GRUPA ROBOCZA
Dane medyczne
,,Wspólnie kształtujmy przyszłe zasady postępowania z danymi o stanie zdrowia''

Konsultacje projektu raportu o danych medycznych

Zapraszamy do przedstawienia Państwa zdania na temat projektu raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany” opracowanego w ramach grupy ds. danych medycznych sieci lekarzy innowatorów NIL IN. Komentarze i propozycje zmian prosimy przesyłać do 30 listopada.Zależy nam, aby system ochrony zdrowia w Polsce był jak najbardziej nowoczesny, a lekarz w codziennej pracy miał łatwy dostęp do potrzebnych mu informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz mógł wykorzystywać innowacyjne rozwiązania technologiczne. Aby było to w jak najpełniejszym stopniu możliwe, ważne jest ukształtowanie całego systemu gromadzenia i udostępniania danych medycznych. W celu zaprezentowania potrzeb i perspektywy lekarzy w tym obszarze, a także zaproponowania rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentem oraz usprawniania całego systemu ochrony zdrowia dzięki podejściu opartemu o dane medyczne, w ramach grupy ds. danych medycznych sieci lekarzy innowatorów NIL IN opracowaliśmy raport „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał przede wszystkim po to, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego.>

Konsultacje publiczne – prześlij nam Twoje komentarze i pomysły

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat tego, jakie zmiany związane z danymi medycznymi powinny zostać wprowadzone. Dlatego oddajemy w Państwa ręce projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany” z serdeczną prośbą o zapoznanie się oraz przedstawienie nam wszelkich Państwa uwag, komentarzy i propozycji zmian. Prosimy o ich przesyłanie z wykorzystaniem załączonego formularza na adres kontakt@nilin.org.pl Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 listopada 2023 r.
GRUPA ROBOCZA
Dane medyczne
,,Wspólnie kształtujmy przyszłe zasady postępowania z danymi o stanie zdrowia''

Konsultacje projektu raportu o danych medycznych

Zapraszamy do przedstawienia Państwa zdania na temat projektu raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany” opracowanego w ramach grupy ds. danych medycznych sieci lekarzy innowatorów NIL IN. Komentarze i propozycje zmian prosimy przesyłać do 30 listopada.Zależy nam, aby system ochrony zdrowia w Polsce był jak najbardziej nowoczesny, a lekarz w codziennej pracy miał łatwy dostęp do potrzebnych mu informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz mógł wykorzystywać innowacyjne rozwiązania technologiczne. Aby było to w jak najpełniejszym stopniu możliwe, ważne jest ukształtowanie całego systemu gromadzenia i udostępniania danych medycznych. W celu zaprezentowania potrzeb i perspektywy lekarzy w tym obszarze, a także zaproponowania rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentem oraz usprawniania całego systemu ochrony zdrowia dzięki podejściu opartemu o dane medyczne, w ramach grupy ds. danych medycznych sieci lekarzy innowatorów NIL IN opracowaliśmy raport „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał przede wszystkim po to, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego.>

Konsultacje publiczne – prześlij nam Twoje komentarze i pomysły

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat tego, jakie zmiany związane z danymi medycznymi powinny zostać wprowadzone. Dlatego oddajemy w Państwa ręce projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany” z serdeczną prośbą o zapoznanie się oraz przedstawienie nam wszelkich Państwa uwag, komentarzy i propozycji zmian. Prosimy o ich przesyłanie z wykorzystaniem załączonego formularza na adres kontakt@nilin.org.pl Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 listopada 2023 r.

Dane medyczne są obecnie podstawą dla rozwoju innowacji w ochronie zdrowia. Tworzone dzięki nim rozwiązania wspierają lekarzy m.in. w analizie dokumentacji medycznej, umożliwiają szybszą diagnozę i skuteczniejsze leczenie. Analiza dużych zbiorów danych prowadzi do odkrywania nowych metod klinicznych, usprawniania systemu opieki zdrowotnej oraz zmniejszenia kosztów opieki. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu danych lekarz ma więcej czasu na to, co najważniejsze – na opiekę nad pacjentem”

dr Paweł Kaźmierczyk
Lider Grupy
 

Dlaczego dane medyczne są dla nas tak ważne?

Dane medyczne stanowią paliwo dla dalszego rozwoju innowacji w medycynie. To właśnie dzięki nim możemy prowadzić badania, które skutkują powstawaniem innowacji poprawiających m.in. jakość i skuteczność leczenia.

Dzięki rozwojowi technologii i zbieraniu coraz większej ilości danych medycznych w postaci cyfrowej, lekarze mają dostęp do bardziej precyzyjnych narzędzi i metod leczenia. Duże zbiory danych pozwalają m.in. na lepsze zrozumienie chorób, dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować nowe skuteczniejsze i bezpieczniejsze sposoby leczenia..

Dane medyczne umożliwiają również lepsze projektowanie polityki publicznej z obszaru zdrowia. Dają możliwość badania trendów i zjawisk epidemiologicznych. W oparciu o dane medyczne już obecnie funkcjonuje cały szereg innowacyjnych wyrobów medycznych, a wciąż rozwijane są coraz nowsze narzędzia, w tym algorytmy sztucznej inteligencji.

Prawa pacjentów i bezpieczeństwo jako priorytet

Musimy przy tym pamiętać, że dane medyczne są bardzo wrażliwe i należy zawsze działać z poszanowaniem praw pacjentów. Należy przestrzegać przepisów prawa i dbać o bezpieczeństwo danych.

Główne obszary prac

 • Obowiązki związane z wprowadzaniem danych i ich raportowaniem
 • Możliwe ułatwienia w procesie raportowania
 • Obieg danych w systemie
 • Wykorzystywanie rozwiązań IT – outsourcing przetwarzania danych
 • Ochrona danych medycznych pacjentów
 • Środki bezpieczeństwa
 • Postępowanie z danymi szczególnie wrażliwymi (np. dane genetyczne, dane o zdrowiu psychicznym, chorobach wenerycznych itp.)
 • Łatwy dostęp lekarza do danych gromadzonych w systemie informacji medycznej
 • Dostępność danych w postaci cyfrowej
 • Interoperacyjność
 • Zasady postępowania z danymi z różnych źródeł (dokumentacja medyczna, wyroby medyczne, inne narzędzia)
 • Wtórne wykorzystanie danych
 • Dostęp do danych w ramach badań nieinterwencyjnych
 • Wykorzystanie w pracach badawczo-rozwojowych
 • Zasady udostępniania danych
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych
 • Dawstwo danych, udostępnianie baz danych, możliwość wykorzystania w celach pozamedycznych
 • Rozwój AI i aplikacji medycznych
 • Ułatwienie i przyśpieszenie pracy
 • Korzyści ogólnosystemowe

Harmonogram prac grupy

 • Kwiecień 2023
 • Nagrywamy pierwszy podcast
 • Maj 2023
 • Publikacja artykułu na łamach Gazety Lekarskiej
 • Wrzesień 2023
 • Konferencja
 • Kwiecień 2023
 • Nagrywamy pierwszy podcast
 • Maj 2023
 • Publikacja artykułu na łamach Gazety Lekarskiej
 • Wrzesień 2023
 • Konferencja
Najnowsze publikacje grupy Dane medyczne
NIL IN SUMMIT

,,Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany''

Podczas Konferencji NIL IN Summit skupiliśmy się na najważniejszych tematach związanych z innowacjami w medycynie, a jednym z nich były kwestie związane z danymi medycznymi. Paweł Kaźmierczyk po raz pierwszy zaprezentował założenia raportu przygotowanego przez grupę roboczą NIL IN ds. danych medycznych.

Zapraszamy do obejrzenia całego wystąpienia – link zamieszczamy w komentarzu.

Przypominamy, że raport „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany” został oddany do publicznych konsultacji i jest dostępny na stronie nilin.org.pl
Czytaj całość
Podczas Konferencji NIL IN Summit skupiliśmy się na najważniejszych tematach związanych z innowacjami w medycynie, a jednym z nich były kwestie związane z danymi medycznymi. Paweł Kaźmierczyk po raz pierwszy zaprezentował założenia raportu przygotowanego przez grupę roboczą NIL IN ds. danych medycznych.

Zapraszamy do obejrzenia całego wystąpienia – link zamieszczamy w komentarzu.

Przypominamy, że raport „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany” został oddany do publicznych konsultacji i jest dostępny na stronie nilin.org.pl
Czytaj całość
RAPORT

Konsultacje publiczne Raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany”

NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej oddaje do konsultacji publicznych projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza - stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał w ramach grupy roboczej NIL IN, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten ważny temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego. Autorzy raportu czekają na komentarze i propozycje zmian do końca listopada.

„Raport stanowi analizę kluczowych regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, przegląd proponowanych zmian zawiera też rekomendacje dotyczące możliwych dalszych działań w obszarze danych medycznych” – podkreśla dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy ds. danych medycznych NIL IN – „Lekarze powinni mieć bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do danych pacjentów i móc sprawnie z nich korzystać przy użyciu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Równie ważne są kwestie wykorzystywania danych medycznych w celach naukowych i badawczych, a także zwiększanie świadomości lekarzy na temat możliwości, jakie niesie ze sobą obecna era medycyny opartej na danych.”

Komentarze do raportu prosimy przesyłać do 30 listopada br. na adres: kontakt@nilin.org.pl.

Czytaj całość

NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej oddaje do konsultacji publicznych projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał w ramach grupy roboczej NIL IN, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten ważny temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego. Autorzy raportu czekają na komentarze i propozycje zmian do końca listopada.

„Raport stanowi analizę kluczowych regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, przegląd proponowanych zmian zawiera też rekomendacje dotyczące możliwych dalszych działań w obszarze danych medycznych” – podkreśla dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy ds. danych medycznych NIL IN – „Lekarze powinni mieć bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do danych pacjentów i móc sprawnie z nich korzystać przy użyciu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Równie ważne są kwestie wykorzystywania danych medycznych w celach naukowych i badawczych, a także zwiększanie świadomości lekarzy na temat możliwości, jakie niesie ze sobą obecna era medycyny opartej na danych.”

Komentarze do raportu prosimy przesyłać do 30 listopada br. na adres: kontakt@nilin.org.pl.

Czytaj całość
Z radością informujemy, że cykl 12 podcastów „InTalk – rozmowy o przyszłości medycyny” NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów jest już dostępny na Spotify – jednej z największych i najpopularniejszych platform strumieniowania dźwięku.W ramach na #InTalk eksperci, liderzy opinii i praktycy opowiadają o różnych aspektach rozwoju medycyny, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz transformacji opieki zdrowotnej. Rozmawiamy m.in. o postępie diagnostyki, działaniach na poziomie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ciekawostkach z polskiego rynku innowacji w medycynie.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Spotify! Link do cyklu w komentarzuCykl powstał w partnerstwie z portalem Esculap.com
Czytaj całość
artykuł

Cyfrowa rewolucja poprawia opiekę zdrowotną

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość
artykuł

Dołącz do Expert Pool !

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie

Świat medycyny nieustannie ewoluuje, napędzany przez innowacje, które mają ogromny potencjał usprawniania diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami. Nowoczesne rozwiązania zmieniają oblicze opieki medycznej, otwierając przed nami ogromne możliwości, ale także stawiając pytania dotyczące ich skuteczności, bezpieczeństwa i wpływu na pacjentów.

W obliczu tej dynamicznej ewolucji, istnieje ogromna potrzeba jakościowej oceny każdego innowacyjnego rozwiązania medycznego. Wymaga tego zarówno sektor publiczny, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie, stworzyliśmy NIL IN Expert Pool – bazę ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Expert Pool: Klucz do Jakościowej Oceny Innowacji Medycznych

Ekspert Pool to inicjatywa w ramach Sieci Lekarzy Innowatorów, w której skład nieustannie rozbudowujemy i zapraszamy do współpracy lekarzy ze wszystkich specjalizacji. Wierzymy, że środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat nowych rozwiązań medycznych – tylko w ten sposób możemy usprawnić naszą pracę i przynieść korzyści pacjentom.

Główne Cele Projektu Expert Pool

Łatwy i szybki dostęp do ekspertów:
Chcemy umożliwić społeczności NIL IN łatwy i szybki dostęp do ekspertów o określonych kompetencjach w kluczowych dziedzinach innowacji medycznych. Nasza baza ekspertów zawiera szczegółowe informacje na temat umiejętności, specjalizacji, osiągnięć i doświadczenia każdego eksperta, co ułatwia przypisanie ich do konkretnych projektów i zadań.

Poprawa jakości projektów: Nasza platforma ma za zadanie poprawić jakość projektów, skrócić czas ich realizacji oraz zwiększyć efektywność działań poprzez dostęp do ekspertów, którzy mogą udzielić wsparcia, porad lub konsultacji w kluczowych obszarach.

Wspieranie współpracy i wymiany wiedzy: Baza ekspertów służy również jako platforma umożliwiająca ekspertom dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami ze swoimi koleżankami i kolegami, co sprzyja innowacyjności wśród lekarzy.

Korzyści dla Członków Expert Pool

 • Dołączając do Expert Pool, lekarze zyskują dostęp dodarmowych, certyfikowanych szkoleń:
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy.
 • Udział w Przełomowych Projektach: Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach, które kształtują przyszłość cyfrowej opieki zdrowotnej.
 • Współpraca przy Projektach Komercyjnych: Możliwość współpracy przy projektach komercyjnych związanych z oceną technologii, rozwojem innowacji oraz współpracą międzynarodową i startupami.

DOŁĄCZ DO EXPERT POOL!

Dołącz już dziś do Expert Pool i stań się częścią naszej innowacyjnej społeczności medycznej! Twoje doświadczenie i wiedza są nieocenione w kształtowaniu przyszłości medycyny. Razem możemy przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego szerzej opowiemy o naszych planach.

Spotkanie odbędzie się online i proponujemy dwa terminy do wyboru:

 • 24 października, godz. 18:00
 • 26 października, godz. 18:00

Prosimy o wybór dogodnej daty i wpisanie jej do kalendarza.

Wierzymy, że z Waszym wsparciem, Expert Pool przyniesie realne i wymierne korzyści dla rozwoju innowacyjności w obszarze medycyny.

Czytaj całość

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie

Świat medycyny nieustannie ewoluuje, napędzany przez innowacje, które mają ogromny potencjał usprawniania diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami. Nowoczesne rozwiązania zmieniają oblicze opieki medycznej, otwierając przed nami ogromne możliwości, ale także stawiając pytania dotyczące ich skuteczności, bezpieczeństwa i wpływu na pacjentów.

W obliczu tej dynamicznej ewolucji, istnieje ogromna potrzeba jakościowej oceny każdego innowacyjnego rozwiązania medycznego. Wymaga tego zarówno sektor publiczny, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie, stworzyliśmy NIL IN Expert Pool – bazę ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Expert Pool: Klucz do Jakościowej Oceny Innowacji Medycznych

Ekspert Pool to inicjatywa w ramach Sieci Lekarzy Innowatorów, w której skład nieustannie rozbudowujemy i zapraszamy do współpracy lekarzy ze wszystkich specjalizacji. Wierzymy, że środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat nowych rozwiązań medycznych – tylko w ten sposób możemy usprawnić naszą pracę i przynieść korzyści pacjentom.

Główne Cele Projektu Expert Pool

Łatwy i szybki dostęp do ekspertów:
Chcemy umożliwić społeczności NIL IN łatwy i szybki dostęp do ekspertów o określonych kompetencjach w kluczowych dziedzinach innowacji medycznych. Nasza baza ekspertów zawiera szczegółowe informacje na temat umiejętności, specjalizacji, osiągnięć i doświadczenia każdego eksperta, co ułatwia przypisanie ich do konkretnych projektów i zadań.

Poprawa jakości projektów: Nasza platforma ma za zadanie poprawić jakość projektów, skrócić czas ich realizacji oraz zwiększyć efektywność działań poprzez dostęp do ekspertów, którzy mogą udzielić wsparcia, porad lub konsultacji w kluczowych obszarach.

Wspieranie współpracy i wymiany wiedzy: Baza ekspertów służy również jako platforma umożliwiająca ekspertom dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami ze swoimi koleżankami i kolegami, co sprzyja innowacyjności wśród lekarzy.

Korzyści dla Członków Expert Pool

 • Dołączając do Expert Pool, lekarze zyskują dostęp dodarmowych, certyfikowanych szkoleń:
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy.
 • Udział w Przełomowych Projektach: Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach, które kształtują przyszłość cyfrowej opieki zdrowotnej.
 • Współpraca przy Projektach Komercyjnych: Możliwość współpracy przy projektach komercyjnych związanych z oceną technologii, rozwojem innowacji oraz współpracą międzynarodową i startupami.

DOŁĄCZ DO EXPERT POOL!

Dołącz już dziś do Expert Pool i stań się częścią naszej innowacyjnej społeczności medycznej! Twoje doświadczenie i wiedza są nieocenione w kształtowaniu przyszłości medycyny. Razem możemy przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego szerzej opowiemy o naszych planach.

Spotkanie odbędzie się online i proponujemy dwa terminy do wyboru:

 • 24 października, godz. 18:00
 • 26 października, godz. 18:00

Prosimy o wybór dogodnej daty i wpisanie jej do kalendarza.

Wierzymy, że z Waszym wsparciem, Expert Pool przyniesie realne i wymierne korzyści dla rozwoju innowacyjności w obszarze medycyny.

Czytaj całość

28.08

Poniedziałek

18:00

do 20:00

28 Aug 2023

Case study: wczesna detekcja nowotworów

Szkolenie - Metody wczesnej detekcji nowotworów

Wykładowca: Mikołaj Gurdała - dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno-Wschodnią, EIT Health InnoStars. Ekspert z bogatym doświadczeniem w dziedzinie funduszy UE, transferu technologii oraz badań i rozwoju, posiada wszechstronną wiedzę w zakresie współpracy międzysektorowej. W EIT Health, jednej z największych międzynarodowych organizacji, zajmujących się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za rozwój innowacyjnych projektów łączących uczelnie wyższe, biznes i przemysł.

Program:

 1. Metody wczesnej detekcji:

  • a. Omówienie różnych dostępnych metod diagnozy nowotworów, takich jak badania laboratoryjne, obrazowanie medyczne i testy genetyczne
  • b. Przedstawienie zalet i ograniczeń każdej z tych metod
  • c. Wyjaśnienie, jak precyzyjne narzędzia medyczne pomagają wczesnej detekcji
 2. Zasady skutecznego programu wczesnej detekcji

Wykładowca: Mikołaj GurdałaSzkolenie on-lineData: 28.08.2023Godzina: 18:00-20:00
online

28.08

Poniedziałek

18:00

do 20:00

28 Aug 2023

Szkolenie – Metody wczesnej detekcji nowotworów

Wykładowca: Mikołaj Gurdała – dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno-Wschodnią, EIT Health InnoStars. Ekspert z bogatym doświadczeniem w dziedzinie funduszy UE, transferu technologii oraz badań i rozwoju, posiada wszechstronną wiedzę w zakresie współpracy międzysektorowej. W EIT Health, jednej z największych międzynarodowych organizacji, zajmujących się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za rozwój innowacyjnych projektów łączących uczelnie wyższe, biznes i przemysł.

Program:

 1. Metody wczesnej detekcji:

  • a. Omówienie różnych dostępnych metod diagnozy nowotworów, takich jak badania laboratoryjne, obrazowanie medyczne i testy genetyczne
  • b. Przedstawienie zalet i ograniczeń każdej z tych metod
  • c. Wyjaśnienie, jak precyzyjne narzędzia medyczne pomagają wczesnej detekcji
 2. Zasady skutecznego programu wczesnej detekcji

Wykładowca: Mikołaj GurdałaSzkolenie on-lineData: 28.08.2023Godzina: 18:00-20:00
online

24.08

Czwartek

18:00

do 20:00

24 Aug 2023

Case study: efektywnośc leczenia per pacjent. Jak wykorzystać dane do podnoszenia wycen niedoszacowanych procedur medycznych.

Szczegółowe informację wkrótce.

online

24.08

Czwartek

18:00

do 20:00

24 Aug 2023

Szczegółowe informację wkrótce.
online

21.08

Poniedziałek

18:00

do 20:00

21 Aug 2023

Case Study: Jak z wykorzystaniem istniejących danych medycznych, przeciwdziałać ostrym zespołom tj. zawał czy udar.

Wykład: Znaczenie wczesnego wykrywania i przeciwdziałania ostrym zespołom

Wykładowca: Katarzyna Starosławska

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w dużych korporacjach, jak i startupach. Prowadziła również własną firmę. Specjalizuje się w rynku opieki zdrowotnej od 15 lat, z czego 12 w innowacjach, budowaniu marki i rozwoju w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Od 12 lat doradza startupom. Ma doświadczenie w pracy z rządem, stroną publiczną, KOL's & HCP, CRO, Pharma & Medtech. Katarzyna posiada tytuł MBA - Zarządzanie opieką zdrowotną

Program:

1. Przedstawienie znaczenia wczesnego wykrywania i przeciwdziałania ostrym zespołom takim jak zawał czy udar

2. Omówienie możliwości wykorzystania istniejących danych medycznych w procesie zapobiegania tym zespołom

3. Przedstawienie różnych źródeł danych medycznych, takich jak bazy pacjentów, wyniki badań i diagnozy

4. Omówienie metod wykorzystania tych danych w identyfikacji pacjentów narażonych na ryzyko wystąpienia ostrych zespołów

5. Wyjaśnienie sposobów gromadzenia, przechowywania i analizowania danych medycznych

6. Przykłady tworzenia planów interwencyjnych w oparciu o istniejące dane medyczne

7. Przedstawienie sposobów, w jaki analiza danych medycznych może pomóc w optymalizacji procesów opieki zdrowotnej

8. Wdrażanie rozwiązań opartych na danych medycznych

online

21.08

Poniedziałek

18:00

do 20:00

21 Aug 2023

Wykład: Znaczenie wczesnego wykrywania i przeciwdziałania ostrym zespołom

Wykładowca: Katarzyna Starosławska

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w dużych korporacjach, jak i startupach. Prowadziła również własną firmę. Specjalizuje się w rynku opieki zdrowotnej od 15 lat, z czego 12 w innowacjach, budowaniu marki i rozwoju w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Od 12 lat doradza startupom. Ma doświadczenie w pracy z rządem, stroną publiczną, KOL’s & HCP, CRO, Pharma & Medtech. Katarzyna posiada tytuł MBA – Zarządzanie opieką zdrowotną

Program:

1. Przedstawienie znaczenia wczesnego wykrywania i przeciwdziałania ostrym zespołom takim jak zawał czy udar

2. Omówienie możliwości wykorzystania istniejących danych medycznych w procesie zapobiegania tym zespołom

3. Przedstawienie różnych źródeł danych medycznych, takich jak bazy pacjentów, wyniki badań i diagnozy

4. Omówienie metod wykorzystania tych danych w identyfikacji pacjentów narażonych na ryzyko wystąpienia ostrych zespołów

5. Wyjaśnienie sposobów gromadzenia, przechowywania i analizowania danych medycznych

6. Przykłady tworzenia planów interwencyjnych w oparciu o istniejące dane medyczne

7. Przedstawienie sposobów, w jaki analiza danych medycznych może pomóc w optymalizacji procesów opieki zdrowotnej

8. Wdrażanie rozwiązań opartych na danych medycznych

online

17.08

Czwartek

18:00

do 20:00

17 Aug 2023

Case study: Społeczne determinanty zdrowia. Jak wykorzystać dane z wywiadu, aby obronić wycenę efektywności leczenia w projektowanej ustawie o jakości leczenia.

Wykład: Katarzyna Starosławska - Doświadczenie i Program

Wykładowca: Katarzyna Starosławska

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w dużych korporacjach, jak i startupach. Prowadziła również własną firmę. Specjalizuje się w rynku opieki zdrowotnej od 15 lat, z czego 12 w innowacjach, budowaniu marki i rozwoju w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Od 12 lat doradza startupom. Ma doświadczenie w pracy z rządem, stroną publiczną, KOL's & HCP, CRO, Pharma & Medtech. Katarzyna posiada tytuł MBA - Zarządzanie opieką zdrowotną

Program:

1. Omówienie społecznych determinant zdrowia jako czynników, które mają wpływ na zdrowie jednostek i społeczności.

2. Wyjaśnienie pojęcia efektywności leczenia i jak pomaga ono w ocenie jakości leczenia.

3. Wyjaśnienie roli wywiadu jako jednego z głównych źródeł danych w ocenie efektywności leczenia.

4. Omówienie technik i metod przeprowadzania wywiadów.

5. Zaprezentowanie przykładów pytań dotyczących społecznych determinant zdrowia, które mogą być wykorzystane w celu zebrania informacji potrzebnych do oceny efektywności leczenia.

6. Wyjaśnienie procesu analizy danych z wywiadu, w tym ich zbieranie, kodowanie, kategoryzowanie i opracowywanie.

7. Wykorzystanie danych z wywiadu do obrony wyceny efektywności leczenia.

Szkolenie on-line

online

17.08

Czwartek

18:00

do 20:00

17 Aug 2023

Wykład: Katarzyna Starosławska – Doświadczenie i Program

Wykładowca: Katarzyna Starosławska

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, zarówno w dużych korporacjach, jak i startupach. Prowadziła również własną firmę. Specjalizuje się w rynku opieki zdrowotnej od 15 lat, z czego 12 w innowacjach, budowaniu marki i rozwoju w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Od 12 lat doradza startupom. Ma doświadczenie w pracy z rządem, stroną publiczną, KOL’s & HCP, CRO, Pharma & Medtech. Katarzyna posiada tytuł MBA – Zarządzanie opieką zdrowotną

Program:

1. Omówienie społecznych determinant zdrowia jako czynników, które mają wpływ na zdrowie jednostek i społeczności.

2. Wyjaśnienie pojęcia efektywności leczenia i jak pomaga ono w ocenie jakości leczenia.

3. Wyjaśnienie roli wywiadu jako jednego z głównych źródeł danych w ocenie efektywności leczenia.

4. Omówienie technik i metod przeprowadzania wywiadów.

5. Zaprezentowanie przykładów pytań dotyczących społecznych determinant zdrowia, które mogą być wykorzystane w celu zebrania informacji potrzebnych do oceny efektywności leczenia.

6. Wyjaśnienie procesu analizy danych z wywiadu, w tym ich zbieranie, kodowanie, kategoryzowanie i opracowywanie.

7. Wykorzystanie danych z wywiadu do obrony wyceny efektywności leczenia.

Szkolenie on-line

online

16.08

Środa

17:00

do 20:00

16 Aug 2023

Zasady postepowania z danymi pacjenta w pracy lekarza

Program szkolenia:Podstawowe zagadnienia: kluczowe pojęcia, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych; Obowiązku administratora danych: obowiązki informacyjne i organizacyjne, ocena ryzyka i DPIA; Prawa osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem regulacji prawno-medycznych; Zasady dostępu do danych i zawierania umów powierzenia przetwarzania; Zasady postępowania przy naruszeniu danych i możliwa odpowiedzialność; Inne szczegółowe zagadnienia, np. postępowanie z danymi w ramach badań klinicznych; Pytania i dyskusja.

online

16.08

Środa

17:00

do 20:00

16 Aug 2023

Program szkolenia:Podstawowe zagadnienia: kluczowe pojęcia, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych; Obowiązku administratora danych: obowiązki informacyjne i organizacyjne, ocena ryzyka i DPIA; Prawa osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem regulacji prawno-medycznych; Zasady dostępu do danych i zawierania umów powierzenia przetwarzania; Zasady postępowania przy naruszeniu danych i możliwa odpowiedzialność; Inne szczegółowe zagadnienia, np. postępowanie z danymi w ramach badań klinicznych; Pytania i dyskusja.
online

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt