Raport ,,Innowacje w opiece ambulatoryjnej''

Konferencja NIL IN Summit była okazją do podsumowania prac grup roboczych NIL IN. Poznaliśmy wyniki trzech raportów, w tym opracowania poświęconego innowacjom w opiece ambulatoryjnej . Nagrodzone zostały także najlepsze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w POZ i AOS.

Celem raportu „Innowacje w opiece ambulatoryjnej” jest inspiracja lekarzy, personelu placówek i ich pracodawców do szukania rozwiązań poprawiających jakość opieki nad pacjentami oraz do dzielenia się własnymi dobrymi praktykami.

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany – podkreśla Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece laboratoryjnej

W Raporcie znalazł się poradnik dla innowatorów oraz podsumowanie wyników pierwszej edycji Konkursu „Przychodnia Przyszłości” z opisami zgłoszonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które już dziś przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych. Jak wdrażać innowacje?

Poradnik dla innowatorów w opiece ambulatoryjnej, przygotowany przez grupę roboczą ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN, stanowi cenny przewodnik dla lekarzy, personelu medycznego i niemedycznego placówek opieki zdrowotnej oraz dla osób zarządzających tymi placówkami. Bazując na naszych własnych doświadczeniach z wdrożeń innowacji zarówno na dużą, jak i małą skalę, poradnik prowadzi czytelnika przez proces wdrażania zmian, począwszy od etapu pomysłu aż po pełnoskalowe wdrożenie. Zawiera szczegółowy opis procesu wdrażania, narzędzi przydatnych w pracy projektowej oraz sprawdzonych praktyk, które wspierają skuteczne wdrażanie innowacji. Dzięki niemu, innowatorzy będą mieli możliwość doprecyzowania swoich pomysłów, zaplanowania ich testowania i wdrożenia, pomiaru korzyści oraz zapewnienia trwałości zmian po wdrożeniu. To nie tylko przewodnik, to mapa sukcesu dla każdego, kto dąży do transformacji opieki zdrowotnej.

Udane wdrożenia w POZ

Konkurs „Przychodnia Przyszłości” miał na celu wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, które już zostały skutecznie wdrożone w placówkach opieki ambulatoryjnej, przynosząc znaczącą korzyść pacjentom, pracownikom medycznym oraz samym przychodniom. Kapituła konkursu składająca się z ekspertów i przedstawicieli różnych dziedzin związanych z medycyną, technologią i zarządzaniem w opiece zdrowotnej wybrała projekty, które mają potencjał do poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej w przyszłości.

Wpłynęło 40 zgłoszeń, które oceniane były po kątem:

  • innowacyjności rozwiązania,
  • skuteczności wdrożenia innowacji,
  • czy korzyści z innowacji były zmierzone,
  • jaka była rola lekarzy w przygotowaniu i wdrożeniu innowacji
  • potencjału wdrożenia innowacji w innych podmiotach.
Zwycięskie projekty ogłosiła Małgorzata Kiliańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN. Oto nagrodzone rozwiązania:
  • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”
  • „Triaż POZ”
  • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”
  • „Aurero Smart Ecosystem”
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt