Wydarzenia na temat innowacji

Szkolenia dla wszystkich, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

27.02

Wtorek

16:00

do 18:00

27 Feb 2024

Deep Learning w Diagnostyce: Nowa Era


Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów medycznych w podstawową wiedzę o Deep Learning i jego transformacyjnej roli w diagnostyce medycznej oraz o możliwościach wykorzystania jego obecnych i przyszłych zastosowań.Wykładowca:dr n. med. Dominik Stosik - absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie ukończył studia medyczne. Kontynuując swoją edukację, zdobył doktorat z farmakologii klinicznej na Technische Universität Dresden i szkolenie specjalizacyjne z zakresu AI in Healthcare w Stanford School of Medicine. Ukończył również kursy w dziedzinie healthtech i AI in Healthcare na Imperial College London oraz w John’s Hopkins University. Jako CEO założonego przez siebie startupu HealthTech, attained.ai, został uhonorowany nagrodą Central European Startup Awards 2024. Dr Stosik obecnie finalizuje, zakończone uzyskaniem patentu, prace własne dotyczące opracowania algorytmu w dziedzinie sztucznej inteligencji, zastosowanej jako technologia diagnostyki nadciśnienia płucnego. Program szkolenia:Wprowadzenie do koncepcji Deep Learning, analiza jego zastosowań w diagnostyce medycznej, przykłady jak zmienia diagnostykę, adresowanie wyzwań i koncepcji dalszego rozwoju.Partnerem szkolenia jest attained.ai

online

27.02

Wtorek

16:00

do 18:00

27 Feb 2024

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów medycznych w podstawową wiedzę o Deep Learning i jego transformacyjnej roli w diagnostyce medycznej oraz o możliwościach wykorzystania jego obecnych i przyszłych zastosowań.Wykładowca:dr n. med. Dominik Stosik – absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie ukończył studia medyczne. Kontynuując swoją edukację, zdobył doktorat z farmakologii klinicznej na Technische Universität Dresden i szkolenie specjalizacyjne z zakresu AI in Healthcare w Stanford School of Medicine. Ukończył również kursy w dziedzinie healthtech i AI in Healthcare na Imperial College London oraz w John’s Hopkins University. Jako CEO założonego przez siebie startupu HealthTech, attained.ai, został uhonorowany nagrodą Central European Startup Awards 2024. Dr Stosik obecnie finalizuje, zakończone uzyskaniem patentu, prace własne dotyczące opracowania algorytmu w dziedzinie sztucznej inteligencji, zastosowanej jako technologia diagnostyki nadciśnienia płucnego. Program szkolenia:Wprowadzenie do koncepcji Deep Learning, analiza jego zastosowań w diagnostyce medycznej, przykłady jak zmienia diagnostykę, adresowanie wyzwań i koncepcji dalszego rozwoju.Partnerem szkolenia jest attained.ai
online

27.02

Wtorek

18:00

do 20:00

27 Feb 2024

Współpraca i wdrożenia ze startupami

szczegółowy opis wkrótce

online

27.02

Wtorek

18:00

do 20:00

27 Feb 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

05.03

Wtorek

16:00

do 18:00

05 Mar 2024

Wyroby medyczne - przygotowanie do badań klinicznych, certyfikacji i komercjalizacji

szczegółowy opis wkrótce

online

05.03

Wtorek

16:00

do 18:00

05 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

05.03

Wtorek

18:00

do 20:00

05 Mar 2024

Prawne aspekty wykorzystywania AI w pracy lekarza

Cel szkolenia:Szkolenie prezentować będzie podstawowe zasady i wytyczne dotyczące właściwego postępowania z rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję w realiach pracy lekarza, w szczególności pod kątem zgodności z regułami wykonywania zawodu oraz prawami pacjenta. Uczestnicy poznają podstawowe wymogi w tym zakresie oraz praktyczne wskazówki na co należy zwracać uwagę m.in. udzielając świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem AI.Program:
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – zagadnienia wprowadzające – omówienie tego, jak można rozumieć to pojęcie, jakie możliwości stwarza zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz w jaki sposób może wspierać specjalistę medycznego i pacjenta.
 • Podstawy prawne stosowania sztucznej inteligencji – zwięzłe przedstawienie wybranych postanowień AI Act oraz innych regulacji prawnych mających związek ze stosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia – zwięzłe przedstawienie wybranych dokumentów strategicznych oraz planowanych zmian związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw pacjenta – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem praw pacjenta, m.in. prawa do wyrażenia świadomej zgody, informacji medycznej, prawa do dokumentacji medycznej.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem zasad wykonywania zawodu - omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem wymogów związanych z należytą starannością, aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową.
 • Dane medyczne a dalszym rozwój systemów AI – przedstawienie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby stosowania lub rozwijania systemów AI, np. kwestii pseudonimizacji i anonimizacji danych,
Wykładowca: dr Paweł Kaźmierczyk - Specjalizuje się w szerokorozumianym prawie medycznym, w szczególności w prawach pacjenta, zasadach prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych, prawnych aspektach związanych z e-zdrowiem, telemedycyną i sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, badaniami klinicznymi, a także przetwarzaniem danych medycznych, komunikacją oraz obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Jako prawnik doradza m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, start-upom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia. Jest zaangażowany w projekty realizowane przez fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Radę ds. Interoperacyjności przy Centrum E-Zdrowia, Koalicję AI w zdrowiu, Grupę NIL IN. Koordynuje merytoryczne prace nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Jest członkiem zespołu ekspertów ds. ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

online

05.03

Wtorek

18:00

do 20:00

05 Mar 2024

Cel szkolenia:Szkolenie prezentować będzie podstawowe zasady i wytyczne dotyczące właściwego postępowania z rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję w realiach pracy lekarza, w szczególności pod kątem zgodności z regułami wykonywania zawodu oraz prawami pacjenta. Uczestnicy poznają podstawowe wymogi w tym zakresie oraz praktyczne wskazówki na co należy zwracać uwagę m.in. udzielając świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem AI.Program:
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – zagadnienia wprowadzające – omówienie tego, jak można rozumieć to pojęcie, jakie możliwości stwarza zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz w jaki sposób może wspierać specjalistę medycznego i pacjenta.
 • Podstawy prawne stosowania sztucznej inteligencji – zwięzłe przedstawienie wybranych postanowień AI Act oraz innych regulacji prawnych mających związek ze stosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia – zwięzłe przedstawienie wybranych dokumentów strategicznych oraz planowanych zmian związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw pacjenta – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem praw pacjenta, m.in. prawa do wyrażenia świadomej zgody, informacji medycznej, prawa do dokumentacji medycznej.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem zasad wykonywania zawodu – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem wymogów związanych z należytą starannością, aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową.
 • Dane medyczne a dalszym rozwój systemów AI – przedstawienie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby stosowania lub rozwijania systemów AI, np. kwestii pseudonimizacji i anonimizacji danych,
Wykładowca: dr Paweł Kaźmierczyk – Specjalizuje się w szerokorozumianym prawie medycznym, w szczególności w prawach pacjenta, zasadach prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych, prawnych aspektach związanych z e-zdrowiem, telemedycyną i sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, badaniami klinicznymi, a także przetwarzaniem danych medycznych, komunikacją oraz obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Jako prawnik doradza m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, start-upom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia. Jest zaangażowany w projekty realizowane przez fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Radę ds. Interoperacyjności przy Centrum E-Zdrowia, Koalicję AI w zdrowiu, Grupę NIL IN. Koordynuje merytoryczne prace nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Jest członkiem zespołu ekspertów ds. ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
online

12.03

Wtorek

18:00

do 20:00

12 Mar 2024

Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia

szczegółowy opis wkrótce

online

12.03

Wtorek

18:00

do 20:00

12 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

Wydarzenia na temat innowacji

Szkolenia dla wszystkich, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

27.02

Wtorek

16:00

do 18:00

27 Feb 2024

Deep Learning w Diagnostyce: Nowa Era


Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów medycznych w podstawową wiedzę o Deep Learning i jego transformacyjnej roli w diagnostyce medycznej oraz o możliwościach wykorzystania jego obecnych i przyszłych zastosowań.Wykładowca:dr n. med. Dominik Stosik - absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie ukończył studia medyczne. Kontynuując swoją edukację, zdobył doktorat z farmakologii klinicznej na Technische Universität Dresden i szkolenie specjalizacyjne z zakresu AI in Healthcare w Stanford School of Medicine. Ukończył również kursy w dziedzinie healthtech i AI in Healthcare na Imperial College London oraz w John’s Hopkins University. Jako CEO założonego przez siebie startupu HealthTech, attained.ai, został uhonorowany nagrodą Central European Startup Awards 2024. Dr Stosik obecnie finalizuje, zakończone uzyskaniem patentu, prace własne dotyczące opracowania algorytmu w dziedzinie sztucznej inteligencji, zastosowanej jako technologia diagnostyki nadciśnienia płucnego. Program szkolenia:Wprowadzenie do koncepcji Deep Learning, analiza jego zastosowań w diagnostyce medycznej, przykłady jak zmienia diagnostykę, adresowanie wyzwań i koncepcji dalszego rozwoju.Partnerem szkolenia jest attained.ai

online

27.02

Wtorek

16:00

do 18:00

27 Feb 2024

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów medycznych w podstawową wiedzę o Deep Learning i jego transformacyjnej roli w diagnostyce medycznej oraz o możliwościach wykorzystania jego obecnych i przyszłych zastosowań.Wykładowca:dr n. med. Dominik Stosik – absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie ukończył studia medyczne. Kontynuując swoją edukację, zdobył doktorat z farmakologii klinicznej na Technische Universität Dresden i szkolenie specjalizacyjne z zakresu AI in Healthcare w Stanford School of Medicine. Ukończył również kursy w dziedzinie healthtech i AI in Healthcare na Imperial College London oraz w John’s Hopkins University. Jako CEO założonego przez siebie startupu HealthTech, attained.ai, został uhonorowany nagrodą Central European Startup Awards 2024. Dr Stosik obecnie finalizuje, zakończone uzyskaniem patentu, prace własne dotyczące opracowania algorytmu w dziedzinie sztucznej inteligencji, zastosowanej jako technologia diagnostyki nadciśnienia płucnego. Program szkolenia:Wprowadzenie do koncepcji Deep Learning, analiza jego zastosowań w diagnostyce medycznej, przykłady jak zmienia diagnostykę, adresowanie wyzwań i koncepcji dalszego rozwoju.Partnerem szkolenia jest attained.ai
online

27.02

Wtorek

18:00

do 20:00

27 Feb 2024

Współpraca i wdrożenia ze startupami

szczegółowy opis wkrótce

online

27.02

Wtorek

18:00

do 20:00

27 Feb 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

05.03

Wtorek

16:00

do 18:00

05 Mar 2024

Wyroby medyczne - przygotowanie do badań klinicznych, certyfikacji i komercjalizacji

szczegółowy opis wkrótce

online

05.03

Wtorek

16:00

do 18:00

05 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

05.03

Wtorek

18:00

do 20:00

05 Mar 2024

Prawne aspekty wykorzystywania AI w pracy lekarza

Cel szkolenia:Szkolenie prezentować będzie podstawowe zasady i wytyczne dotyczące właściwego postępowania z rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję w realiach pracy lekarza, w szczególności pod kątem zgodności z regułami wykonywania zawodu oraz prawami pacjenta. Uczestnicy poznają podstawowe wymogi w tym zakresie oraz praktyczne wskazówki na co należy zwracać uwagę m.in. udzielając świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem AI.Program:
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – zagadnienia wprowadzające – omówienie tego, jak można rozumieć to pojęcie, jakie możliwości stwarza zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz w jaki sposób może wspierać specjalistę medycznego i pacjenta.
 • Podstawy prawne stosowania sztucznej inteligencji – zwięzłe przedstawienie wybranych postanowień AI Act oraz innych regulacji prawnych mających związek ze stosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia – zwięzłe przedstawienie wybranych dokumentów strategicznych oraz planowanych zmian związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw pacjenta – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem praw pacjenta, m.in. prawa do wyrażenia świadomej zgody, informacji medycznej, prawa do dokumentacji medycznej.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem zasad wykonywania zawodu - omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem wymogów związanych z należytą starannością, aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową.
 • Dane medyczne a dalszym rozwój systemów AI – przedstawienie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby stosowania lub rozwijania systemów AI, np. kwestii pseudonimizacji i anonimizacji danych,
Wykładowca: dr Paweł Kaźmierczyk - Specjalizuje się w szerokorozumianym prawie medycznym, w szczególności w prawach pacjenta, zasadach prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych, prawnych aspektach związanych z e-zdrowiem, telemedycyną i sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, badaniami klinicznymi, a także przetwarzaniem danych medycznych, komunikacją oraz obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Jako prawnik doradza m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, start-upom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia. Jest zaangażowany w projekty realizowane przez fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Radę ds. Interoperacyjności przy Centrum E-Zdrowia, Koalicję AI w zdrowiu, Grupę NIL IN. Koordynuje merytoryczne prace nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Jest członkiem zespołu ekspertów ds. ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

online

05.03

Wtorek

18:00

do 20:00

05 Mar 2024

Cel szkolenia:Szkolenie prezentować będzie podstawowe zasady i wytyczne dotyczące właściwego postępowania z rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję w realiach pracy lekarza, w szczególności pod kątem zgodności z regułami wykonywania zawodu oraz prawami pacjenta. Uczestnicy poznają podstawowe wymogi w tym zakresie oraz praktyczne wskazówki na co należy zwracać uwagę m.in. udzielając świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem AI.Program:
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – zagadnienia wprowadzające – omówienie tego, jak można rozumieć to pojęcie, jakie możliwości stwarza zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz w jaki sposób może wspierać specjalistę medycznego i pacjenta.
 • Podstawy prawne stosowania sztucznej inteligencji – zwięzłe przedstawienie wybranych postanowień AI Act oraz innych regulacji prawnych mających związek ze stosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia – zwięzłe przedstawienie wybranych dokumentów strategicznych oraz planowanych zmian związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw pacjenta – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem praw pacjenta, m.in. prawa do wyrażenia świadomej zgody, informacji medycznej, prawa do dokumentacji medycznej.
 • Stosowanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem zasad wykonywania zawodu – omówienie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji pod kątem wymogów związanych z należytą starannością, aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową.
 • Dane medyczne a dalszym rozwój systemów AI – przedstawienie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby stosowania lub rozwijania systemów AI, np. kwestii pseudonimizacji i anonimizacji danych,
Wykładowca: dr Paweł Kaźmierczyk – Specjalizuje się w szerokorozumianym prawie medycznym, w szczególności w prawach pacjenta, zasadach prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych, prawnych aspektach związanych z e-zdrowiem, telemedycyną i sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, badaniami klinicznymi, a także przetwarzaniem danych medycznych, komunikacją oraz obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Jako prawnik doradza m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, start-upom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia. Jest zaangażowany w projekty realizowane przez fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Radę ds. Interoperacyjności przy Centrum E-Zdrowia, Koalicję AI w zdrowiu, Grupę NIL IN. Koordynuje merytoryczne prace nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Jest członkiem zespołu ekspertów ds. ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
online

12.03

Wtorek

18:00

do 20:00

12 Mar 2024

Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia

szczegółowy opis wkrótce

online

12.03

Wtorek

18:00

do 20:00

12 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

19.03

Wtorek

18:00

do 20:00

19 Mar 2024

Refundacja leków innowacyjnych - aspekty prawne

Celem szkolenia będzie omówienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m. in. podstawowe etapy postępowania refundacyjnego, jak i najważniejsze zmiany odnoszące się do refundacji leków innowacyjnych wprowadzone przez tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji oraz Ustawę o Funduszu Medycznym.Program szkolenia:Podczas szkolenia zostanie przedstawiona uczestnikom prezentacja odnosząca się do podstawowych aspektów prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych.Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach metodyki „od ogółu do szczegółu” i odnosić się będzie w szczególności do następujących kwestii:- podstawowe „kamienie milowe” postępowania refundacyjnego (z uwzględnieniem postępowań dot. leków innowacyjnych);- interesariusze systemu refundacji;- najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji) i ich potencjalny wpływ na refundację leków innowacyjnych;- ocena najważniejszych zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym z punktu widzenia refundacji leków innowacyjnych.Na zakończenie szkolenia przewidziana jest krótka sesja Q&A, podczas której uczestnicy będą mogli zadać pytania co do przedmiotu szkolenia.Wykładowca: Adam Ekk-Cierniakowski - prawnik w jednej z wiodących kancelarii prawnych. Od kilku lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów z obszaru Life Sciences. W zakresie doradztwa refundacyjnego wspiera przedsiębiorców m. in. przy przygotowywaniu strategii market access, składaniu wniosków refundacyjnych, pomocy w negocjacjach czy prawnych aspektach implementacji terapii. Oprócz wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i legislacyjnym, w tym: monitorowaniem zmian prawnych i oceną ich wpływu na biznes oraz przygotowywaniem stanowisk do projektów aktów prawnych.

online

19.03

Wtorek

18:00

do 20:00

19 Mar 2024

Celem szkolenia będzie omówienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m. in. podstawowe etapy postępowania refundacyjnego, jak i najważniejsze zmiany odnoszące się do refundacji leków innowacyjnych wprowadzone przez tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji oraz Ustawę o Funduszu Medycznym.Program szkolenia:Podczas szkolenia zostanie przedstawiona uczestnikom prezentacja odnosząca się do podstawowych aspektów prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych.Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach metodyki „od ogółu do szczegółu” i odnosić się będzie w szczególności do następujących kwestii:– podstawowe „kamienie milowe” postępowania refundacyjnego (z uwzględnieniem postępowań dot. leków innowacyjnych);– interesariusze systemu refundacji;– najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji) i ich potencjalny wpływ na refundację leków innowacyjnych;– ocena najważniejszych zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym z punktu widzenia refundacji leków innowacyjnych.Na zakończenie szkolenia przewidziana jest krótka sesja Q&A, podczas której uczestnicy będą mogli zadać pytania co do przedmiotu szkolenia.Wykładowca: Adam Ekk-Cierniakowski – prawnik w jednej z wiodących kancelarii prawnych. Od kilku lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów z obszaru Life Sciences. W zakresie doradztwa refundacyjnego wspiera przedsiębiorców m. in. przy przygotowywaniu strategii market access, składaniu wniosków refundacyjnych, pomocy w negocjacjach czy prawnych aspektach implementacji terapii. Oprócz wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i legislacyjnym, w tym: monitorowaniem zmian prawnych i oceną ich wpływu na biznes oraz przygotowywaniem stanowisk do projektów aktów prawnych.
online

26.03

Wtorek

18:00

do 20:00

26 Mar 2024

Współpraca lekarza z farmaceutą, czyli opieka farmaceutyczna w praktyce

szczegółowy opis wkrótce

online

26.03

Wtorek

18:00

do 20:00

26 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

26.03

Wtorek

16:00

do 18:00

26 Mar 2024

Innowacje w profilaktyce przez cały cykl życia: Zdrowe praktyki profilaktyczne na każdym etapie życia, od dzieciństwa po starość, włączając w to środowisko domowe, miejsce pracy, jak i szersze środowisko społeczne.

szczegółowy opis wkrótce

online

26.03

Wtorek

16:00

do 18:00

26 Mar 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

02.04

Wtorek

16:00

do 18:00

02 Apr 2024

Black Box vs Wyjaśnialna Sztuczna Inteligencja. Różnice, wyzwania i zastosowania praktyczne

szczegółowy opis wkrótce

online

02.04

Wtorek

16:00

do 18:00

02 Apr 2024

szczegółowy opis wkrótce
online

02.04

Wtorek

18:00

do 20:00

02 Apr 2024

Oprogramowanie na receptę - przykłady refundacji DTx w Europie

Program szkolenia dostępny wkrótce!

online

02.04

Wtorek

18:00

do 20:00

02 Apr 2024

Program szkolenia dostępny wkrótce!
online