Pre wywiad

Procedura Triażowa w POZ

???‍⚕️ To innowacyjna procedura triażowa w POZ, usprawniająca przyjmowanie pacjentów i zarządzanie ich opieką. Pacjenci są kwalifikowani do różnych grup przed wizytą u lekarza, co determinuje termin przyjęcia i dalszy proces opieki.

Procedura triażowa zaczyna się przy rejestracji, gdzie zadawane są pytania dotyczące dolegliwości. Oczywiste przypadki otrzymują odpowiednią grupę i termin wizyty. W niejasnych sytuacjach pomaga Przychodnia pielęgniarka, która może poprosić o pomoc lekarza.

Na wizycie diagnostycznej pielęgniarka wykonuje badania, testy (np. przy infekcji) i wprowadza pacjenta do systemu z wywiadem. Następnie pacjent jest przypisany do właściwej grupy i umawiana jest wizyta u lekarza (lub bardzo żadko pacjent stwierdza, że porada pielęgniarska mu wystarczy).

W procedurze Triaz POZ wyróżnia się kilka grup pacjentów:

  • Grupa 0: Pilni pacjenci, wymagający natychmiastowej pomocy. Pomoc udzielana jest bezzwłocznie, a dokumentację formalną rozwiązuje się po akcji ratunkowej. Miesięcznie obsługiwane są zwykle 1-2 takie przypadki.
  • Grupa 1: Pacjenci wymagający pomocy w danym dniu, ale nie stanowiący natychmiastowego zagrożenia życia. Wizyta w tej grupie wymaga wcześniejszej wizyty diagnostycznej pielęgniarki. Miesięcznie obsługiwanych jest 400-600 pacjentów.
  • Grupa 2: Pacjenci niezbyt pilni, np. z lekką infekcją, którzy przede wszystkim potrzebują zwolnienia lekarskiego. Wizyty w tej grupie są realizowane w pierwszym wolnym dniu lub jako dodatkowe za 3 dni, często poprzez teleporadę. Miesięcznie obsługiwanych jest 300-400 pacjentów.
  • Grupa 3: Pacjenci planowi, niepilni, wymagający zaświadczeń, konsultacji lub leczenia sanatoryjnego. Wizyty są umawiane na pierwszy pasujący termin lub za 3 tygodnie. Miesięcznie obsługiwanych jest 200-300 pacjentów.
  • Grupa 4: Pacjenci nie współpracujący, domagający się natychmiastowej wizyty u lekarza, niechętni poddaniu się procedurze triażowej. Wizyty w tej grupie realizowane są w pierwszym dostępnym terminie, kiedy lekarz ma zajęty nie więcej niż 25% czasu. Liczba pacjentów miesięcznie w tej grupie wynosi 0-2.
  • Grupa Z: Wizyty zaplanowane przez placówkę, takie jak szczepienia, bilanse, profilaktyka i kontrole, wynikające z decyzji lekarza po wizycie pacjenta. Ta grupa umożliwia lepsze planowanie świadczeń w skali roku i obsługiwanych jest 100-200 pacjentów miesięcznie.

Wprowadzenie procedury Triaz POZ miało pozytywny wpływ na pracę placówki, zwiększając zadowolenie lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek. Pacjenci są zadowoleni z szybkiego zaopiekowania przez pielęgniarkę. Projekt pozwolił także na redukcję nadmiernych godzin pracy lekarzy i usprawnił wykorzystanie czasu. Podsumowując, Triaz POZ przyniósł wymierne korzyści dla pacjentów i personelu placówki. ???‍⚕️?‍⚕️

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt