NIL IN tworzy grupę roboczą dotyczącą bezpieczeństwa danych medycznych

7 lutego 2024 r. w siedzibie COBIK Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy roboczej zrzeszającej przedstawicieli sektora państwowego oraz specjalistów NIL IN – Sieci Lekarzy Innowatorów dotyczące Raportu ds. bezpieczeństwa danych medycznych.

Cieszymy się, że możemy gościć Państwa w Naczelnej Izbie Lekarskiej i zaprezentować efekty kilkumiesięcznej pracy, jaką wykonał nasz Zespół przygotowując raport „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny & pożądane zmiany” – powiedział otwierając wydarzenie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.

W spotkaniu uczestniczyli – minister Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Jarosław Buczek – rzecznik URLP, Piotr Węcławik – Dyrektor Departamentu Innowacji (Ministerstwo Zdrowia), Jakub Groszkowski – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Dariusz Dzielak – Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji (NFZ), Kamila Malinowska – Dyrektor Biura Prezesa (AOTMiT), Sebastian Sikorski – UKSW oraz przedstawiciele COBIK i NIL IN – Artur Drobniak – Dyrektor COBiK, Jakub Chwiećko – partner zarządzający NIL IN, Małgorzata Kiljańska – NIL IN,  Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN, Katarzyna Sadowska-Cioch – wicedyrektor COBIK, Małgorzata Wywrot – project manager NIL IN, mec. Michał Czarnuch oraz mec. Paweł Kaźmierczyk – współautorzy raportu.

Głównym punktem obrad była prezentacja wniosków zawartych w raporcie w odniesieniu do kierunków, jaki zespół roboczy mógłby podjąć, by wpłynąć na realne zmiany w istniejących regulacjach prawnych. Autorzy raportu oraz zespół NIL IN postulują, iż projektując kolejne rozwiązania dotyczące obszaru danych medycznych należy pamiętać, że jednym z ich głównych odbiorców jest lekarz, który wykorzystuje je codziennie w swojej pracy z pacjentem. Dalsze działania w tym zakresie powinny uwzględniać podstawowe wartości: dostępność, jakość i funkcjonalność, bezpieczeństwo, rozwój i świadomość.

Proponowane rozwiązanie obejmuje m.in. wyodrębnienie obszaru danych medycznych jako dedykowanego obszaru polityki publicznej w ochronie zdrowia, wyodrębnienie dedykowanego zespołu ds. danych medycznych, planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych oraz przygotowanie projektu ustawy o danych medycznych.

Potrzebne jest przygotowanie kompleksowego planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych uwzględniającego cały szereg zagadnień i uwarunkowań prawnych i technologicznych związanych z tym obszarem –  określił autor raportu oraz Lider grupy ds. danych medycznych NIL IN,  mec. Paweł Kaźmierczyk.

Poruszone zostały również tematy edukacji lekarzy i zarządzających podmiotami medycznymi, współpracy z Płatnikiem w zakresie raportowania oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi AI, które wspomogą pracę lekarzy w procesie diagnozy i terapii. Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślili, że w tak ważne rozmowy powinny włączyć się również inne departamenty zajmujące się bezpieczeństwem danych medycznych.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt