Pomysły lekarzy innowatorów się marnują.

Pomysły lekarzy innowatorów się marnują.- NIL IN prezentuje wnioski z raportu o roli lekarzy w startupach medycznychWyzwania związane z założeniem i prowadzeniem biznesu zniechęcają lekarzy innowatorów do wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, a rola lekarzy w startupach medycznych polega głównie na konsultacjach. Część polskich startupów medycznych nie współpracuje z żadnym lekarzem – prezentujemy wnioski z raportu NIL IN dotyczącego roli lekarzy w polskich startupach.Polscy lekarze i naukowcy stanowią jedną z najbardziej wykwalifikowanych grup zawodowych w Unii Europejskiej, jednak wciąż możemy pochwalić się tylko nielicznymi międzynarodowymi sukcesami rodzimych startupów medycznych.

Aby poznać przyczynę tego stanu, grupa robocza ds. startupów NIL IN – Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej, przeprowadziła badanie wśród polskich startupów medycznych, którego wnioski przedstawione są w raporcie „Przychodzi pomysł do lekarza, czyli rola lekarza w ekosystemie startupów medycznych”. Na ankiety odpowiedzieli przedstawiciele blisko 50 startupów.

Są chęci i… bariery

Raport wskazuje kluczowe bariery, jakie napotykają lekarze chcący realizować się w roli przedsiębiorców. Lekarze, którzy chcą pracować w zawodzie i jednocześnie rozwijać startup, muszą przygotować się na dwa pełne etaty. Kolejnym problemem jest brak wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz tego, jak zamienić pomysł na produkt lub usługę dostępną na rynku, w szczególności jak zdobyć finansowanie i zbudować zmotywowany zespół. Ankietowani przyznają, że takiej wiedzy nie zdobywa się na studiach medycznych czy w procesie kształcenia ustawicznego. Nadal istnieje też silnie zakorzeniony pogląd, że „lekarz powinien leczyć, a nie zajmować się biznesem”

W powszechnej opinii startupy medyczne to domena ludzi biznesu i technologii. Jednak nawet najdoskonalsza technologia musi odpowiadać potrzebom ich użytkowników – pacjentów, lekarzy, pielęgniarek – oraz realiom rynku zdrowia. Proces rozwoju innowacji medycznych bez zaangażowania pracowników ochrony zdrowia nie jest możliwy – komentuje Jakub Chwiećko, partner zarządzający i lider grupy ds. startupów NIL IN.

Pomysły lekarzy się marnują

Przepaść pomiędzy światem medycyny i technologii jest ogromna. Nadal niewielką część startupów w Polsce zakładają lekarze, choć zdecydowana większość z nich szuka współpracy z podmiotami medycznymi oraz lekarzami – wynika z raportu. W praktyce oznacza to, że wiele innowacyjnych pomysłów lekarzy trafia do szuflady. Z drugiej strony startupy dysponujące przełomową technologią mają problem ze znalezieniem konsultantów medycznych, niezbędnych w procesie dopasowania innowacji do potrzeb rynku. Część z nich nie współpracuje na stałe z żadnym lekarzem.

Wspieranie lekarzy-przedsiębiorców poprzez dostęp do mentorów, programów szkoleniowych i kapitału inwestycyjnego może pomóc w zwiększeniu liczby startupów medycznych w Polsce. Tworzenie ekosystemu, który łączy lekarzy z osobami o doświadczeniu biznesowym, jest kluczowe dla rozwoju tego sektora. Warto podkreślić, że mimo tych wyzwań, lekarze-przedsiębiorcy w Polsce nadal podejmują ryzyko i zakładają startupy medyczne, przyczyniając się do innowacji w opiece zdrowotnej i poprawy życia pacjentów. To grupa pasjonatów, która może odgrywać coraz większą rolę w przyszłości medycyny w Polsce – podkreśla Jakub Chwiećko.

Młodzi lekarze przyszłością innowacji medycznych

Wnioski z raportu dotyczą także czynników demograficznych. Kobiety stanowią 60% lekarzy w Polsce, jednak tylko 38% lekarek innowatorek wzięło udział w badaniu. To wskazuje, że kobiety nadal rzadziej niż mężczyźni decydują się na rozwijanie zainteresowań przedsiębiorczych.
Pobierz obrazki
Aż 73% lekarzy współpracujących ze startupami do osoby do 39 roku życia, w tym 32% osób to osoby przed 30 r.ż., często w trakcie specjalizacji. 27% stanowią osoby po 40 r.ż., z czego tylko 3 ankietowanych miało więcej niż 50 lat.
Pobierz obrazki
Większość badanych (64%), rozpoczęło współpracę ze startupami przed 30 rokiem życia, a 58% (20 odpowiedzi) współpracuje z nimi od 2-5 lat, co można skorelować z niskim wiekiem rozpoczęcia współpracy i ankietowanych. Tylko dwie osoby wskazały, że działają w startupach dłużej niż 10 lat.

Rola Lekarzy w Startupach: Wsparcie i Doradztwo

W analizie ról lekarzy w startupach medycznych dominującą funkcją jest rola doradcy. Z danych wynika, że niemal połowa lekarzy występuje w tym charakterze. 5 lekarzy (14%) pracuje na stanowisku dyrektora/managera startupu. 3 z nich kontynuuje pracę w sektorze publicznym, a 2 nie pracuje już w charakterze lekarza. 6 osób deklaruje się jako założyciele startupów – połowa z nich nie wykonuje już czynnie zawodu lekarza.

Pobierz obrazki

Innowacje w wielu obszarach medycznych

Wśród lekarzy zaangażowanych w startupy reprezentowane jest szerokie spektrum specjalizacji medycznych, co oznacza, że rozwiązania tworzone przez te startupy nie ograniczają się do jednej wąskiej dziedziny, ale obejmują różne obszary medycyny. Wśród ankietowanych znaleźli się m.in. specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, laryngologii, medycyny rodzinnej, chirurdzy, ortopedzi, pediatrzy, hematolodzy czy radiolodzy.

Twórcy raportu mają nadzieję, że będzie on wsparciem dla innowatorów, pobudzając rozwój innowacji w środowisku medycznym. Aby zagwarantować dynamiczny rozwój innowacji dla medycyny „Made in Poland”, niezbędna jest akceleracja współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem nowych technologii. Tak, aby rozwiązania zdrowia cyfrowego – które w przyszłości pomogą zmniejszać obciążenia administracyjne placówek medycznych, wspomagać podejmowanie decyzji klinicznych czy wspierać pacjentów w zarządzaniu chorobą – były dopasowane do realiów krajowego rynku i odpowiadały na wyzwania, z którymi już się mierzymy albo będziemy musieli się wkrótce zmierzyć.

Raport „Przychodzi pomysł do lekarza „Przychodzi pomysł do lekarza, czyli rola lekarza w ekosystemie startupów medycznych” dostępny jest na stronie NIL IN:

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt