NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów

Dla lekarzy, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

Najbliższe wydarzenie:

Najbliższe wydarzenie:

18 Jul 2024
Czy jesteście pewni, że wdrożyliście innowacje? Czyli o konkursie NIL IN
News

NIL IN w programie Kontrapunkt!

2 lipca prof. Katarzyna Kolasa i Łukasz Sosnowski wzięli udział w programie Kontrapunkt emitowanym na antenie Telewizja Polska.

Program poprowadził dziennikarz Mariusz Piekarski, a  nasi eksperci  rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja (AI) wspiera lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=KJNvdS1hsSE
Czytaj całość
2 lipca prof. Katarzyna Kolasa i Łukasz Sosnowski wzięli udział w programie Kontrapunkt emitowanym na antenie Telewizja Polska.

Program poprowadził dziennikarz Mariusz Piekarski, a  nasi eksperci  rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja (AI) wspiera lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=KJNvdS1hsSE
Czytaj całość
Wydarzenie

NIL IN nawiązał koalicję Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: - edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, - ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: - Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN - Healthcare Poland Foundation (HCPL) - Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: - Polską Federacją Szpitali - Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: - Amazon Web Services (AWS) - Hewlett Packard Enterprise - Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: - edukacji i szkoleniach, - ustanowieniu standardów, - audytach i monitorowaniu, - zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, - szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: – edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, – ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: – Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN – Healthcare Poland Foundation (HCPL) – Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: – Polską Federacją Szpitali – Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: – Amazon Web Services (AWS) – Hewlett Packard Enterprise – Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: – edukacji i szkoleniach, – ustanowieniu standardów, – audytach i monitorowaniu, – zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, – szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
Wystąpienie

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN o AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego

14 maja odbyła się 18. edycja konferencji Jakość w ochronie zdrowia #EIBMedMeets24

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN miał przyjemność wziąć aktywny udział w panelu Innowacje i sztuczna inteligencja w medycynie, podczas którego wypowiadał się na temat AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego. W trakcie swojego wystąpienia mówił o koncepcji NIL IN czyli realizacji samorządu przyszłości oraz o dylematach stojących przed środowiskiem medycznym w kontekście używania rozwiązań AI.

W gronie panelistów znaleźli się również: Dariusz Kostrzewa, Justyna Esthera Król Całkowska, Aleksandra Przegalinska, Paweł Skowronek, Dariusz Szplit, Tomasz Młynarski oraz Waldemar Szymański.

Organizatorem wydarzenia był EIB SA Broker Ubezpieczeniowy
Czytaj całość
14 maja odbyła się 18. edycja konferencji Jakość w ochronie zdrowia #EIBMedMeets24

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN miał przyjemność wziąć aktywny udział w panelu Innowacje i sztuczna inteligencja w medycynie, podczas którego wypowiadał się na temat AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego. W trakcie swojego wystąpienia mówił o koncepcji NIL IN czyli realizacji samorządu przyszłości oraz o dylematach stojących przed środowiskiem medycznym w kontekście używania rozwiązań AI.

W gronie panelistów znaleźli się również: Dariusz Kostrzewa, Justyna Esthera Król Całkowska, Aleksandra Przegalinska, Paweł Skowronek, Dariusz Szplit, Tomasz Młynarski oraz Waldemar Szymański.

Organizatorem wydarzenia był EIB SA Broker Ubezpieczeniowy
Czytaj całość
Artykuł

Lider grupy ds. danych medycznych komentuje rozporządzenie w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space)

W ubiegłym tygodniu, 24 kwietnia, Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space).

To kolejna po niedawno przegłosowanym AI Act duża reforma, która kształtować będzie ramy systemu e-zdrowia w całej Europie.  Dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy roboczej ds. danych medycznych NIL IN, tłumaczy, co oznacza w praktyce dla lekarzy:
👉 większy dostęp do danych – EHDS tworzy ramy prawne dla transgranicznego dostępu personelu medycznego do danych pacjentów przetwarzanych w postaci elektronicznej. Dzięki temu lekarz powinien mieć możliwość uzyskania dokumentacji medycznej przetwarzanej w podmiotach leczniczych w innych państwach UE. Będzie to zatem ułatwienie przy leczeniu zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, którzy leczyli się wcześniej zagranicą. Podstawowym dokumentem w tym zakresie będzie skrócona karta zdrowia pacjenta (Patient Summary), zawierające kluczowe informacje o stanie zdrowia pacjenta.
👉 większe możliwości naukowe i badawcze – EHDS ustanawia także nowe warunki umożliwiające wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia do celów m.in. badań naukowych w dziedzinie zdrowia, innowacji, kształtowania polityki, celów regulacyjnych i celów medycyny personalizowanej. Lekarze prowadzący badania naukowe lub prowadzący innowacyjne projekty mają uzyskać łatwiejszą możliwość uzyskania danych zanonimizowanych lub w formacie spseudonimizowanym.
👉 dostosowanie się do zmian – zapewnienie transgranicznego przepływu danych wymagać będzie wspólnego standardu interoperacyjności, co przewidziano w EHDS. Oznacza to, że w praktyce zmianie może ulec struktura niektórych dokumentów i zakres wprowadzanych do nich danych, pojawią się nowe dokumenty jak wspomniane Patient Summary. Systemy IT będą musiały obsługiwać nowe procesy.
🕘 EHDS powinno jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę, jesienią ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU. Potem będziemy mieli od 2 do 6 lat na przygotowanie się do poszczególnych zakresów nowych obowiązków.

Warto szybko zacząć podejmować działania pod kątem przygotowania się do EHDS i innych nowych regulacji. Nie musimy wcale czekać jeszcze kilku lat – już dziś można tworzyć narzędzia zwiększające jakość i dostępność danych. Kluczowe jest przy tym uwzględnienie docelowy standardów. Przykładowo, przywołany AI Act dla systemów wysokiego ryzyka (a jako takie kwalifikować będę się rozwiązania AI o klinicznym przeznaczeniu) przewiduje szczególne wymogi co do jakości danych wykorzystywanych do ich tworzenia, co może okazać się w praktyce dużym wyzwaniem, jeżeli już dziś nie będziemy projektować systemu pod tym kątem. W tym zakresie ważne jest też przyjęcie krajowej ustawy o zarządzaniu danymi, na którą czekamy już ponad pół roku, a bez której rozwiązania związane z dostępem do danych wynikające z Data Governance Act pozostają w naszym kraju w dużej mierze nieegzekwowalne.

źródło grafiki: data.europa.eu
Czytaj całość
W ubiegłym tygodniu, 24 kwietnia, Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space).

To kolejna po niedawno przegłosowanym AI Act duża reforma, która kształtować będzie ramy systemu e-zdrowia w całej Europie.  Dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy roboczej ds. danych medycznych NIL IN, tłumaczy, co oznacza w praktyce dla lekarzy:
👉 większy dostęp do danych – EHDS tworzy ramy prawne dla transgranicznego dostępu personelu medycznego do danych pacjentów przetwarzanych w postaci elektronicznej. Dzięki temu lekarz powinien mieć możliwość uzyskania dokumentacji medycznej przetwarzanej w podmiotach leczniczych w innych państwach UE. Będzie to zatem ułatwienie przy leczeniu zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, którzy leczyli się wcześniej zagranicą. Podstawowym dokumentem w tym zakresie będzie skrócona karta zdrowia pacjenta (Patient Summary), zawierające kluczowe informacje o stanie zdrowia pacjenta.
👉 większe możliwości naukowe i badawcze – EHDS ustanawia także nowe warunki umożliwiające wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia do celów m.in. badań naukowych w dziedzinie zdrowia, innowacji, kształtowania polityki, celów regulacyjnych i celów medycyny personalizowanej. Lekarze prowadzący badania naukowe lub prowadzący innowacyjne projekty mają uzyskać łatwiejszą możliwość uzyskania danych zanonimizowanych lub w formacie spseudonimizowanym.
👉 dostosowanie się do zmian – zapewnienie transgranicznego przepływu danych wymagać będzie wspólnego standardu interoperacyjności, co przewidziano w EHDS. Oznacza to, że w praktyce zmianie może ulec struktura niektórych dokumentów i zakres wprowadzanych do nich danych, pojawią się nowe dokumenty jak wspomniane Patient Summary. Systemy IT będą musiały obsługiwać nowe procesy.
🕘 EHDS powinno jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę, jesienią ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU. Potem będziemy mieli od 2 do 6 lat na przygotowanie się do poszczególnych zakresów nowych obowiązków.

Warto szybko zacząć podejmować działania pod kątem przygotowania się do EHDS i innych nowych regulacji. Nie musimy wcale czekać jeszcze kilku lat – już dziś można tworzyć narzędzia zwiększające jakość i dostępność danych. Kluczowe jest przy tym uwzględnienie docelowy standardów. Przykładowo, przywołany AI Act dla systemów wysokiego ryzyka (a jako takie kwalifikować będę się rozwiązania AI o klinicznym przeznaczeniu) przewiduje szczególne wymogi co do jakości danych wykorzystywanych do ich tworzenia, co może okazać się w praktyce dużym wyzwaniem, jeżeli już dziś nie będziemy projektować systemu pod tym kątem. W tym zakresie ważne jest też przyjęcie krajowej ustawy o zarządzaniu danymi, na którą czekamy już ponad pół roku, a bez której rozwiązania związane z dostępem do danych wynikające z Data Governance Act pozostają w naszym kraju w dużej mierze nieegzekwowalne.

źródło grafiki: data.europa.eu
Czytaj całość
13 kwietnia odbył się XLVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie. Podczas Zjazdu delegaci wybrali na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr. Artura Drobniaka, dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, współzałożyciela NIL IN – Sieci lekarzy Innowatorów.

Mam poczucie misji i zależy mi na dbaniu o godne oraz bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza, a także współtworzenie prawa stanowiącego ramy dla wykonywania naszej profesji – mówi dr n. o zdr. Artur Drobniak.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: OIL Warszawa
Czytaj całość

Spotkajmy się