GRUPA ROBOCZA
Innowacje w opiece ambulatoryjnej
Korzystanie z rozwiązań usprawniających pracę lekarzy i poprawiających jakość opieki dla pacjentów
Celem grupy jest wsparcie wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych. Chcemy dzielić się dobrymi praktykami z całej Polski i udostępniać praktyczne wskazówki, jak wprowadzać innowacje.
GRUPA ROBOCZA
Innowacje w opiece ambulatoryjnej
Korzystanie z rozwiązań usprawniających pracę lekarzy i poprawiających jakość opieki dla pacjentów
Celem grupy jest wsparcie wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych. Chcemy dzielić się dobrymi praktykami z całej Polski i udostępniać praktyczne wskazówki, jak wprowadzać innowacje.

„Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany.”

Małgorzata Kiljańska
Lider Grupy

Jesteśmy grupą lekarzy związaną z Naczelną Izbą Lekarską.

Chcemy łączyć lekarzy, którzy mają pomysł lub są w trakcie innowacyjnych zmian, z tymi, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami. Prowadzimy szkolenia dla lekarzy i zarządzających placówkami, pracujemy nad skutecznym procesem testowania nowych rozwiązań przez lekarzy oraz chcemy wpływać na właściwe finansowanie innowacji.

W ramach Konkursu Przychodnia Przyszłości promujemy sprawdzone rozwiązania i nagradzamy innowacyjne placówki.

Jakimi tematami zajmujemy się jako grupa?

 Proces finansowania innowacji
 • Wspieranie procesów odpowiedniego finansowania nowych rozwiązań od etapu testowania
 • Zapewnienie sprzętu i zasobów niezbędnych do skutecznego testowania i wdrożenia
 • Poprawa funkcjonalności programów gabinetowych
 • Wskazanie kluczowych funkcjonalności wspierających pracę lekarza
 • Przygotowanie wskazówek dla producentów programów gabinetowych

Główne obszary prac

Zidentyfikowanie i promowanie wdrożonych w placówkach innowacji, które:
 • są wykorzystywane na co dzień i dobrze oceniane przez lekarzy
 • przynoszą korzyść pacjentom, poprawiając ich zdrowie i zadowolenie z opieki
 • usprawniają pracę placówek medycznych
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących skutecznego procesu wdrażania innowacji
 • Promocja zalecanego procesu wdrożenia, w tym przede wszystkim w przypadku innowacji, których odbiorcami są lekarze
 • Testowanie nowych rozwiązań przez lekarzy od etapu pilotażu po ocenę powdrożeniową
 • Wskazywanie konieczności uwzględniania potrzeb i uwag lekarzy w rozwoju produktu lub usługi dla zapewnienia pomyślnego wdrożenia i trwania zmiany
 • Publikacja zgłoszeń Konkursowych jako przykładów dobrych praktyk
 • Publikacja rekomendacji dotyczących procesu wdrożenia
 • Łatwy dostęp lekarzy do szkoleń dotyczących innowacyjnych rozwiązań
 • Szkolenia dla właścicieli placówek
 • Szkolenia dla dostawców rozwiązań np. producentów systemów gabinetowych
 • Informacja i promocja innowacji poprzez artykuły i materiały
 • Podcasty poszerzające wiedzę o dostępnych dziś innowacjach i praktycznych aspektach ich wdrożenia do praktyki klinicznej
Najnowsze publikacje grupy Innowacje w opiece ambulatoryjnej
NIL IN SUMMIT

,,Innowacje w opiece ambulatoryjnej''

Konferencja NIL IN Summit była okazją do podsumowania prac grup roboczych NIL IN. Poznaliśmy m.in. wyniki trzech raportów, w tym opracowania poświęconego „Innowacjom w opiece ambulatoryjnej”.

W Raporcie znalazł się poradnik dla innowatorów oraz podsumowanie wyników pierwszej edycji Konkursu „Przychodnia Przyszłości” z opisami zgłoszonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które już dziś przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych.

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany – podkreśla Malgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej NIL IN ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej.

Czytaj całość

Konferencja NIL IN Summit była okazją do podsumowania prac grup roboczych NIL IN. Poznaliśmy m.in. wyniki trzech raportów, w tym opracowania poświęconego „Innowacjom w opiece ambulatoryjnej”.

W Raporcie znalazł się poradnik dla innowatorów oraz podsumowanie wyników pierwszej edycji Konkursu „Przychodnia Przyszłości” z opisami zgłoszonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które już dziś przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych.

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany – podkreśla Malgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej NIL IN ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej.

Czytaj całość
Z radością informujemy, że cykl 12 podcastów „InTalk – rozmowy o przyszłości medycyny” NIL IN – Sieć Lekarzy Innowatorów jest już dostępny na Spotify – jednej z największych i najpopularniejszych platform strumieniowania dźwięku.W ramach na #InTalk eksperci, liderzy opinii i praktycy opowiadają o różnych aspektach rozwoju medycyny, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz transformacji opieki zdrowotnej. Rozmawiamy m.in. o postępie diagnostyki, działaniach na poziomie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ciekawostkach z polskiego rynku innowacji w medycynie.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Spotify! Link do cyklu w komentarzuCykl powstał w partnerstwie z portalem Esculap.com
Czytaj całość
artykuł

Cyfrowa rewolucja poprawia opiekę zdrowotną

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość

O tym, jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, lekarze i eksperci rozmawiali podczas NIL IN Summit – I Kongresu Lekarzy Innowatorów.

– Cieszę się, że wokół naszej społeczności innowatorów udało się skupić wielu lekarzy – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, otwierając dwudniowy kongres, który odbył się 15-16 września 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z okazji rocznicy działalności społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network (NIL IN), działającej w ramach Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

O cyfrowej rewolucji otwierającej nieograniczone możliwości poprawy opieki zdrowotnej mówił dyrektor COBIK i współzałożyciel NIL IN dr Artur Drobniak: – Opieka zdrowotna będzie automatyzowana. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, lekarz zdalnie skontroluje pacjenta – przewidywał. Dane pomogą pacjentowi Jego zdaniem system zmierza w kierunku opieki domowej, zdalnej i ambulatoryjnej, a szpital będzie dla wybranych, bo za 30 lat będzie dużo mniej szpitali: – Będziemy leczeni we własnym domu albo przez lekarzy ze swojej przychodni.

zapraszamy do przeczytania całego artykułu.
Czytaj całość
artykuł

Raport ,,Innowacje w opiece ambulatoryjnej''

Konferencja NIL IN Summit była okazją do podsumowania prac grup roboczych NIL IN. Poznaliśmy wyniki trzech raportów, w tym opracowania poświęconego innowacjom w opiece ambulatoryjnej . Nagrodzone zostały także najlepsze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w POZ i AOS.

Celem raportu „Innowacje w opiece ambulatoryjnej” jest inspiracja lekarzy, personelu placówek i ich pracodawców do szukania rozwiązań poprawiających jakość opieki nad pacjentami oraz do dzielenia się własnymi dobrymi praktykami.

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany – podkreśla Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece laboratoryjnej

W Raporcie znalazł się poradnik dla innowatorów oraz podsumowanie wyników pierwszej edycji Konkursu „Przychodnia Przyszłości” z opisami zgłoszonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które już dziś przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych. Jak wdrażać innowacje?

Poradnik dla innowatorów w opiece ambulatoryjnej, przygotowany przez grupę roboczą ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN, stanowi cenny przewodnik dla lekarzy, personelu medycznego i niemedycznego placówek opieki zdrowotnej oraz dla osób zarządzających tymi placówkami. Bazując na naszych własnych doświadczeniach z wdrożeń innowacji zarówno na dużą, jak i małą skalę, poradnik prowadzi czytelnika przez proces wdrażania zmian, począwszy od etapu pomysłu aż po pełnoskalowe wdrożenie. Zawiera szczegółowy opis procesu wdrażania, narzędzi przydatnych w pracy projektowej oraz sprawdzonych praktyk, które wspierają skuteczne wdrażanie innowacji. Dzięki niemu, innowatorzy będą mieli możliwość doprecyzowania swoich pomysłów, zaplanowania ich testowania i wdrożenia, pomiaru korzyści oraz zapewnienia trwałości zmian po wdrożeniu. To nie tylko przewodnik, to mapa sukcesu dla każdego, kto dąży do transformacji opieki zdrowotnej.

Udane wdrożenia w POZ

Konkurs "Przychodnia Przyszłości" miał na celu wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, które już zostały skutecznie wdrożone w placówkach opieki ambulatoryjnej, przynosząc znaczącą korzyść pacjentom, pracownikom medycznym oraz samym przychodniom. Kapituła konkursu składająca się z ekspertów i przedstawicieli różnych dziedzin związanych z medycyną, technologią i zarządzaniem w opiece zdrowotnej wybrała projekty, które mają potencjał do poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej w przyszłości.

Wpłynęło 40 zgłoszeń, które oceniane były po kątem:

 • innowacyjności rozwiązania,
 • skuteczności wdrożenia innowacji,
 • czy korzyści z innowacji były zmierzone,
 • jaka była rola lekarzy w przygotowaniu i wdrożeniu innowacji
 • potencjału wdrożenia innowacji w innych podmiotach.
Zwycięskie projekty ogłosiła Małgorzata Kiliańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN. Oto nagrodzone rozwiązania:
 • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”
 • „Triaż POZ”
 • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”
 • „Aurero Smart Ecosystem”
Czytaj całość
Konferencja NIL IN Summit była okazją do podsumowania prac grup roboczych NIL IN. Poznaliśmy wyniki trzech raportów, w tym opracowania poświęconego innowacjom w opiece ambulatoryjnej . Nagrodzone zostały także najlepsze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w POZ i AOS.

Celem raportu „Innowacje w opiece ambulatoryjnej” jest inspiracja lekarzy, personelu placówek i ich pracodawców do szukania rozwiązań poprawiających jakość opieki nad pacjentami oraz do dzielenia się własnymi dobrymi praktykami.

Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w opiece zdrowotnej. Chcemy wskazywać te innowacyjne rozwiązania, które już dziś pomagają lekarzom skutecznie, sprawnie i bezpiecznie leczyć pacjentów. Wspieramy lekarzy, którym zależy na tym, aby mieć wpływ na zmiany – podkreśla Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece laboratoryjnej

W Raporcie znalazł się poradnik dla innowatorów oraz podsumowanie wyników pierwszej edycji Konkursu „Przychodnia Przyszłości” z opisami zgłoszonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które już dziś przynoszą korzyść pacjentom i lekarzom oraz usprawniają pracę placówek medycznych. Jak wdrażać innowacje?

Poradnik dla innowatorów w opiece ambulatoryjnej, przygotowany przez grupę roboczą ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN, stanowi cenny przewodnik dla lekarzy, personelu medycznego i niemedycznego placówek opieki zdrowotnej oraz dla osób zarządzających tymi placówkami. Bazując na naszych własnych doświadczeniach z wdrożeń innowacji zarówno na dużą, jak i małą skalę, poradnik prowadzi czytelnika przez proces wdrażania zmian, począwszy od etapu pomysłu aż po pełnoskalowe wdrożenie. Zawiera szczegółowy opis procesu wdrażania, narzędzi przydatnych w pracy projektowej oraz sprawdzonych praktyk, które wspierają skuteczne wdrażanie innowacji. Dzięki niemu, innowatorzy będą mieli możliwość doprecyzowania swoich pomysłów, zaplanowania ich testowania i wdrożenia, pomiaru korzyści oraz zapewnienia trwałości zmian po wdrożeniu. To nie tylko przewodnik, to mapa sukcesu dla każdego, kto dąży do transformacji opieki zdrowotnej.

Udane wdrożenia w POZ

Konkurs „Przychodnia Przyszłości” miał na celu wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, które już zostały skutecznie wdrożone w placówkach opieki ambulatoryjnej, przynosząc znaczącą korzyść pacjentom, pracownikom medycznym oraz samym przychodniom. Kapituła konkursu składająca się z ekspertów i przedstawicieli różnych dziedzin związanych z medycyną, technologią i zarządzaniem w opiece zdrowotnej wybrała projekty, które mają potencjał do poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej w przyszłości.

Wpłynęło 40 zgłoszeń, które oceniane były po kątem:

 • innowacyjności rozwiązania,
 • skuteczności wdrożenia innowacji,
 • czy korzyści z innowacji były zmierzone,
 • jaka była rola lekarzy w przygotowaniu i wdrożeniu innowacji
 • potencjału wdrożenia innowacji w innych podmiotach.
Zwycięskie projekty ogłosiła Małgorzata Kiliańska, liderka grupy roboczej ds. innowacji w opiece ambulatoryjnej NIL IN. Oto nagrodzone rozwiązania:
 • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”
 • „Triaż POZ”
 • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”
 • „Aurero Smart Ecosystem”
Czytaj całość
artykuł

Dołącz do Expert Pool !

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie

Świat medycyny nieustannie ewoluuje, napędzany przez innowacje, które mają ogromny potencjał usprawniania diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami. Nowoczesne rozwiązania zmieniają oblicze opieki medycznej, otwierając przed nami ogromne możliwości, ale także stawiając pytania dotyczące ich skuteczności, bezpieczeństwa i wpływu na pacjentów.

W obliczu tej dynamicznej ewolucji, istnieje ogromna potrzeba jakościowej oceny każdego innowacyjnego rozwiązania medycznego. Wymaga tego zarówno sektor publiczny, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie, stworzyliśmy NIL IN Expert Pool – bazę ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Expert Pool: Klucz do Jakościowej Oceny Innowacji Medycznych

Ekspert Pool to inicjatywa w ramach Sieci Lekarzy Innowatorów, w której skład nieustannie rozbudowujemy i zapraszamy do współpracy lekarzy ze wszystkich specjalizacji. Wierzymy, że środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat nowych rozwiązań medycznych – tylko w ten sposób możemy usprawnić naszą pracę i przynieść korzyści pacjentom.

Główne Cele Projektu Expert Pool

Łatwy i szybki dostęp do ekspertów:
Chcemy umożliwić społeczności NIL IN łatwy i szybki dostęp do ekspertów o określonych kompetencjach w kluczowych dziedzinach innowacji medycznych. Nasza baza ekspertów zawiera szczegółowe informacje na temat umiejętności, specjalizacji, osiągnięć i doświadczenia każdego eksperta, co ułatwia przypisanie ich do konkretnych projektów i zadań.

Poprawa jakości projektów: Nasza platforma ma za zadanie poprawić jakość projektów, skrócić czas ich realizacji oraz zwiększyć efektywność działań poprzez dostęp do ekspertów, którzy mogą udzielić wsparcia, porad lub konsultacji w kluczowych obszarach.

Wspieranie współpracy i wymiany wiedzy: Baza ekspertów służy również jako platforma umożliwiająca ekspertom dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami ze swoimi koleżankami i kolegami, co sprzyja innowacyjności wśród lekarzy.

Korzyści dla Członków Expert Pool

 • Dołączając do Expert Pool, lekarze zyskują dostęp dodarmowych, certyfikowanych szkoleń:
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy.
 • Udział w Przełomowych Projektach: Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach, które kształtują przyszłość cyfrowej opieki zdrowotnej.
 • Współpraca przy Projektach Komercyjnych: Możliwość współpracy przy projektach komercyjnych związanych z oceną technologii, rozwojem innowacji oraz współpracą międzynarodową i startupami.

DOŁĄCZ DO EXPERT POOL!

Dołącz już dziś do Expert Pool i stań się częścią naszej innowacyjnej społeczności medycznej! Twoje doświadczenie i wiedza są nieocenione w kształtowaniu przyszłości medycyny. Razem możemy przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego szerzej opowiemy o naszych planach.

Spotkanie odbędzie się online i proponujemy dwa terminy do wyboru:

 • 24 października, godz. 18:00
 • 26 października, godz. 18:00

Prosimy o wybór dogodnej daty i wpisanie jej do kalendarza.

Wierzymy, że z Waszym wsparciem, Expert Pool przyniesie realne i wymierne korzyści dla rozwoju innowacyjności w obszarze medycyny.

Czytaj całość

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bazy ekspertów oceniających innowacje w medycynie

Świat medycyny nieustannie ewoluuje, napędzany przez innowacje, które mają ogromny potencjał usprawniania diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami. Nowoczesne rozwiązania zmieniają oblicze opieki medycznej, otwierając przed nami ogromne możliwości, ale także stawiając pytania dotyczące ich skuteczności, bezpieczeństwa i wpływu na pacjentów.

W obliczu tej dynamicznej ewolucji, istnieje ogromna potrzeba jakościowej oceny każdego innowacyjnego rozwiązania medycznego. Wymaga tego zarówno sektor publiczny, Ministerstwo Zdrowia, firmy audytorskie, jak i sami twórcy aplikacji i urządzeń medycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie, stworzyliśmy NIL IN Expert Pool – bazę ekspertów oceniających innowacje w medycynie.

Expert Pool: Klucz do Jakościowej Oceny Innowacji Medycznych

Ekspert Pool to inicjatywa w ramach Sieci Lekarzy Innowatorów, w której skład nieustannie rozbudowujemy i zapraszamy do współpracy lekarzy ze wszystkich specjalizacji. Wierzymy, że środowisko lekarskie powinno głośno wyrażać merytoryczne opinie na temat nowych rozwiązań medycznych – tylko w ten sposób możemy usprawnić naszą pracę i przynieść korzyści pacjentom.

Główne Cele Projektu Expert Pool

Łatwy i szybki dostęp do ekspertów:
Chcemy umożliwić społeczności NIL IN łatwy i szybki dostęp do ekspertów o określonych kompetencjach w kluczowych dziedzinach innowacji medycznych. Nasza baza ekspertów zawiera szczegółowe informacje na temat umiejętności, specjalizacji, osiągnięć i doświadczenia każdego eksperta, co ułatwia przypisanie ich do konkretnych projektów i zadań.

Poprawa jakości projektów: Nasza platforma ma za zadanie poprawić jakość projektów, skrócić czas ich realizacji oraz zwiększyć efektywność działań poprzez dostęp do ekspertów, którzy mogą udzielić wsparcia, porad lub konsultacji w kluczowych obszarach.

Wspieranie współpracy i wymiany wiedzy: Baza ekspertów służy również jako platforma umożliwiająca ekspertom dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami ze swoimi koleżankami i kolegami, co sprzyja innowacyjności wśród lekarzy.

Korzyści dla Członków Expert Pool

 • Dołączając do Expert Pool, lekarze zyskują dostęp dodarmowych, certyfikowanych szkoleń:
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy.
 • Udział w Przełomowych Projektach: Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach, które kształtują przyszłość cyfrowej opieki zdrowotnej.
 • Współpraca przy Projektach Komercyjnych: Możliwość współpracy przy projektach komercyjnych związanych z oceną technologii, rozwojem innowacji oraz współpracą międzynarodową i startupami.

DOŁĄCZ DO EXPERT POOL!

Dołącz już dziś do Expert Pool i stań się częścią naszej innowacyjnej społeczności medycznej! Twoje doświadczenie i wiedza są nieocenione w kształtowaniu przyszłości medycyny. Razem możemy przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.

Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego szerzej opowiemy o naszych planach.

Spotkanie odbędzie się online i proponujemy dwa terminy do wyboru:

 • 24 października, godz. 18:00
 • 26 października, godz. 18:00

Prosimy o wybór dogodnej daty i wpisanie jej do kalendarza.

Wierzymy, że z Waszym wsparciem, Expert Pool przyniesie realne i wymierne korzyści dla rozwoju innowacyjności w obszarze medycyny.

Czytaj całość

29.08

Wtorek

18:00

do 20:00

29 Aug 2023

Program gabinetowy jako wsparcie pracy lekarza

Program szkolenia - Gabinetowe wsparcie pracy lekarza

Program szkolenia: Gabinetowe wsparcie pracy lekarza

Wykładowca: lek. Małgorzata Kiljańska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelni Łazarskiego (MBA w Ochronie Zdrowia) oraz programu Certificate in Training Practice, Chartered Institute of Personnel and Development, UK. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym.

Cel szkolenia:

Uczestnicy będą potrafili wskazać najważniejsze funkcjonalności programów gabinetowych dla pracy lekarza oraz główne działania planowane przez CeZ

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze funkcjonalności programu gabinetowego z perspektywy lekarza – ankieta w czasie rzeczywistym
 2. Przykłady wykorzystania funkcjonalności w praktyce, najważniejsze nowe rozwiązania dla lekarzy
 3. Perspektywa Centrum e-Zdrowia – kierunek rozwoju, plany wdrożeń i ich wpływ na programy gabinetowe
 4. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący: lek. Małgorzata Kiljańska

online

29.08

Wtorek

18:00

do 20:00

29 Aug 2023

Program szkolenia – Gabinetowe wsparcie pracy lekarza

Program szkolenia: Gabinetowe wsparcie pracy lekarza

Wykładowca: lek. Małgorzata Kiljańska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelni Łazarskiego (MBA w Ochronie Zdrowia) oraz programu Certificate in Training Practice, Chartered Institute of Personnel and Development, UK. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym.

Cel szkolenia:

Uczestnicy będą potrafili wskazać najważniejsze funkcjonalności programów gabinetowych dla pracy lekarza oraz główne działania planowane przez CeZ

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze funkcjonalności programu gabinetowego z perspektywy lekarza – ankieta w czasie rzeczywistym
 2. Przykłady wykorzystania funkcjonalności w praktyce, najważniejsze nowe rozwiązania dla lekarzy
 3. Perspektywa Centrum e-Zdrowia – kierunek rozwoju, plany wdrożeń i ich wpływ na programy gabinetowe
 4. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący: lek. Małgorzata Kiljańska

online

29.08

Wtorek

18:00

do 20:00

29 Aug 2023

Program gabinetowy jako wsparcie pracy lekarza

Wykładowca: lek. Małgorzata Kiljańska - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelni Łazarskiego (MBA w Ochronie Zdrowia) oraz programu Certificate in Training Practice, Chartered Institute of Personnel and Development, UK. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym.

Cel szkolenia: uczestnicy będą potrafili wskazać najważniejsze funkcjonalności programów gabinetowych dla pracy lekarza oraz główne działania planowane przez CeZ

Program szkolenia:

I. Najważniejsze funkcjonalności programu gabinetowego z perspektywy lekarza – ankieta w czasie rzeczywistym

II. Przykłady wykorzystania funkcjonalności w praktyce, najważniejsze nowe rozwiązania dla lekarzy

III. Perspektywa Centrum e-Zdrowia – kierunek rozwoju, plany wdrożeń i ich wpływ na programy gabinetowe

IV. Pytania i odpowiedzi

online

29.08

Wtorek

18:00

do 20:00

29 Aug 2023

Wykładowca: lek. Małgorzata Kiljańska – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelni Łazarskiego (MBA w Ochronie Zdrowia) oraz programu Certificate in Training Practice, Chartered Institute of Personnel and Development, UK. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym.

Cel szkolenia: uczestnicy będą potrafili wskazać najważniejsze funkcjonalności programów gabinetowych dla pracy lekarza oraz główne działania planowane przez CeZ

Program szkolenia:

I. Najważniejsze funkcjonalności programu gabinetowego z perspektywy lekarza – ankieta w czasie rzeczywistym

II. Przykłady wykorzystania funkcjonalności w praktyce, najważniejsze nowe rozwiązania dla lekarzy

III. Perspektywa Centrum e-Zdrowia – kierunek rozwoju, plany wdrożeń i ich wpływ na programy gabinetowe

IV. Pytania i odpowiedzi

online

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt