PRELEGENCI

Alison Curfman

Chief Medical Officer and Co-Founder, Imagine Pediatrics

dr n.med. Krzysztof Dowgierd

Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Kierownik Centrum Wad twarzoczaszki i chirurgii szczękowo twarzowej dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym

Jari Haverinen

Senior Planning Officer at FinCCHTA, Oulu University Hospital / Doctoral Researcher at MIPT, Faculty of Medicine, University of Oulu

Wiktor Możarowski

Koordynator Konkursu MCSC, Project Manager w Dziale ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych IMID, MD Student

Karolina Tądel

Prezeska zarządu Global Entrepreneurship Week Poland Project Manager Dziat ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologi Medycznych Instytut Matki i Dziecka w Warszawie