IMiD- Czy zespoły do innowacji i AI są potrzebne w szpitalach