Konsultacje publiczne Raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany”

NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej oddaje do konsultacji publicznych projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał w ramach grupy roboczej NIL IN, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten ważny temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego. Autorzy raportu czekają na komentarze i propozycje zmian do końca listopada.

„Raport stanowi analizę kluczowych regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, przegląd proponowanych zmian zawiera też rekomendacje dotyczące możliwych dalszych działań w obszarze danych medycznych” – podkreśla dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy ds. danych medycznych NIL IN – „Lekarze powinni mieć bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do danych pacjentów i móc sprawnie z nich korzystać przy użyciu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Równie ważne są kwestie wykorzystywania danych medycznych w celach naukowych i badawczych, a także zwiększanie świadomości lekarzy na temat możliwości, jakie niesie ze sobą obecna era medycyny opartej na danych.”

Komentarze do raportu prosimy przesyłać do 30 listopada br. na adres: kontakt@nilin.org.pl.

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt