DANE MEDYCZNE W PRACY LEKARZA – STAN OBECNY I POŻĄDANE ZMIANY