Wiedza

Dla lekarzy, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

Wydarzenie

NIL IN nawiązał koalicję Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: - edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, - ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: - Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN - Healthcare Poland Foundation (HCPL) - Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: - Polską Federacją Szpitali - Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: - Amazon Web Services (AWS) - Hewlett Packard Enterprise - Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: - edukacji i szkoleniach, - ustanowieniu standardów, - audytach i monitorowaniu, - zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, - szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: – edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, – ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: – Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN – Healthcare Poland Foundation (HCPL) – Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: – Polską Federacją Szpitali – Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: – Amazon Web Services (AWS) – Hewlett Packard Enterprise – Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: – edukacji i szkoleniach, – ustanowieniu standardów, – audytach i monitorowaniu, – zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, – szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
Wystąpienie

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN o AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego

14 maja odbyła się 18. edycja konferencji Jakość w ochronie zdrowia #EIBMedMeets24

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN miał przyjemność wziąć aktywny udział w panelu Innowacje i sztuczna inteligencja w medycynie, podczas którego wypowiadał się na temat AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego. W trakcie swojego wystąpienia mówił o koncepcji NIL IN czyli realizacji samorządu przyszłości oraz o dylematach stojących przed środowiskiem medycznym w kontekście używania rozwiązań AI.

W gronie panelistów znaleźli się również: Dariusz Kostrzewa, Justyna Esthera Król Całkowska, Aleksandra Przegalinska, Paweł Skowronek, Dariusz Szplit, Tomasz Młynarski oraz Waldemar Szymański.

Organizatorem wydarzenia był EIB SA Broker Ubezpieczeniowy
Czytaj całość
14 maja odbyła się 18. edycja konferencji Jakość w ochronie zdrowia #EIBMedMeets24

Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN miał przyjemność wziąć aktywny udział w panelu Innowacje i sztuczna inteligencja w medycynie, podczas którego wypowiadał się na temat AI jako fenomen społeczny – perspektywa środowiska medycznego. W trakcie swojego wystąpienia mówił o koncepcji NIL IN czyli realizacji samorządu przyszłości oraz o dylematach stojących przed środowiskiem medycznym w kontekście używania rozwiązań AI.

W gronie panelistów znaleźli się również: Dariusz Kostrzewa, Justyna Esthera Król Całkowska, Aleksandra Przegalinska, Paweł Skowronek, Dariusz Szplit, Tomasz Młynarski oraz Waldemar Szymański.

Organizatorem wydarzenia był EIB SA Broker Ubezpieczeniowy
Czytaj całość
Artykuł

Lider grupy ds. danych medycznych komentuje rozporządzenie w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space)

W ubiegłym tygodniu, 24 kwietnia, Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space).

To kolejna po niedawno przegłosowanym AI Act duża reforma, która kształtować będzie ramy systemu e-zdrowia w całej Europie.  Dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy roboczej ds. danych medycznych NIL IN, tłumaczy, co oznacza w praktyce dla lekarzy:
👉 większy dostęp do danych – EHDS tworzy ramy prawne dla transgranicznego dostępu personelu medycznego do danych pacjentów przetwarzanych w postaci elektronicznej. Dzięki temu lekarz powinien mieć możliwość uzyskania dokumentacji medycznej przetwarzanej w podmiotach leczniczych w innych państwach UE. Będzie to zatem ułatwienie przy leczeniu zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, którzy leczyli się wcześniej zagranicą. Podstawowym dokumentem w tym zakresie będzie skrócona karta zdrowia pacjenta (Patient Summary), zawierające kluczowe informacje o stanie zdrowia pacjenta.
👉 większe możliwości naukowe i badawcze – EHDS ustanawia także nowe warunki umożliwiające wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia do celów m.in. badań naukowych w dziedzinie zdrowia, innowacji, kształtowania polityki, celów regulacyjnych i celów medycyny personalizowanej. Lekarze prowadzący badania naukowe lub prowadzący innowacyjne projekty mają uzyskać łatwiejszą możliwość uzyskania danych zanonimizowanych lub w formacie spseudonimizowanym.
👉 dostosowanie się do zmian – zapewnienie transgranicznego przepływu danych wymagać będzie wspólnego standardu interoperacyjności, co przewidziano w EHDS. Oznacza to, że w praktyce zmianie może ulec struktura niektórych dokumentów i zakres wprowadzanych do nich danych, pojawią się nowe dokumenty jak wspomniane Patient Summary. Systemy IT będą musiały obsługiwać nowe procesy.
🕘 EHDS powinno jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę, jesienią ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU. Potem będziemy mieli od 2 do 6 lat na przygotowanie się do poszczególnych zakresów nowych obowiązków.

Warto szybko zacząć podejmować działania pod kątem przygotowania się do EHDS i innych nowych regulacji. Nie musimy wcale czekać jeszcze kilku lat – już dziś można tworzyć narzędzia zwiększające jakość i dostępność danych. Kluczowe jest przy tym uwzględnienie docelowy standardów. Przykładowo, przywołany AI Act dla systemów wysokiego ryzyka (a jako takie kwalifikować będę się rozwiązania AI o klinicznym przeznaczeniu) przewiduje szczególne wymogi co do jakości danych wykorzystywanych do ich tworzenia, co może okazać się w praktyce dużym wyzwaniem, jeżeli już dziś nie będziemy projektować systemu pod tym kątem. W tym zakresie ważne jest też przyjęcie krajowej ustawy o zarządzaniu danymi, na którą czekamy już ponad pół roku, a bez której rozwiązania związane z dostępem do danych wynikające z Data Governance Act pozostają w naszym kraju w dużej mierze nieegzekwowalne.

źródło grafiki: data.europa.eu
Czytaj całość
W ubiegłym tygodniu, 24 kwietnia, Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space).

To kolejna po niedawno przegłosowanym AI Act duża reforma, która kształtować będzie ramy systemu e-zdrowia w całej Europie.  Dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy roboczej ds. danych medycznych NIL IN, tłumaczy, co oznacza w praktyce dla lekarzy:
👉 większy dostęp do danych – EHDS tworzy ramy prawne dla transgranicznego dostępu personelu medycznego do danych pacjentów przetwarzanych w postaci elektronicznej. Dzięki temu lekarz powinien mieć możliwość uzyskania dokumentacji medycznej przetwarzanej w podmiotach leczniczych w innych państwach UE. Będzie to zatem ułatwienie przy leczeniu zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, którzy leczyli się wcześniej zagranicą. Podstawowym dokumentem w tym zakresie będzie skrócona karta zdrowia pacjenta (Patient Summary), zawierające kluczowe informacje o stanie zdrowia pacjenta.
👉 większe możliwości naukowe i badawcze – EHDS ustanawia także nowe warunki umożliwiające wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia do celów m.in. badań naukowych w dziedzinie zdrowia, innowacji, kształtowania polityki, celów regulacyjnych i celów medycyny personalizowanej. Lekarze prowadzący badania naukowe lub prowadzący innowacyjne projekty mają uzyskać łatwiejszą możliwość uzyskania danych zanonimizowanych lub w formacie spseudonimizowanym.
👉 dostosowanie się do zmian – zapewnienie transgranicznego przepływu danych wymagać będzie wspólnego standardu interoperacyjności, co przewidziano w EHDS. Oznacza to, że w praktyce zmianie może ulec struktura niektórych dokumentów i zakres wprowadzanych do nich danych, pojawią się nowe dokumenty jak wspomniane Patient Summary. Systemy IT będą musiały obsługiwać nowe procesy.
🕘 EHDS powinno jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę, jesienią ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU. Potem będziemy mieli od 2 do 6 lat na przygotowanie się do poszczególnych zakresów nowych obowiązków.

Warto szybko zacząć podejmować działania pod kątem przygotowania się do EHDS i innych nowych regulacji. Nie musimy wcale czekać jeszcze kilku lat – już dziś można tworzyć narzędzia zwiększające jakość i dostępność danych. Kluczowe jest przy tym uwzględnienie docelowy standardów. Przykładowo, przywołany AI Act dla systemów wysokiego ryzyka (a jako takie kwalifikować będę się rozwiązania AI o klinicznym przeznaczeniu) przewiduje szczególne wymogi co do jakości danych wykorzystywanych do ich tworzenia, co może okazać się w praktyce dużym wyzwaniem, jeżeli już dziś nie będziemy projektować systemu pod tym kątem. W tym zakresie ważne jest też przyjęcie krajowej ustawy o zarządzaniu danymi, na którą czekamy już ponad pół roku, a bez której rozwiązania związane z dostępem do danych wynikające z Data Governance Act pozostają w naszym kraju w dużej mierze nieegzekwowalne.

źródło grafiki: data.europa.eu
Czytaj całość
13 kwietnia odbył się XLVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie. Podczas Zjazdu delegaci wybrali na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr. Artura Drobniaka, dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, współzałożyciela NIL IN – Sieci lekarzy Innowatorów.

Mam poczucie misji i zależy mi na dbaniu o godne oraz bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza, a także współtworzenie prawa stanowiącego ramy dla wykonywania naszej profesji – mówi dr n. o zdr. Artur Drobniak.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: OIL Warszawa
Czytaj całość
Wydarzenia

Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia

13 marca w Warszawie odbył się Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia. Spotkanie służyło propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, bezpiecznej farmacji, zielonych zamówień i dostaw dla sektora zdrowotnego, prawa medycznego, zrównoważonego rozwoju kadry medycznej, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Na zakończenie wydarzenia miał miejsce panel - Okrągły stół ochrony zdrowia, którego celem było podsumowanie całego wydarzenia. Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN reprezentował nas tam i podkreślił, że NIL IN realizuje wizję samorządu przyszłości, dlatego mocno angażuje się w kształtowanie innowacji medycznych i zmieniających ochronę zdrowia, w których kluczową rolę pełnią lekarki i lekarze. 
Czytaj całość
13 marca w Warszawie odbył się Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia. Spotkanie służyło propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, bezpiecznej farmacji, zielonych zamówień i dostaw dla sektora zdrowotnego, prawa medycznego, zrównoważonego rozwoju kadry medycznej, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Na zakończenie wydarzenia miał miejsce panel – Okrągły stół ochrony zdrowia, którego celem było podsumowanie całego wydarzenia. Łukasz Sosnowski, Partner Operacyjny NIL IN reprezentował nas tam i podkreślił, że NIL IN realizuje wizję samorządu przyszłości, dlatego mocno angażuje się w kształtowanie innowacji medycznych i zmieniających ochronę zdrowia, w których kluczową rolę pełnią lekarki i lekarze. 
Czytaj całość

Wiedza

Dla lekarzy, którzy chcą budować nową, lepszą przyszłość 🚀

Szukaj
Wydarzenie

NIL IN nawiązał koalicję Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: - edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, - ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, - rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: - Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN - Healthcare Poland Foundation (HCPL) - Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: - Polską Federacją Szpitali - Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: - Amazon Web Services (AWS) - Hewlett Packard Enterprise - Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: - edukacji i szkoleniach, - ustanowieniu standardów, - audytach i monitorowaniu, - zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, - szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
29 maja powstała Kolacja Cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia!

Celem utworzenia koalicji jest: – edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa, – ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali, – rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o zagadnienia infrastrukturalne oraz telemedyczne.

Koalicja została zawarta pomiędzy: – Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia, NIL IN – Healthcare Poland Foundation (HCPL) – Członkiem Założycielem oraz Koordynatorem Koalicji, a Członkami Założycielami: – Polską Federacją Szpitali – Krajową Izbą Domów Opieki (KiDO)
oraz Partnerami Merytorycznymi, Założycielami: – Amazon Web Services (AWS) – Hewlett Packard Enterprise – Rymarz Zdort Maruta

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia skupi się na kilku kluczowych obszarach: – edukacji i szkoleniach, – ustanowieniu standardów, – audytach i monitorowaniu, – zagadnienieniach infrastrukturalnnych i telemedycznych, – szeroko rozumianej współpracy i wymianie doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dr n. med. Artur Drobniak PhD MD – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dyrektor COBIK Naczelna Izba Lekarska, współzałożyciel NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN prof. dr hab. n. med. Jaroslaw J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński – dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michal Dybowski – prezes Healthcare Poland Foundation, dr Tomasz Majszyk – Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities Małgorzata Wywrot – project managerka NIL IN

Szpitale oraz partnerów zainteresowanych współpracą w ramach koalicji zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem Healthcare Poland Foundation
Czytaj całość
Artykuł

IMiD – pionier w rozwoju innowacji. Sieć innowatorów NIL IN

Instytut Matki i Dziecka (IMiD) na początku ubiegłego roku powołał w ramach struktury szpitala komórkę zaangażowaną w rozwój technologii medycznych i innowacji, której głównym zadaniem jest wsparcie lekarzy w poszukiwaniu i rozwoju nowoczesnych rozwiązań z zakresu procedur klinicznych przeprowadzanych w szpitalu.Dział ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych IMiD to w skali kraju duża nowość i zmiana w dotychczasowym postrzeganiu placówki medycznej – nie tylko jako miejsca terapii pacjentów, ale również wizji inkubatora pomysłów.Duże podmioty medyczne to także zagłębia naukowców, którzy – przy wykorzystaniu technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka czy wirtualna rzeczywistość – mogą stworzyć wiele usprawnień zmieniających dotychczasową terapię pacjenta. Pierwowzorem powyższego działu i pionierami zmiany były szpitale w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Izraelu.

I EDYCJA MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

Instytut Matki i Dziecka, zainspirowany trendami idącymi z zachodniej części globu, przyjrzał się funkcjonowaniu The Boston Children’s Hospital i The Children’s National Hospital. Szpitale te otworzyły się na startupy (młode i zwinne przedsiębiorstwa o dużej innowacyjności) poprzez zorganizowanie wydarzeń, szkoleń i spotkań, a także programów akceleracyjnych dla zewnętrznych firm.Podążając za tymi trendami, IMiD zorganizował Mother and Child Startup Challenge (MCSC) – pierwszy w Polsce konkurs (i jeden z nielicznych w Europie) realizowany przez publiczne szpitale państwowe, otwarte na wdrażanie innowacji.W tym roku do konkursu MCSC Instytut zaprosił dodatkowo cztery szpitale: Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Efektem inicjatywy jest zaplanowane pilotażowe wdrożenie w 2023 r. w podmiotach medycznych dwóch najlepszych rozwiązań:
 • Carna Life Holo (MedApp), czyli okulary rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę anatomiczną pacjenta. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, m.in. obracając go, przybliżając, oddalając, przemieszczając, czy też wchodząc we wnętrze struktur anatomicznych – przy pomocy gestów i komend głosowych. Narzędzie dedykowane jest chirurgom w celu podniesienia precyzji wykonywanych operacji.
 • Infermedica – platforma internetowa, wykorzystująca sztuczną inteligencję do analizy stanu zdrowia pacjenta i wsparcia placówek ochrony zdrowia w pokierowaniu pacjenta do odpowiedniego specjalisty. System za pośrednictwem platformy online zbiera wstępny wywiad z pacjentem, umożliwiając efektywniejsze świadczenie usług zdrowotnych przez placówki. Rozwiązanie wspierać będzie jednocześnie szpitale oraz pacjentów, umożliwiając personalizowane podejście i szybką reakcję na objawy choroby.

EFEKTY KONKURSU

W I edycji do konkursu MCSC zgłosiło się aż 69 firm z pięciu krajów, w tym z Izraela, Niemiec i USA. Patronat nad inicjatywą objęli m.in. Minister Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Całe wydarzenie zostało podsumowane raportem Mother and Child Startup Challenge „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”.W grupie ekspertów zostały poruszone zagadnienia dostępności i implementacji innowacji medycznych oraz jakości i perspektyw rozwoju technologii w tym obszarze. Instytut Matki i Dziecka, przewidując rozwój konkursu MCSC i start kolejnej edycji poszerzony o inne obszary terapeutyczne, już teraz dyskutuje nad włączeniem kolejnych szpitali do grona współtwórców inicjatywy.
Czytaj całość
Instytut Matki i Dziecka (IMiD) na początku ubiegłego roku powołał w ramach struktury szpitala komórkę zaangażowaną w rozwój technologii medycznych i innowacji, której głównym zadaniem jest wsparcie lekarzy w poszukiwaniu i rozwoju nowoczesnych rozwiązań z zakresu procedur klinicznych przeprowadzanych w szpitalu.Dział ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych IMiD to w skali kraju duża nowość i zmiana w dotychczasowym postrzeganiu placówki medycznej – nie tylko jako miejsca terapii pacjentów, ale również wizji inkubatora pomysłów.Duże podmioty medyczne to także zagłębia naukowców, którzy – przy wykorzystaniu technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka czy wirtualna rzeczywistość – mogą stworzyć wiele usprawnień zmieniających dotychczasową terapię pacjenta. Pierwowzorem powyższego działu i pionierami zmiany były szpitale w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Izraelu.

I EDYCJA MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

Instytut Matki i Dziecka, zainspirowany trendami idącymi z zachodniej części globu, przyjrzał się funkcjonowaniu The Boston Children’s Hospital i The Children’s National Hospital. Szpitale te otworzyły się na startupy (młode i zwinne przedsiębiorstwa o dużej innowacyjności) poprzez zorganizowanie wydarzeń, szkoleń i spotkań, a także programów akceleracyjnych dla zewnętrznych firm.Podążając za tymi trendami, IMiD zorganizował Mother and Child Startup Challenge (MCSC) – pierwszy w Polsce konkurs (i jeden z nielicznych w Europie) realizowany przez publiczne szpitale państwowe, otwarte na wdrażanie innowacji.W tym roku do konkursu MCSC Instytut zaprosił dodatkowo cztery szpitale: Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Efektem inicjatywy jest zaplanowane pilotażowe wdrożenie w 2023 r. w podmiotach medycznych dwóch najlepszych rozwiązań:
 • Carna Life Holo (MedApp), czyli okulary rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę anatomiczną pacjenta. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, m.in. obracając go, przybliżając, oddalając, przemieszczając, czy też wchodząc we wnętrze struktur anatomicznych – przy pomocy gestów i komend głosowych. Narzędzie dedykowane jest chirurgom w celu podniesienia precyzji wykonywanych operacji.
 • Infermedica – platforma internetowa, wykorzystująca sztuczną inteligencję do analizy stanu zdrowia pacjenta i wsparcia placówek ochrony zdrowia w pokierowaniu pacjenta do odpowiedniego specjalisty. System za pośrednictwem platformy online zbiera wstępny wywiad z pacjentem, umożliwiając efektywniejsze świadczenie usług zdrowotnych przez placówki. Rozwiązanie wspierać będzie jednocześnie szpitale oraz pacjentów, umożliwiając personalizowane podejście i szybką reakcję na objawy choroby.

EFEKTY KONKURSU

W I edycji do konkursu MCSC zgłosiło się aż 69 firm z pięciu krajów, w tym z Izraela, Niemiec i USA. Patronat nad inicjatywą objęli m.in. Minister Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Całe wydarzenie zostało podsumowane raportem Mother and Child Startup Challenge „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”.W grupie ekspertów zostały poruszone zagadnienia dostępności i implementacji innowacji medycznych oraz jakości i perspektyw rozwoju technologii w tym obszarze. Instytut Matki i Dziecka, przewidując rozwój konkursu MCSC i start kolejnej edycji poszerzony o inne obszary terapeutyczne, już teraz dyskutuje nad włączeniem kolejnych szpitali do grona współtwórców inicjatywy.
Czytaj całość
Artykuł

Skarb wart więcej niż złoto – europejska przestrzeń danych medycznych!

Pewnie nie raz każdy z nas słyszał już, że informacje w dzisiejszych czasach są warte więcej niż złoto lub ropa. W szczególności w kontekście danych wrażliwych, takich jak nasze dane medyczne, może brzmieć to intrygująco, ale zarazem przerażająco – pisze Jakub Chwiećko, lider innowacji EIT Health InnoStars, szef grupy roboczej ds. start-upów NIL IN.Foto: shuterstock.com Jakie zmiany w kwestii danych medycznych szykuje nam w najbliższych latach Unia Europejska? Jakie korzyści się z tym wiążą oraz jakie wyzwania stoją przed nami we wprowadzaniu nowych regulacji?Niniejszy artykuł jest analizą oficjalnych dokumentów europejskich oraz raportów EIT Health, które od początku wdrażania EHDS (European Health Data Space) aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia oraz regulacji w/w przestrzeni.

EHDS W PRAKTYCE

European Health Data Space to pierwsza przestrzeń danych, którą planuje stworzyć Komisja Europejska. Głównym celem regulacji ma być wspieranie kultury opartej na danych w Europie, szerszy i bardziej ustrukturyzowany dostęp do danych oraz ich wykorzystanie. Stworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2025.Pandemia COVID-19, a także przykład unijnego certyfikatu, który powstał od podstaw w ciągu kilku miesięcy i pozwolił na szybszą rekonwalescencję po pierwszej fazie pandemii, umożliwiając niezakłócone podróżowanie, udział w zgromadzeniach publicznych itp., pokazały, jak ważna jest wymiana danych oraz europejska kolaboracja.Zgodnie z RODO dane dotyczące zdrowia należą do pacjentów – powinni mieć do nich swobodny dostęp. Niestety obecnie nie jest to takie proste. Rozporządzenie EHDS usunie te przeszkody.Oprócz RODO inne istotne akty prawne regulujące tę przestrzeń to m.in. ustawa o zarządzaniu danymi, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, rozporządzenie w sprawie urządzeń medycznych oraz unijne ramy bezpieczeństwa cybernetycznego.Projekt rozporządzenia EHDS opiera się na trzech filarach:
 • pierwotne wykorzystanie danych (do świadczenia opieki zdrowotnej),
 • wtórne wykorzystanie danych (do celów takich jak wspieranie zdrowia publicznego, badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki, statystyki publicznej, bezpieczeństwa pacjentów lub działań regulacyjnych),
 • certyfikacji cyfrowych urządzeń medycznych (DMD), aby stały się produktami refundowanymi w systemach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (inne zastosowania i korzyści dot. EHDS można znaleźć w tabeli 1).
Wykorzystanie danych w najprostszy sposób można zobrazować np. dzięki dostępowi do nich przez pracowników ochrony zdrowia podczas niespodziewanej wizyty u lekarza/w placówce medycznej podczas wakacji.Transgraniczny dostęp sprawi, że podróże będą wygodniejsze i bezpieczniejsze w nagłych przypadkach lub gdy pacjenci będą szukać leczenia w innych krajach. Pacjenci będą mieli również lepszą kontrolę nad swoją dokumentacją medyczną, mogąc sprawdzić, kto, kiedy i dlaczego.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

EHDS powinien zapewniać zaufany mechanizm dostępu do danych dla świadczeniodawców, naukowców i decydentów politycznych, a także kanał, w którym pacjenci mogą udzielać dostępu do swoich danych zdrowotnych poprzez altruizm danych. Jednym z głównych wyzwań dla skutecznego zarządzania w zakresie wykorzystywania danych jest dostosowanie zmieniających się i niejednoznacznych ról.Obecne ramy zarządzania w Europie, mające zastosowanie do wykorzystywania danych dotyczących zdrowia, są w dużej mierze określone przez RODO. Wpływ na to ma jednak również szeroki zakres przepisów krajowych obejmujących ogólne kwestie ochrony danych, jak również kwestie specyficzne dla sektora opieki zdrowotnej.W niektórych krajach zasady te istnieją zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym lub stanowym (inne wybrane zagadnienia związane z wyzwaniami, które przed nami stoją, można znaleźć w tabeli 2).

KLUCZEM JEST INTEGRACJA

Aby świadczeniodawca mógł korzystać z rozwiązania cyfrowego, potrzebuje pewności co do jakości danych pochodzących od innych partnerów, które zostaną zintegrowane z systemem, oraz sprawdzenia progów jakości dla każdego elementu danych.Obecnie sytuacja wygląda jak na otwierającym obrazku – zamiast jednego spójnego systemu, który działa na naszą korzyść, mamy setki rozczłonkowanych zbiorów, które nie są ze sobą w żadnej sposób zintegrowane.Health Data Space wraz z prawami RODO zapewnią nam większą kontrolę nad danymi zdrowotnymi. Będziemy mieć natychmiastowy i bezpłatny dostęp do takich danych jak karty pacjentów, e-recepty, obrazy i raporty obrazowe, wyniki badań laboratoryjnych i raporty wypisowe w wystandaryzowanym europejskim formacie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.Jak widać, EHDS to szereg możliwości, ale też wyzwań. Regulacja kształtuje się na naszych oczach, a zdanie wszystkich uczestników wymiany danych jest równie ważne. Dlatego zapraszamy do Naczelnej Izby Lekarskiej 13 grudnia o godz. 16.00 na spotkanie Innovation Network, gdzie będziemy dyskutować nad wyzwaniami, które stoją przed naszym środowiskiem w najbliższym czasie.Jakub Chwiećko, lider innowacji EIT Health InnoStars, szef grupy roboczej ds. start-upów NIL INReferencje:
 • Polish EIT Health InnoStars Partners’ roundtable on the European Health Data Space (22 września 2022, Warszawa)
 • EIT Health Think Tank Learning from health data use cases Real-world challenges and enablers to the creation of the European Health Data Space EHDS European Health Data Space (europa.eu)
 • Dokument „Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia 2021. Status adaptacji rozwiązań wspierających zbieranie, przetwarzanie i analizę danych medycznych w Polsce w kontekście strategicznych polityk krajowych i europejskich”
Czytaj całość
Pewnie nie raz każdy z nas słyszał już, że informacje w dzisiejszych czasach są warte więcej niż złoto lub ropa. W szczególności w kontekście danych wrażliwych, takich jak nasze dane medyczne, może brzmieć to intrygująco, ale zarazem przerażająco – pisze Jakub Chwiećko, lider innowacji EIT Health InnoStars, szef grupy roboczej ds. start-upów NIL IN.Foto: shuterstock.com Jakie zmiany w kwestii danych medycznych szykuje nam w najbliższych latach Unia Europejska? Jakie korzyści się z tym wiążą oraz jakie wyzwania stoją przed nami we wprowadzaniu nowych regulacji?Niniejszy artykuł jest analizą oficjalnych dokumentów europejskich oraz raportów EIT Health, które od początku wdrażania EHDS (European Health Data Space) aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia oraz regulacji w/w przestrzeni.

EHDS W PRAKTYCE

European Health Data Space to pierwsza przestrzeń danych, którą planuje stworzyć Komisja Europejska. Głównym celem regulacji ma być wspieranie kultury opartej na danych w Europie, szerszy i bardziej ustrukturyzowany dostęp do danych oraz ich wykorzystanie. Stworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2025.Pandemia COVID-19, a także przykład unijnego certyfikatu, który powstał od podstaw w ciągu kilku miesięcy i pozwolił na szybszą rekonwalescencję po pierwszej fazie pandemii, umożliwiając niezakłócone podróżowanie, udział w zgromadzeniach publicznych itp., pokazały, jak ważna jest wymiana danych oraz europejska kolaboracja.Zgodnie z RODO dane dotyczące zdrowia należą do pacjentów – powinni mieć do nich swobodny dostęp. Niestety obecnie nie jest to takie proste. Rozporządzenie EHDS usunie te przeszkody.Oprócz RODO inne istotne akty prawne regulujące tę przestrzeń to m.in. ustawa o zarządzaniu danymi, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, rozporządzenie w sprawie urządzeń medycznych oraz unijne ramy bezpieczeństwa cybernetycznego.Projekt rozporządzenia EHDS opiera się na trzech filarach:
 • pierwotne wykorzystanie danych (do świadczenia opieki zdrowotnej),
 • wtórne wykorzystanie danych (do celów takich jak wspieranie zdrowia publicznego, badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki, statystyki publicznej, bezpieczeństwa pacjentów lub działań regulacyjnych),
 • certyfikacji cyfrowych urządzeń medycznych (DMD), aby stały się produktami refundowanymi w systemach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (inne zastosowania i korzyści dot. EHDS można znaleźć w tabeli 1).
Wykorzystanie danych w najprostszy sposób można zobrazować np. dzięki dostępowi do nich przez pracowników ochrony zdrowia podczas niespodziewanej wizyty u lekarza/w placówce medycznej podczas wakacji.Transgraniczny dostęp sprawi, że podróże będą wygodniejsze i bezpieczniejsze w nagłych przypadkach lub gdy pacjenci będą szukać leczenia w innych krajach. Pacjenci będą mieli również lepszą kontrolę nad swoją dokumentacją medyczną, mogąc sprawdzić, kto, kiedy i dlaczego.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

EHDS powinien zapewniać zaufany mechanizm dostępu do danych dla świadczeniodawców, naukowców i decydentów politycznych, a także kanał, w którym pacjenci mogą udzielać dostępu do swoich danych zdrowotnych poprzez altruizm danych. Jednym z głównych wyzwań dla skutecznego zarządzania w zakresie wykorzystywania danych jest dostosowanie zmieniających się i niejednoznacznych ról.Obecne ramy zarządzania w Europie, mające zastosowanie do wykorzystywania danych dotyczących zdrowia, są w dużej mierze określone przez RODO. Wpływ na to ma jednak również szeroki zakres przepisów krajowych obejmujących ogólne kwestie ochrony danych, jak również kwestie specyficzne dla sektora opieki zdrowotnej.W niektórych krajach zasady te istnieją zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym lub stanowym (inne wybrane zagadnienia związane z wyzwaniami, które przed nami stoją, można znaleźć w tabeli 2).

KLUCZEM JEST INTEGRACJA

Aby świadczeniodawca mógł korzystać z rozwiązania cyfrowego, potrzebuje pewności co do jakości danych pochodzących od innych partnerów, które zostaną zintegrowane z systemem, oraz sprawdzenia progów jakości dla każdego elementu danych.Obecnie sytuacja wygląda jak na otwierającym obrazku – zamiast jednego spójnego systemu, który działa na naszą korzyść, mamy setki rozczłonkowanych zbiorów, które nie są ze sobą w żadnej sposób zintegrowane.Health Data Space wraz z prawami RODO zapewnią nam większą kontrolę nad danymi zdrowotnymi. Będziemy mieć natychmiastowy i bezpłatny dostęp do takich danych jak karty pacjentów, e-recepty, obrazy i raporty obrazowe, wyniki badań laboratoryjnych i raporty wypisowe w wystandaryzowanym europejskim formacie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.Jak widać, EHDS to szereg możliwości, ale też wyzwań. Regulacja kształtuje się na naszych oczach, a zdanie wszystkich uczestników wymiany danych jest równie ważne. Dlatego zapraszamy do Naczelnej Izby Lekarskiej 13 grudnia o godz. 16.00 na spotkanie Innovation Network, gdzie będziemy dyskutować nad wyzwaniami, które stoją przed naszym środowiskiem w najbliższym czasie.Jakub Chwiećko, lider innowacji EIT Health InnoStars, szef grupy roboczej ds. start-upów NIL INReferencje:
 • Polish EIT Health InnoStars Partners’ roundtable on the European Health Data Space (22 września 2022, Warszawa)
 • EIT Health Think Tank Learning from health data use cases Real-world challenges and enablers to the creation of the European Health Data Space EHDS European Health Data Space (europa.eu)
 • Dokument „Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia 2021. Status adaptacji rozwiązań wspierających zbieranie, przetwarzanie i analizę danych medycznych w Polsce w kontekście strategicznych polityk krajowych i europejskich”
Czytaj całość
VideoCamera
Wideo

Spotkanie lekarzy innowatorów NIL INEuropejska Przestrzeń Danych Medycznych i Sztuczna Inteligencja

Wydarzenie będzie skierowane do lekarzy, których interesuje wykorzystanie danych medycznych do tworzenia rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz same narzędzia wykorzystujące AI, z którymi współpracują w praktyce klinicznej oraz chcieliby dowiedzieć się jakie zmiany będzie niosła przyszłość. Zainteresowani będą mogli poznać ten temat zarówno z perspektywy Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, lekarzy praktyków, ale także osób tworzących takowe rozwiązania. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy poruszać temat bezpieczeństwa danych medycznych oraz samych algorytmów AI oraz ich skuteczności.
Czytaj całość
Wydarzenie będzie skierowane do lekarzy, których interesuje wykorzystanie danych medycznych do tworzenia rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz same narzędzia wykorzystujące AI, z którymi współpracują w praktyce klinicznej oraz chcieliby dowiedzieć się jakie zmiany będzie niosła przyszłość. Zainteresowani będą mogli poznać ten temat zarówno z perspektywy Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, lekarzy praktyków, ale także osób tworzących takowe rozwiązania. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy poruszać temat bezpieczeństwa danych medycznych oraz samych algorytmów AI oraz ich skuteczności.
Czytaj całość
Wydarzenie jest skierowane do lekarzy, których interesuje proces tworzenia aplikacji z którymi współpracują w praktyce klinicznej oraz chcieliby dowiedzieć się jakie zmiany będzie niosła przyszłość. Zainteresowani będą mogli poznać ten temat zarówno z perspektywy Centrum e-Zdrowia kiedy mowa o aplikacjach jak e-recepta I e-zwolnienie, oraz z perspektywy firm tworzących systemy EHR (electronic health records) w szpitalach I przychodniach. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy poruszać temat włączania lekarzy w proces projektowania I walidacji rozwiązań oraz tego jak nowe technologię będą włączane w te systemy.
Czytaj całość
VideoCamera
Wideo

Innovation Network czas start. Sieć innowatorów NIL IN

„NIL IN – Społeczność Lekarzy Innowatorów” – relacja rzecznik prasowej Naczelnej Izby Lekarskiej Renaty Jeziółkowskiej z konferencji inaugurującej nowy projekt NIL.Foto: Alicja Szczypczyk/NILPodczas konferencji, która odbyła się 19 października, przedstawione zostały założenia „NIL IN”.– To ma być sieć łącząca tych wszystkich lekarzy: pasjonatów, innowatorów, lekarzy zainteresowanych, i siłę samorządu, która ma pomagać, żeby bariery wdrożeniowe i legislacyjne przewalczać – powiedział na otwarciu wydarzenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd lekarski podkreśla, że izba ma być swego rodzaju hubem dla innowacji medycznych.– Lekarze stają przed dużym wyzwaniem, nie mówię tu o całym systemie, ale tym centralnym punkcie, jakim jest lekarz. Nie wszyscy będą innowatorami, bo też nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że wyselekcjonujemy grupę pionierów, których faktycznie pochłania wiedza, zaangażowanie w tworzenie nowych projektów, nowych start-upów, innowacji, które usprawnią naszą pracę lekarską albo usprawnią opiekę nad pacjentem – mówił Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL).

Lekarz przyszłości

Na konferencji zaprezentowane zostały wyniki badania „Lekarz przyszłości” przeprowadzonego we współpracy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z Naczelną Izbą Lekarską. Jak wyobrażasz sobie lekarza przyszłości? – to jedno z pytań, które pojawiło się w badaniu ankietowym. Badanie zestawia teraźniejszość, czyli obecne warunki pracy, z przyszłością, rozwiązaniami na przyszłość i oczekiwaniami medyków.Prawie 60 proc. lekarzy, którzy wzięli udział w ankiecie, odpowiedziało, że pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy, co świadczy o powszechności w zawodzie lekarza tzw. wielozatrudnienia. Lekarzy pracujących w takim właśnie trybie najczęściej dotyczy praca z pacjentem w szpitalu, przychodni, własnym gabinecie, prywatnym centrum. 70 proc. lekarzy pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo, ponad 20 proc. – powyżej 60 godzin tygodniowo.Stres i biurokracja wskazywane były przez respondentów jako główne czynniki obniżające satysfakcję. 80 proc. lekarzy nie ma możliwości stałego monitorowania zdrowia pacjentów. Coraz więcej pacjentów wybiera kontakt zdalny z lekarzem, prawie 60 proc. lekarzy korzysta z telemedycyny, która z reguły stanowi dodatek, a nie główne narzędzie. 70 proc. lekarzy uważa, że technologie poprawią jakość opieki.Eksperci w dyskusji panelowej zwracali uwagę na poszczególne aspekty dotyczące lekarza przyszłości, w tym perspektywę pacjenta. Przedstawiane były m.in. wymarzone wyobrażenia o zawodzie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań systemowych. Podkreślano rolę przydatnych i nowoczesnych rozwiązań na różnych etapach ścieżki lekarskiej.

Innowatorzy medyczni

Drugi panel dyskusyjny pierwszej części konferencji (dla przedstawicieli administracji, nauki i towarzystw medycznych) dotyczył lekarzy innowatorów – doświadczeń praktyków. Rozmawiano o tym, kim są lekarze innowatorzy, czy rozwijająca się technologia będzie ułatwieniem czy wyzwaniem w ich pracy zespołowej i indywidualnej, jakie powinni mieć kompetencje do budowania i wdrażania rozwiązań w systemie ochrony zdrowia i jakiego potrzebują wsparcia.Druga część konferencji „Polska jako hub innowacji medycznych” (dla przedstawicieli biznesu, start-upów medycznych i inwestorów) również składała się z dwóch bloków dyskusyjnych. W panelu „Od pomysłu do pacjenta – „ścieżka zdrowia” wdrażania innowacji medycznych” szukano odpowiedzi na pytanie, czy polska ochrona zdrowia jest otwarta na innowacje. Rozważano, kto powinien być odpowiedzialny za ich wdrażanie, jak korzystać z innowacyjnych rozwiązań, gdzie szukać przykładów i inspiracji.Twórcy innowacyjnych rozwiązań przybliżali, co sprawdza się na rynku i radzili, od czego zacząć wdrażanie innowacji. W panelu „Polska jako hub innowacji medycznych – jak wykorzystać szansę” pojawiały się wątki, jak zbudowany jest hub innowacji w Polsce oraz jaką rolę chce odgrywać w naszym regionie, jak wykorzystać synergię pomiędzy różnymi interesariuszami, jak wprowadzać innowacje w publicznej opiece, jak pozyskiwać na nie fundusze.Renata JeziółkowskaCzęść I. „Lekarz przyszłości”:Część II. „Polska jako hub innowacji medycznych”:
Czytaj całość
„NIL IN – Społeczność Lekarzy Innowatorów” – relacja rzecznik prasowej Naczelnej Izby Lekarskiej Renaty Jeziółkowskiej z konferencji inaugurującej nowy projekt NIL.Foto: Alicja Szczypczyk/NILPodczas konferencji, która odbyła się 19 października, przedstawione zostały założenia „NIL IN”.– To ma być sieć łącząca tych wszystkich lekarzy: pasjonatów, innowatorów, lekarzy zainteresowanych, i siłę samorządu, która ma pomagać, żeby bariery wdrożeniowe i legislacyjne przewalczać – powiedział na otwarciu wydarzenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd lekarski podkreśla, że izba ma być swego rodzaju hubem dla innowacji medycznych.– Lekarze stają przed dużym wyzwaniem, nie mówię tu o całym systemie, ale tym centralnym punkcie, jakim jest lekarz. Nie wszyscy będą innowatorami, bo też nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że wyselekcjonujemy grupę pionierów, których faktycznie pochłania wiedza, zaangażowanie w tworzenie nowych projektów, nowych start-upów, innowacji, które usprawnią naszą pracę lekarską albo usprawnią opiekę nad pacjentem – mówił Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL).

Lekarz przyszłości

Na konferencji zaprezentowane zostały wyniki badania „Lekarz przyszłości” przeprowadzonego we współpracy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z Naczelną Izbą Lekarską. Jak wyobrażasz sobie lekarza przyszłości? – to jedno z pytań, które pojawiło się w badaniu ankietowym. Badanie zestawia teraźniejszość, czyli obecne warunki pracy, z przyszłością, rozwiązaniami na przyszłość i oczekiwaniami medyków.Prawie 60 proc. lekarzy, którzy wzięli udział w ankiecie, odpowiedziało, że pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy, co świadczy o powszechności w zawodzie lekarza tzw. wielozatrudnienia. Lekarzy pracujących w takim właśnie trybie najczęściej dotyczy praca z pacjentem w szpitalu, przychodni, własnym gabinecie, prywatnym centrum. 70 proc. lekarzy pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo, ponad 20 proc. – powyżej 60 godzin tygodniowo.Stres i biurokracja wskazywane były przez respondentów jako główne czynniki obniżające satysfakcję. 80 proc. lekarzy nie ma możliwości stałego monitorowania zdrowia pacjentów. Coraz więcej pacjentów wybiera kontakt zdalny z lekarzem, prawie 60 proc. lekarzy korzysta z telemedycyny, która z reguły stanowi dodatek, a nie główne narzędzie. 70 proc. lekarzy uważa, że technologie poprawią jakość opieki.Eksperci w dyskusji panelowej zwracali uwagę na poszczególne aspekty dotyczące lekarza przyszłości, w tym perspektywę pacjenta. Przedstawiane były m.in. wymarzone wyobrażenia o zawodzie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań systemowych. Podkreślano rolę przydatnych i nowoczesnych rozwiązań na różnych etapach ścieżki lekarskiej.

Innowatorzy medyczni

Drugi panel dyskusyjny pierwszej części konferencji (dla przedstawicieli administracji, nauki i towarzystw medycznych) dotyczył lekarzy innowatorów – doświadczeń praktyków. Rozmawiano o tym, kim są lekarze innowatorzy, czy rozwijająca się technologia będzie ułatwieniem czy wyzwaniem w ich pracy zespołowej i indywidualnej, jakie powinni mieć kompetencje do budowania i wdrażania rozwiązań w systemie ochrony zdrowia i jakiego potrzebują wsparcia.Druga część konferencji „Polska jako hub innowacji medycznych” (dla przedstawicieli biznesu, start-upów medycznych i inwestorów) również składała się z dwóch bloków dyskusyjnych. W panelu „Od pomysłu do pacjenta – „ścieżka zdrowia” wdrażania innowacji medycznych” szukano odpowiedzi na pytanie, czy polska ochrona zdrowia jest otwarta na innowacje. Rozważano, kto powinien być odpowiedzialny za ich wdrażanie, jak korzystać z innowacyjnych rozwiązań, gdzie szukać przykładów i inspiracji.Twórcy innowacyjnych rozwiązań przybliżali, co sprawdza się na rynku i radzili, od czego zacząć wdrażanie innowacji. W panelu „Polska jako hub innowacji medycznych – jak wykorzystać szansę” pojawiały się wątki, jak zbudowany jest hub innowacji w Polsce oraz jaką rolę chce odgrywać w naszym regionie, jak wykorzystać synergię pomiędzy różnymi interesariuszami, jak wprowadzać innowacje w publicznej opiece, jak pozyskiwać na nie fundusze.Renata JeziółkowskaCzęść I. „Lekarz przyszłości”:Część II. „Polska jako hub innowacji medycznych”:
Czytaj całość
Wychodząc naprzeciw potrzebom, w Centralnym Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL) stworzyliśmy Centrum Innowacji i Telemedycyny. Kluczowym projektem tej jednostki jest stworzenie miejsca, gdzie lekarze innowatorzy – zarówno już obecnie tworzący nowoczesne rozwiązania, jak i ci, którzy dopiero chcą realizować swoje pomysły – będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie na starcie, zbudować sieć niezbędnych kontaktów do realizacji swoich start-upów. Jednocześnie będziemy czuwać, by nie wypaczano naszego zawodu, nie prowadzono nas w ślepą uliczkę rozwoju technologicznego.
Czytaj całość
Artykuł

Przychodzi pomysł do lekarza, czyli jak budować start-upy medyczne?

Rozwój innowacji medycznych | Gdzie szukać wsparcia?

EIT Health jest europejskim partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. W skład naszej siatki wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii, ale też szpitale, organizacje pacjenckie i rządowe, pracujące razem nad produktami i rozwiązaniami, które mogą pomóc pacjentom w całej Europie. EIT Health skupia ponad 150 partnerów. Wśród kluczowych znajdują się m.in.: Roche, AstraZeneca, Amgen, Sanofi Aventis, Abbott, Philips Electronics, GE Healthcare, Danone Nutricia Research, Intel Corporation, jak również Microsoft, Polpharma czy Iqvia w Polsce, a także instytuty badawczo-rozwojowe i uniwersytety: Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, IESE Business School, Uniwersytety w Sorbonie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz Gent.

Międzynarodowa sieć kontaktów

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health skoncentrowany na krajach zakwalifikowanych przez European Innovation Scoreboard (EIS) do grona państw rozwijających się pod kątem innowacji, tj. Polska, Węgry, Portugalia i Włochy, a także dodatkowe regiony objęte programem EIT Regional Innovation Scheme – kraje bałtyckie, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Słowenia, Grecja i Rumunia. Polska jest jednym ze strategicznych rynków, na których działa EIT Health m.in. ze względu na duży potencjał krajowych start-upów, zespołów badawczo-rozwojowych oraz aktywnych centrów transferu technologii przy uczelniach medycznych, zwłaszcza w Łodzi i Gdańsku. EIT Health InnoStars wspiera rocznie ponad 70 start-upów i innowacyjnych rozwiązań.Do tej pory w Polsce w programach EIT Health wzięło udział ponad 700 absolwentów, a ponad 650 managerów i lekarzy zostało przeszkolonych w obszarze innowacji w zdrowiu.

Szkolenia i akceleracja

W ramach aktywności EIT Health dostępne są chociażby takie programy jak HelloAI, w którym można zdobyć silną dawkę wiedzy dotyczącą podstaw, jak i zaawansowanych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Ponadto w ramach Healthcare Transformation Academy | EIT Health dostępnych jest szereg programów tematycznych, w których można poznać, poszerzyć lub ustrukturyzować swoją wiedzę w zagadnieniach takich jak zarządzanie innowacjami, opieka oparta o wartość, przywództwo w organizacjach zdrowotnych czy medycyna spersonalizowana.
Czytaj całość

Rozwój innowacji medycznych | Gdzie szukać wsparcia?

EIT Health jest europejskim partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. W skład naszej siatki wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii, ale też szpitale, organizacje pacjenckie i rządowe, pracujące razem nad produktami i rozwiązaniami, które mogą pomóc pacjentom w całej Europie. EIT Health skupia ponad 150 partnerów. Wśród kluczowych znajdują się m.in.: Roche, AstraZeneca, Amgen, Sanofi Aventis, Abbott, Philips Electronics, GE Healthcare, Danone Nutricia Research, Intel Corporation, jak również Microsoft, Polpharma czy Iqvia w Polsce, a także instytuty badawczo-rozwojowe i uniwersytety: Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, IESE Business School, Uniwersytety w Sorbonie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz Gent.

Międzynarodowa sieć kontaktów

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health skoncentrowany na krajach zakwalifikowanych przez European Innovation Scoreboard (EIS) do grona państw rozwijających się pod kątem innowacji, tj. Polska, Węgry, Portugalia i Włochy, a także dodatkowe regiony objęte programem EIT Regional Innovation Scheme – kraje bałtyckie, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Słowenia, Grecja i Rumunia. Polska jest jednym ze strategicznych rynków, na których działa EIT Health m.in. ze względu na duży potencjał krajowych start-upów, zespołów badawczo-rozwojowych oraz aktywnych centrów transferu technologii przy uczelniach medycznych, zwłaszcza w Łodzi i Gdańsku. EIT Health InnoStars wspiera rocznie ponad 70 start-upów i innowacyjnych rozwiązań.Do tej pory w Polsce w programach EIT Health wzięło udział ponad 700 absolwentów, a ponad 650 managerów i lekarzy zostało przeszkolonych w obszarze innowacji w zdrowiu.

Szkolenia i akceleracja

W ramach aktywności EIT Health dostępne są chociażby takie programy jak HelloAI, w którym można zdobyć silną dawkę wiedzy dotyczącą podstaw, jak i zaawansowanych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Ponadto w ramach Healthcare Transformation Academy | EIT Health dostępnych jest szereg programów tematycznych, w których można poznać, poszerzyć lub ustrukturyzować swoją wiedzę w zagadnieniach takich jak zarządzanie innowacjami, opieka oparta o wartość, przywództwo w organizacjach zdrowotnych czy medycyna spersonalizowana.
Czytaj całość
VideoCamera
Wideo

Konferencja inaugurująca NIL IN - Społeczność Lekarzy Innowatorów

Naczelna Izba Lekarska rusza z nowym projektem – NIL IN Społeczność lekarzy Innowatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, w Centralnym Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL) stworzyliśmy Centrum Innowacji i Telemedycyny. Kluczowym projektem tej jednostki jest stworzenie miejsca, gdzie lekarze innowatorzy – zarówno już obecnie tworzący nowoczesne rozwiązania, jak i ci, którzy dopiero chcą realizować swoje pomysły – będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie na starcie, zbudować sieć niezbędnych kontaktów do realizacji swoich start-upów. Jednocześnie będziemy czuwać, by nie wypaczano naszego zawodu, nie prowadzono nas w ślepą uliczkę rozwoju technologicznego. Zapraszamy do udziału w naszej sieci lekarzy innowatorów, która już dziś wychodzi poza Polskę i angażuje wielu medyków i specjalistów w zakresie innowacji.
Czytaj całość
Naczelna Izba Lekarska rusza z nowym projektem – NIL IN Społeczność lekarzy Innowatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, w Centralnym Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL) stworzyliśmy Centrum Innowacji i Telemedycyny. Kluczowym projektem tej jednostki jest stworzenie miejsca, gdzie lekarze innowatorzy – zarówno już obecnie tworzący nowoczesne rozwiązania, jak i ci, którzy dopiero chcą realizować swoje pomysły – będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie na starcie, zbudować sieć niezbędnych kontaktów do realizacji swoich start-upów. Jednocześnie będziemy czuwać, by nie wypaczano naszego zawodu, nie prowadzono nas w ślepą uliczkę rozwoju technologicznego. Zapraszamy do udziału w naszej sieci lekarzy innowatorów, która już dziś wychodzi poza Polskę i angażuje wielu medyków i specjalistów w zakresie innowacji.
Czytaj całość
Artykuł

Sieć Innowatorów NIL IN. Pokierujmy pociągiem nowoczesności

W obecnej kadencji wreszcie ziszcza się, zaplanowany przed dwoma laty, plan transformacji roli samorządu lekarskiego w zakresie kształcenia, postrzegając je znacznie szerzej niż przez organizację szkoleń.

Wpisując się w nurt proponowany przez nowego prezesa NRL Łukasza Jankowskiego #samorządprzyszłości, tym łatwiej było przejść do realizacji wcześniej przygotowanych projektów.

W obliczu rewolucji technicznej, która dokonała się w wielu dziedzinach życia, kwestią czasu było, kiedy dotknie to również medycyny – dyscypliny wyjątkowo konserwatywnej. Pandemia COVID-19 nadała rozpędu, którego już nie zatrzymamy. Ale to dobrze!

Wychodząc naprzeciw potrzebom, w Centralnym Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL), którym mam przyjemność kierować, stworzyliśmy Centrum Innowacji i Telemedycyny. Kluczowym projektem tej jednostki jest stworzenie miejsca, gdzie lekarze innowatorzy – zarówno już obecnie tworzący nowoczesne rozwiązania, jak i ci, którzy dopiero chcą realizować swoje pomysły – będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie na starcie, zbudować sieć niezbędnych kontaktów do realizacji swoich start-upów. Jednocześnie będziemy czuwać, by nie wypaczano naszego zawodu, nie prowadzono nas w ślepą uliczkę rozwoju technologicznego.

W obliczu rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństw na świecie, przy jednoczesnym niedoborze kadry medycznej, musimy wsiąść do tego pociągu, który nazywa się nowoczesność, grunt, by brać udział w jego kierowaniu. System opieki zdrowotnej musi również ulec przemianie, a innowacje to nie jedynie narzędzia i błyskotki, dotyczą one również sposobu, w jaki pracujemy oraz w jakim funkcjonują zespoły lekarskie w szpitalach. Temu również należy nadać odpowiedni kształt.

Naczelna Izba Lekarska powinna być miejscem, gdzie lekarze będą mogli ziszczać swoje marzenia w zakresie innowacji, zaczerpnąć niezbędnych informacji i pomocy w działaniach lub jasno wyrażać obawy z powodu niekorzystnych zmian. Nasz zespół, na czele ze mną oraz Katarzyną Sadowską-Cioch i Tomaszem Rudolfem – liderami NIL Innovation Network – ma to miejsce zapewnić.

Zapraszamy do udziału w naszej sieci lekarzy innowatorów, która już dziś wychodzi poza Polskę i angażuje wielu medyków i specjalistów w zakresie innowacji. Oficjalny debiut – październik 2022 r. Zapraszamy!

Czytaj całość
W obecnej kadencji wreszcie ziszcza się, zaplanowany przed dwoma laty, plan transformacji roli samorządu lekarskiego w zakresie kształcenia, postrzegając je znacznie szerzej niż przez organizację szkoleń.

Wpisując się w nurt proponowany przez nowego prezesa NRL Łukasza Jankowskiego #samorządprzyszłości, tym łatwiej było przejść do realizacji wcześniej przygotowanych projektów.

W obliczu rewolucji technicznej, która dokonała się w wielu dziedzinach życia, kwestią czasu było, kiedy dotknie to również medycyny – dyscypliny wyjątkowo konserwatywnej. Pandemia COVID-19 nadała rozpędu, którego już nie zatrzymamy. Ale to dobrze!

Wychodząc naprzeciw potrzebom, w Centralnym Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL), którym mam przyjemność kierować, stworzyliśmy Centrum Innowacji i Telemedycyny. Kluczowym projektem tej jednostki jest stworzenie miejsca, gdzie lekarze innowatorzy – zarówno już obecnie tworzący nowoczesne rozwiązania, jak i ci, którzy dopiero chcą realizować swoje pomysły – będą mogli uzyskać niezbędne wsparcie na starcie, zbudować sieć niezbędnych kontaktów do realizacji swoich start-upów. Jednocześnie będziemy czuwać, by nie wypaczano naszego zawodu, nie prowadzono nas w ślepą uliczkę rozwoju technologicznego.

W obliczu rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństw na świecie, przy jednoczesnym niedoborze kadry medycznej, musimy wsiąść do tego pociągu, który nazywa się nowoczesność, grunt, by brać udział w jego kierowaniu. System opieki zdrowotnej musi również ulec przemianie, a innowacje to nie jedynie narzędzia i błyskotki, dotyczą one również sposobu, w jaki pracujemy oraz w jakim funkcjonują zespoły lekarskie w szpitalach. Temu również należy nadać odpowiedni kształt.

Naczelna Izba Lekarska powinna być miejscem, gdzie lekarze będą mogli ziszczać swoje marzenia w zakresie innowacji, zaczerpnąć niezbędnych informacji i pomocy w działaniach lub jasno wyrażać obawy z powodu niekorzystnych zmian. Nasz zespół, na czele ze mną oraz Katarzyną Sadowską-Cioch i Tomaszem Rudolfem – liderami NIL Innovation Network – ma to miejsce zapewnić.

Zapraszamy do udziału w naszej sieci lekarzy innowatorów, która już dziś wychodzi poza Polskę i angażuje wielu medyków i specjalistów w zakresie innowacji. Oficjalny debiut – październik 2022 r. Zapraszamy!

Czytaj całość