i Igora Farafonowa, Prezesa Zarządu w UXERIA dotycząca konieczności powołania i powstania MedLoop’a – polskiej platformy innowacji medycznych wysokiej jakości.

Czytaj całość
NIL IN SUMMIT Dzień 1

Innowacje w medycynie i przyszłość ochrony zdrowia na NIL Summit 2023

NIL Summit

NIL IN to współpraca, współdziałanie, nowoczesność, miejsce, w którym lekarze mogą i będą mieli wpływ na to, co dotyczy naszego zawodu, na warunki, w jakich pracujemy, na dalszy rozwój technologii. Rok temu, a nawet półtora roku temu, bardzo dużo mówiliśmy o tym, że samorząd musi stać się samorządem przyszłości. Myślę, że dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że nie były to tylko puste slogany wyborcze, a NIL IN pod dowództwem dyrektora Artura Drobniaka udowadnia, że nie boimy się patrzeć w przyszłość — powiedział podczas otwarcia kongresu NIL Summit Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej NIL Summit to najważniejsze wydarzenie samorządu lekarskiego poświęcone innowacji w systemie opieki zdrowotnej oraz nowym technologiom w medycynie. W miniony weekend w siedzibie NIL COBIK oraz za pośrednictwem Internetu lekarze zainteresowani innowacjami mieli okazję zapoznać się z raportami, wykładami i prelekcjami z udziałem ekspertów na temat najważniejszych zjawisk związanych z przyszłością medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Reprezentujemy środowisko lekarskie z dążeniami do tego, żeby być nowoczesnymi, żeby móc jak najlepiej pomóc naszym pacjentom, a z drugiej strony dbamy o godność zawodu, bo chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu warunków pracy. Nie chcemy pozostać w tyle, ale nie chcemy też być zaskakiwani przez regulatorów rozwiązaniami, które nie przystają do rzeczywistości. NIL IN jest głosem praktyków systemu, głosem potrzebnym i docenianym, bo zaczynamy współpracę w Telemedycznym Okrągłym Stole, bo pracujemy nad Portfelem Aplikacji Zdrowotnych, bo NIL IN to nie tylko Sieć Lekarzy Innowatorów, ale konkretne projekty, które się toczą, to już pierwsze sukcesy — zaznaczył szef samorządu lekarskiego podczas otwarcia Kongresu NIL Summit. Zakładając NIL IN, marzyło mi się zaangażowanie dużej grupy lekarzy, tej części naszego środowiska, która jest zainteresowana pędzącą zmianą cyfrową. Nasze doświadczenia z cyfryzacją kojarzą się z e-receptą i e-zwolnieniem czy e-skierowaniem, ale widzimy już też trendy zmieniania się całego systemu nie tylko pod kątem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, ale także pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, aplikacji, a nawet nowoczesnej organizacji pracy – dodał Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, który wygłosił prelekcję inaugurującą, dotyczącą lekarza w systemie ochrony zdrowia przyszłości. Dyrektor COBIK opowiedział o społecznie ukształtowanych wyobrażeniach (głównie przez filmy sciene-fiction) na temat tego, jak wygląda praca lekarza przyszłości oraz o rzeczywistej istocie innowacji w pracy lekarza, która na przestrzeni najbliższych kilkunastu/kilkudziesięciu lat w dużym stopniu zmieni postrzeganie tego zawodu. Prezentacja Artura Drobniaka dotyczyła także różnych strategii organizacji systemu opieki zdrowotnej, takich jak lekarz-ocentyczny, pacjento-centryczny, czy też relacjo-cetyryczny. Systemem oparty na relacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem to system innowacyjny, najczęściej wybierany w większości ankiet wśród pacjentów. Ważne, by był oparty również na jakości. To kwestia, nad którą mocno pracujemy. (...) Chyba coraz więcej osób dostrzega, że bezpieczeństwo pacjenta jest związane bezpośrednio z tym, co robi człowiek opiekujący się nim – lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy też opiekun medyczny, czyli bezpieczeństwo medyka, to bezpieczeństwo pacjenta. Ważne, by medycy nie bali się wypuścić pacjenta do domu, żeby nie musieli zlecać mu wykonania wielu niepotrzebnych badań, tylko po to, by zabezpieczyć się przed ewentualnym postępowaniem prokuratorskim, dlatego tak bardzo potrzebne jest wprowadzenie systemu no-fault– podkreślił Artur Drobniak. Zasadniczą częścią prelekcji dyrektora COBIK było także omówienie znaczenia wiedzy, sztucznej inteligencji oraz danych medycznych, które stanowią jedne z najważniejszych źródeł rozwoju innowacji w medycynie. W podsumowaniu prezentacji organizator NIL NIN omówił także kwestie zmian procedur medycznych, algorytmów AI w diagnostyce, potrzebę skuteczniejszego wykorzystania lekarzy w systemie, czy też kwestię zapotrzebowania na asystentów medycznych. Po prelekcji inaugurującej przyszedł czas na zapoznanie się z międzynarodowymi doświadczeniami we wprowadzaniu innowacji w ochronie zdrowia. Louisa Stüwe, dyrektor Departamentu ds. zdrowia cyfrowego ministerstwa zdrowia we Francji, opowiedziała o funkcjonowaniu innowacji w systemie ochrony zdrowia we Francji. Jari Haverinen, starszy specjalista ds. planowania w FinCCHTA, Szpital Uniwersytecki podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wprowadzania innowacji do systemu ochrony zdrowotnej w Finlandii. O obecnej sytuacji zawodu lekarza oraz innych zwodów medycznych w systemie ochrony zdrowia opowiedziała zaś dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Dane pokazują, że są województwa, które mają dobry dostęp do wszystkich grup zawodów medycznych, ale niestety istnieją też województwa, w których istnieje zapaść. Szukając rozwiązań konkretnych problemów systemu, trzeba pamiętać, że ich skala nie wszędzie w Polsce jest taka sama – zaznaczyła dr dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ, która poprowadziła panel dotyczący obecnej kondycji systemy zdrowia z udziałem prezesa NRL Łukasza Jankowskiego, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Małgorzaty Zadorożnej, profesora Wojskowego Instytutu Medycznego Pawła Krzemińskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Jakuba Adamskiego oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Mirosława Markowskiego. System lekarskocentryczny jest najdroższy. Nie stać nas na niego. Średnia wieku lekarza to 51 lat, ale jedna trzecia lekarzy jest w wieku emerytalnym. 60 proc. lekarzy to kobiety, co sprawia, że szybciej wchodzą w wiek emerytalny. W Polsce są szpitale, które 90 proc. budżetu wydają na wynagrodzenia. Jeśli będziemy podążać tą drogą, to ustawa o najniższym wynagrodzeniu zrujnuje budżety szpitali (…) Bez rewolucji systemowej z użyciem nowoczesnych technologii nie uda się stworzyć efektywnie działającego systemu ochrony zdrowia. Tkwimy w paradygmacie szpitala z XIX wieku. Tu jest potrzebna nie ewolucja, lecz rewolucja – podsumował prezes NRL. W pierwszym dniu Kongresu NIL IN wręczono także nagrody dla projektów przedstawionych w Konkursie Przychodnia Przyszłości przeprowadzonym przez Liderów Grup Roboczych Sieci Lekarzy Innowatorów. Panel poświęcony prezentacji projektów poprowadziła Małgorzata Kiliańska, liderka Grupy Roboczej ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN. Tytuły nagrodzonych rozwiązań:
  • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”
  • „Triaż POZ”
  • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”
  • „Aurero Smart Ecosystem”
Nagrodę główną otrzymał pomysł: „Wdrożenie systemu algorytmicznej interpretacji badań ambulatoryjnych”. Debatę na temat technologii, danych i sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia poprowadziła Katarzyna Kolasa, liderka Grupy Roboczej NIL IN ds. AI w ochronie zdrowia, w którym o procesie wdrażania sztucznej inteligencji w systemach ochrony zdrowia Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemiec opowiedzieli Jari Haverinen – Starszy specjalista ds. planowania w FinCCHTA, Szpital Uniwersytecki w Oulu, Carl Asche - Profesor na Wydziale Farmakoterapii Uniwersytetu Utah College of Pharmacy w Salt Lake City, José Antonio Ibeas López – Prezes GEMAV i dyrektor programu Health/AI, oraz Axel Mühlbacher, Profesor ekonomii zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w Hochschule Neubrandenburg. W ramach panelu o procesach legislacyjnych dotyczących wdrażania nowych technologii opowiedział senator Grzegorz Napieralski, przewodniczący Podkomisji stałej ds. regulacji prawnych dot. algorytmów cyfrowych. O danych medycznych w pracy lekarza w kontekście obecnych regulacji prawnych i legislacyjnych oraz pożądanych zmian w tym zakresie opowiedział zaś Paweł Kaźmierczyk, lider Grupy Roboczej NIL IN ds. danych medycznych. Pierwszy dzień kongresu zakończył panel poprowadzony przez Tomasza Rudolfa, eksperta NIL ds. innowacji, lidera projektu NIL IN, poświęcony prelekcjom na temat innowacji w pediatrii wygłoszonej przez Alisona Curfmana, dyrektora medycznego i współzałożyciela Imagine Pediatrics, oraz zmian w ochronie zdrowia w kontekście wymagań przyszłości medycyny autorstwa prof. Piotra Płoszajskiego z SGH.
Czytaj całość
Weż udział w dyskusji

NIL Summit

NIL IN to współpraca, współdziałanie, nowoczesność, miejsce, w którym lekarze mogą i będą mieli wpływ na to, co dotyczy naszego zawodu, na warunki, w jakich pracujemy, na dalszy rozwój technologii. Rok temu, a nawet półtora roku temu, bardzo dużo mówiliśmy o tym, że samorząd musi stać się samorządem przyszłości. Myślę, że dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że nie były to tylko puste slogany wyborcze, a NIL IN pod dowództwem dyrektora Artura Drobniaka udowadnia, że nie boimy się patrzeć w przyszłość — powiedział podczas otwarcia kongresu NIL Summit Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej NIL Summit to najważniejsze wydarzenie samorządu lekarskiego poświęcone innowacji w systemie opieki zdrowotnej oraz nowym technologiom w medycynie. W miniony weekend w siedzibie NIL COBIK oraz za pośrednictwem Internetu lekarze zainteresowani innowacjami mieli okazję zapoznać się z raportami, wykładami i prelekcjami z udziałem ekspertów na temat najważniejszych zjawisk związanych z przyszłością medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Reprezentujemy środowisko lekarskie z dążeniami do tego, żeby być nowoczesnymi, żeby móc jak najlepiej pomóc naszym pacjentom, a z drugiej strony dbamy o godność zawodu, bo chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu warunków pracy. Nie chcemy pozostać w tyle, ale nie chcemy też być zaskakiwani przez regulatorów rozwiązaniami, które nie przystają do rzeczywistości. NIL IN jest głosem praktyków systemu, głosem potrzebnym i docenianym, bo zaczynamy współpracę w Telemedycznym Okrągłym Stole, bo pracujemy nad Portfelem Aplikacji Zdrowotnych, bo NIL IN to nie tylko Sieć Lekarzy Innowatorów, ale konkretne projekty, które się toczą, to już pierwsze sukcesy — zaznaczył szef samorządu lekarskiego podczas otwarcia Kongresu NIL Summit. Zakładając NIL IN, marzyło mi się zaangażowanie dużej grupy lekarzy, tej części naszego środowiska, która jest zainteresowana pędzącą zmianą cyfrową. Nasze doświadczenia z cyfryzacją kojarzą się z e-receptą i e-zwolnieniem czy e-skierowaniem, ale widzimy już też trendy zmieniania się całego systemu nie tylko pod kątem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, ale także pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, aplikacji, a nawet nowoczesnej organizacji pracy – dodał Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, który wygłosił prelekcję inaugurującą, dotyczącą lekarza w systemie ochrony zdrowia przyszłości. Dyrektor COBIK opowiedział o społecznie ukształtowanych wyobrażeniach (głównie przez filmy sciene-fiction) na temat tego, jak wygląda praca lekarza przyszłości oraz o rzeczywistej istocie innowacji w pracy lekarza, która na przestrzeni najbliższych kilkunastu/kilkudziesięciu lat w dużym stopniu zmieni postrzeganie tego zawodu. Prezentacja Artura Drobniaka dotyczyła także różnych strategii organizacji systemu opieki zdrowotnej, takich jak lekarz-ocentyczny, pacjento-centryczny, czy też relacjo-cetyryczny. Systemem oparty na relacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem to system innowacyjny, najczęściej wybierany w większości ankiet wśród pacjentów. Ważne, by był oparty również na jakości. To kwestia, nad którą mocno pracujemy. (…) Chyba coraz więcej osób dostrzega, że bezpieczeństwo pacjenta jest związane bezpośrednio z tym, co robi człowiek opiekujący się nim – lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy też opiekun medyczny, czyli bezpieczeństwo medyka, to bezpieczeństwo pacjenta. Ważne, by medycy nie bali się wypuścić pacjenta do domu, żeby nie musieli zlecać mu wykonania wielu niepotrzebnych badań, tylko po to, by zabezpieczyć się przed ewentualnym postępowaniem prokuratorskim, dlatego tak bardzo potrzebne jest wprowadzenie systemu no-fault– podkreślił Artur Drobniak. Zasadniczą częścią prelekcji dyrektora COBIK było także omówienie znaczenia wiedzy, sztucznej inteligencji oraz danych medycznych, które stanowią jedne z najważniejszych źródeł rozwoju innowacji w medycynie. W podsumowaniu prezentacji organizator NIL NIN omówił także kwestie zmian procedur medycznych, algorytmów AI w diagnostyce, potrzebę skuteczniejszego wykorzystania lekarzy w systemie, czy też kwestię zapotrzebowania na asystentów medycznych. Po prelekcji inaugurującej przyszedł czas na zapoznanie się z międzynarodowymi doświadczeniami we wprowadzaniu innowacji w ochronie zdrowia. Louisa Stüwe, dyrektor Departamentu ds. zdrowia cyfrowego ministerstwa zdrowia we Francji, opowiedziała o funkcjonowaniu innowacji w systemie ochrony zdrowia we Francji. Jari Haverinen, starszy specjalista ds. planowania w FinCCHTA, Szpital Uniwersytecki podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wprowadzania innowacji do systemu ochrony zdrowotnej w Finlandii. O obecnej sytuacji zawodu lekarza oraz innych zwodów medycznych w systemie ochrony zdrowia opowiedziała zaś dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Dane pokazują, że są województwa, które mają dobry dostęp do wszystkich grup zawodów medycznych, ale niestety istnieją też województwa, w których istnieje zapaść. Szukając rozwiązań konkretnych problemów systemu, trzeba pamiętać, że ich skala nie wszędzie w Polsce jest taka sama – zaznaczyła dr dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ, która poprowadziła panel dotyczący obecnej kondycji systemy zdrowia z udziałem prezesa NRL Łukasza Jankowskiego, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Małgorzaty Zadorożnej, profesora Wojskowego Instytutu Medycznego Pawła Krzemińskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta Jakuba Adamskiego oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Mirosława Markowskiego. System lekarskocentryczny jest najdroższy. Nie stać nas na niego. Średnia wieku lekarza to 51 lat, ale jedna trzecia lekarzy jest w wieku emerytalnym. 60 proc. lekarzy to kobiety, co sprawia, że szybciej wchodzą w wiek emerytalny. W Polsce są szpitale, które 90 proc. budżetu wydają na wynagrodzenia. Jeśli będziemy podążać tą drogą, to ustawa o najniższym wynagrodzeniu zrujnuje budżety szpitali (…) Bez rewolucji systemowej z użyciem nowoczesnych technologii nie uda się stworzyć efektywnie działającego systemu ochrony zdrowia. Tkwimy w paradygmacie szpitala z XIX wieku. Tu jest potrzebna nie ewolucja, lecz rewolucja – podsumował prezes NRL. W pierwszym dniu Kongresu NIL IN wręczono także nagrody dla projektów przedstawionych w Konkursie Przychodnia Przyszłości przeprowadzonym przez Liderów Grup Roboczych Sieci Lekarzy Innowatorów. Panel poświęcony prezentacji projektów poprowadziła Małgorzata Kiliańska, liderka Grupy Roboczej ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN. Tytuły nagrodzonych rozwiązań:
  • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”
  • „Triaż POZ”
  • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”
  • „Aurero Smart Ecosystem”
Nagrodę główną otrzymał pomysł: „Wdrożenie systemu algorytmicznej interpretacji badań ambulatoryjnych”. Debatę na temat technologii, danych i sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia poprowadziła Katarzyna Kolasa, liderka Grupy Roboczej NIL IN ds. AI w ochronie zdrowia, w którym o procesie wdrażania sztucznej inteligencji w systemach ochrony zdrowia Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemiec opowiedzieli Jari Haverinen – Starszy specjalista ds. planowania w FinCCHTA, Szpital Uniwersytecki w Oulu, Carl Asche – Profesor na Wydziale Farmakoterapii Uniwersytetu Utah College of Pharmacy w Salt Lake City, José Antonio Ibeas López – Prezes GEMAV i dyrektor programu Health/AI, oraz Axel Mühlbacher, Profesor ekonomii zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w Hochschule Neubrandenburg. W ramach panelu o procesach legislacyjnych dotyczących wdrażania nowych technologii opowiedział senator Grzegorz Napieralski, przewodniczący Podkomisji stałej ds. regulacji prawnych dot. algorytmów cyfrowych. O danych medycznych w pracy lekarza w kontekście obecnych regulacji prawnych i legislacyjnych oraz pożądanych zmian w tym zakresie opowiedział zaś Paweł Kaźmierczyk, lider Grupy Roboczej NIL IN ds. danych medycznych. Pierwszy dzień kongresu zakończył panel poprowadzony przez Tomasza Rudolfa, eksperta NIL ds. innowacji, lidera projektu NIL IN, poświęcony prelekcjom na temat innowacji w pediatrii wygłoszonej przez Alisona Curfmana, dyrektora medycznego i współzałożyciela Imagine Pediatrics, oraz zmian w ochronie zdrowia w kontekście wymagań przyszłości medycyny autorstwa prof. Piotra Płoszajskiego z SGH.
Czytaj całość

Spotkajmy się