Refundacja leków innowacyjnych - aspekty prawne

Celem szkolenia będzie omówienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m. in. podstawowe etapy postępowania refundacyjnego, jak i najważniejsze zmiany odnoszące się do refundacji leków innowacyjnych wprowadzone przez tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji oraz Ustawę o Funduszu Medycznym.

Program szkolenia:
Podczas szkolenia zostanie przedstawiona uczestnikom prezentacja odnosząca się do podstawowych aspektów prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach metodyki „od ogółu do szczegółu” i odnosić się będzie w szczególności do następujących kwestii:– podstawowe „kamienie milowe” postępowania refundacyjnego (z uwzględnieniem postępowań dot. leków innowacyjnych);– interesariusze systemu refundacji;– najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji) i ich potencjalny wpływ na refundację leków innowacyjnych;– ocena najważniejszych zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym z punktu widzenia refundacji leków innowacyjnych.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest krótka sesja Q&A, podczas której uczestnicy będą mogli zadać pytania co do przedmiotu szkolenia.

Wykładowca: 
Adam Ekk-Cierniakowski – prawnik w jednej z wiodących kancelarii prawnych. Od kilku lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów z obszaru Life Sciences. W zakresie doradztwa refundacyjnego wspiera przedsiębiorców m. in. przy przygotowywaniu strategii market access, składaniu wniosków refundacyjnych, pomocy w negocjacjach czy prawnych aspektach implementacji terapii. Oprócz wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i legislacyjnym, w tym: monitorowaniem zmian prawnych i oceną ich wpływu na biznes oraz przygotowywaniem stanowisk do projektów aktów prawnych.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

DATA:

19.03.2024

GODZINA:

18:00

- 20:00

FORMUŁA:

online

MIEJSCE:

online

ORGANIZATOR:

COBIK NIL

UDZIAŁ:

Za darmo (po uprzednim zapisie)

Refundacja leków innowacyjnych - aspekty prawne

Celem szkolenia będzie omówienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m. in. podstawowe etapy postępowania refundacyjnego, jak i najważniejsze zmiany odnoszące się do refundacji leków innowacyjnych wprowadzone przez tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji oraz Ustawę o Funduszu Medycznym.

Program szkolenia:
Podczas szkolenia zostanie przedstawiona uczestnikom prezentacja odnosząca się do podstawowych aspektów prawnych dotyczących refundacji leków innowacyjnych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach metodyki „od ogółu do szczegółu” i odnosić się będzie w szczególności do następujących kwestii:– podstawowe „kamienie milowe” postępowania refundacyjnego (z uwzględnieniem postępowań dot. leków innowacyjnych);– interesariusze systemu refundacji;– najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Dużą Nowelizację Ustawy o Refundacji) i ich potencjalny wpływ na refundację leków innowacyjnych;– ocena najważniejszych zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym z punktu widzenia refundacji leków innowacyjnych.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest krótka sesja Q&A, podczas której uczestnicy będą mogli zadać pytania co do przedmiotu szkolenia.

Wykładowca: 
Adam Ekk-Cierniakowski – prawnik w jednej z wiodących kancelarii prawnych. Od kilku lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów z obszaru Life Sciences. W zakresie doradztwa refundacyjnego wspiera przedsiębiorców m. in. przy przygotowywaniu strategii market access, składaniu wniosków refundacyjnych, pomocy w negocjacjach czy prawnych aspektach implementacji terapii. Oprócz wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i legislacyjnym, w tym: monitorowaniem zmian prawnych i oceną ich wpływu na biznes oraz przygotowywaniem stanowisk do projektów aktów prawnych.

DATA:

19.03.2024

GODZINA:

18:00

- 20:00

FORMUŁA:

online

MIEJSCE:

online

ORGANIZATOR:

COBIK NIL

UDZIAŁ:

Za darmo (po uprzednim zapisie)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt