NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów

Dla lekarzy, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

Najbliższe wydarzenie:

Najbliższe wydarzenie:

16 Apr 2024
Czy AI może być odpowiedzią na braki kadrowe - na podstawie przykładu Kardiologii Dziecięcej
news

Artur Drobniak Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

13 kwietnia odbył się XLVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie. Podczas Zjazdu delegaci wybrali na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr. Artura Drobniaka, dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, współzałożyciela NIL IN - Sieci lekarzy Innowatorów.

Mam poczucie misji i zależy mi na dbaniu o godne oraz bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza, a także współtworzenie prawa stanowiącego ramy dla wykonywania naszej profesji - mówi dr n. o zdr. Artur Drobniak.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: OIL Warszawa
Czytaj całość
13 kwietnia odbył się XLVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie. Podczas Zjazdu delegaci wybrali na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr. Artura Drobniaka, dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, współzałożyciela NIL IN – Sieci lekarzy Innowatorów.

Mam poczucie misji i zależy mi na dbaniu o godne oraz bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza, a także współtworzenie prawa stanowiącego ramy dla wykonywania naszej profesji – mówi dr n. o zdr. Artur Drobniak.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: OIL Warszawa
Czytaj całość
Wydarzenia

Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia

13 marca w Warszawie odbył się Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia. Spotkanie służyło propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, bezpiecznej farmacji, zielonych zamówień i dostaw dla sektora zdrowotnego, prawa medycznego, zrównoważonego rozwoju kadry medycznej, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Na zakończenie wydarzenia miał miejsce panel - Okrągły stół ochrony zdrowia, którego celem było podsumowanie całego wydarzenia. Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN reprezentował nas tam i podkreślił, że NIL IN realizuje wizję samorządu przyszłości, dlatego mocno angażuje się w kształtowanie innowacji medycznych i zmieniających ochronę zdrowia, w których kluczową rolę pełnią lekarki i lekarze. 
Czytaj całość
13 marca w Warszawie odbył się Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia. Spotkanie służyło propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, bezpiecznej farmacji, zielonych zamówień i dostaw dla sektora zdrowotnego, prawa medycznego, zrównoważonego rozwoju kadry medycznej, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Na zakończenie wydarzenia miał miejsce panel – Okrągły stół ochrony zdrowia, którego celem było podsumowanie całego wydarzenia. Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN reprezentował nas tam i podkreślił, że NIL IN realizuje wizję samorządu przyszłości, dlatego mocno angażuje się w kształtowanie innowacji medycznych i zmieniających ochronę zdrowia, w których kluczową rolę pełnią lekarki i lekarze. 
Czytaj całość
Wydarzenie

NIL IN podczas HCC

Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 7-8 marca 2024 roku w Katowicach, obfitował w mnogość dyskusji i paneli dotyczących całości funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Cieszymy się, przedstawiciele NIL IN mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Prezes NRL i Mentror NIL IN Łukasz Jankowski biorąc udział w sesji otwarcia podkreślał rolę liderów w tworzeniu zmian m.in. w placówkach medycznych.

dr Artur Drobniak, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia oraz współtwórca  NIL IN dzielił się doświadczeniami dotyczącymi wdrażania innowacji oraz zarządzania placówkami medycznych.

Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. opieki ambulatoryjnej dzieliła się doświadczeniami dotyczącymi koordynacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

dr Artur Białoszewski, ekspert NRL ds. badań i analiz mówił o kwestii zawodów medycznych oraz prewencji w ochronie zdrowia.

Krzysztof Zdobylak mówił o transformacji w ochronie zdrowia, konieczności zmian oraz roli ubezpieczeń zdrowotnych w systemie

Łukasz Sosnowski był zaś odpowiedzialny za koordynację pracy naszych prelegentów i networking.
Czytaj całość
Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 7-8 marca 2024 roku w Katowicach, obfitował w mnogość dyskusji i paneli dotyczących całości funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Cieszymy się, przedstawiciele NIL IN mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Prezes NRL i Mentror NIL IN Łukasz Jankowski biorąc udział w sesji otwarcia podkreślał rolę liderów w tworzeniu zmian m.in. w placówkach medycznych.

dr Artur Drobniak, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia oraz współtwórca  NIL IN dzielił się doświadczeniami dotyczącymi wdrażania innowacji oraz zarządzania placówkami medycznych.

Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. opieki ambulatoryjnej dzieliła się doświadczeniami dotyczącymi koordynacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

dr Artur Białoszewski, ekspert NRL ds. badań i analiz mówił o kwestii zawodów medycznych oraz prewencji w ochronie zdrowia.

Krzysztof Zdobylak mówił o transformacji w ochronie zdrowia, konieczności zmian oraz roli ubezpieczeń zdrowotnych w systemie

Łukasz Sosnowski był zaś odpowiedzialny za koordynację pracy naszych prelegentów i networking.
Czytaj całość
Artykuł

NIL IN partnerem merytorycznym Innovate Health - razem dla innowacji w medycynie!

22 lutego w Venture Cafe Warsaw Foundation odbyło się się 1. spotkanie w ramach Innovate Health - razem dla innowacji w medycynie!

Innovate Health - razem dla innowacji w medycynie! jest to cykl czterech spotkań, których NIL IN jest partnerem merytorycznym.
Wydarzenia mają na celu inicjować dialog i współpracę między rynkiem zdrowia, w tym lekarzami, innowatorami, funduszami inwestycyjnymi oraz korporacjami międzynarodowymi, aby wspólnie pracować nad wprowadzaniem innowacji medycznych na rynek polski.

Spotkanie otworzył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. W kolejnych częściach wydarzenia głos zabierali Artur Drobniak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL i Jakub Chwiećko – partner zarządzający NIL IN.
Dostrzegamy, iż sektor publiczny jest otwarty na rozwiązania z zakresu innowacji i szuka ich. Nie do końca jest on w stanie stworzyć je samodzielnie. Jest to przestrzeń do działań, rozwoju i poszukiwania współpracy w zakresie polepszenia jakości świadczeń medycznych – podkreślił Artur Drobniak.

Kolejne wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. inwestycji w start-upy medyczne – Jakub Chwiećko, partner zarządzający NIL IN zaprezentował case study obrazując, jak można rozwinąć ideę, by stała się działającym konstruktem i wspierała zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
Podczas wydarzenia odbyły się również warsztaty dotyczące drogi do stworzenia cyfrowych szpitali.

O kolejnym spotkaniu dowiecie się z naszego newslettera i linkedin.
Czytaj całość
22 lutego w Venture Cafe Warsaw Foundation odbyło się się 1. spotkanie w ramach Innovate Health – razem dla innowacji w medycynie!

Innovate Health – razem dla innowacji w medycynie! jest to cykl czterech spotkań, których NIL IN jest partnerem merytorycznym.
Wydarzenia mają na celu inicjować dialog i współpracę między rynkiem zdrowia, w tym lekarzami, innowatorami, funduszami inwestycyjnymi oraz korporacjami międzynarodowymi, aby wspólnie pracować nad wprowadzaniem innowacji medycznych na rynek polski.

Spotkanie otworzył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. W kolejnych częściach wydarzenia głos zabierali Artur Drobniak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL i Jakub Chwiećko – partner zarządzający NIL IN.
Dostrzegamy, iż sektor publiczny jest otwarty na rozwiązania z zakresu innowacji i szuka ich. Nie do końca jest on w stanie stworzyć je samodzielnie. Jest to przestrzeń do działań, rozwoju i poszukiwania współpracy w zakresie polepszenia jakości świadczeń medycznych – podkreślił Artur Drobniak.

Kolejne wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. inwestycji w start-upy medyczne – Jakub Chwiećko, partner zarządzający NIL IN zaprezentował case study obrazując, jak można rozwinąć ideę, by stała się działającym konstruktem i wspierała zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
Podczas wydarzenia odbyły się również warsztaty dotyczące drogi do stworzenia cyfrowych szpitali.

O kolejnym spotkaniu dowiecie się z naszego newslettera i linkedin.
Czytaj całość
Artykuł

Dane medyczne i transformacja w ochronie zdrowia - #1 śniadanie prasowe NIL

12.02.2024 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia (COBiK) Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się #1 śniadanie prasowe poświęcone tematyce bezpieczeństwa danych medycznych oraz transformacji w ochronie zdrowia.

Jesteśmy miejscem, w którym dziś rozmawia się o tych problemach ważnych dla nas i naszych pacjentów, czyli o zabezpieczeniu danych medycznych – zaznaczył otwierając spotkanie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Przedstawiciele mediów wysłuchali krótkich prezentacji przygotowanych przez Artura Drobniaka – dyrektora Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia (COBiK NIL) oraz Jakuba Chwiećko – partnera zarządzającego NIL IN i Krzysztofa Zdobylaka – eksperta Zespołu ds. transformacji w ochronie zdrowia powołanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Spotkanie to było nawiązaniem do spotkania tworzącego grupę roboczą dotyczącą bezpieczeństwa danych medycznych i rozwijało tematy związane z realnymi potrzebami społecznymi w tym temacie.

Kolejne śniadanie prasowe odbędzie się w marcu. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych.

foto: Karolina Bartyzel, Alicja Szczypczyk, NIL
Czytaj całość
12.02.2024 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia (COBiK) Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się #1 śniadanie prasowe poświęcone tematyce bezpieczeństwa danych medycznych oraz transformacji w ochronie zdrowia.

Jesteśmy miejscem, w którym dziś rozmawia się o tych problemach ważnych dla nas i naszych pacjentów, czyli o zabezpieczeniu danych medycznych – zaznaczył otwierając spotkanie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Przedstawiciele mediów wysłuchali krótkich prezentacji przygotowanych przez Artura Drobniaka – dyrektora Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia (COBiK NIL) oraz Jakuba Chwiećko – partnera zarządzającego NIL IN i Krzysztofa Zdobylaka – eksperta Zespołu ds. transformacji w ochronie zdrowia powołanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Spotkanie to było nawiązaniem do spotkania tworzącego grupę roboczą dotyczącą bezpieczeństwa danych medycznych i rozwijało tematy związane z realnymi potrzebami społecznymi w tym temacie.

Kolejne śniadanie prasowe odbędzie się w marcu. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych.

foto: Karolina Bartyzel, Alicja Szczypczyk, NIL
Czytaj całość

Spotkajmy się