E-słuchawka

E-słuchawka w gronie finalistów konkursu „Przychodnia Przyszłości” #NILIN ? W celu oceny skuteczności kontroli pacjentów z chorobami układu oddechowego z wykorzystaniem e-słuchawki w porównaniu do standardowego postępowania przeprowadzono badania. ? W I etapie na grupie 358 pacjentów przetestowano prototyp usługi polegającej na zdalnym przeprowadzeniu badania lekarskiego u osób z najczęstszymi chorobami układu oddechowego i alergiami, zidentyfikowaniu możliwych zakłóceń i zagrożeń (np. zachowanie ciszy w czasie badania, toaleta drzewa oddechowego przed osłuchiwaniem, skonfigurowanie programu w smartfonie). ? Do etapu II zakwalifikowano 216 pacjentów: 62 z ANN (alergiczny nieżyt nosa), 84 z astmą, 50 z POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i 20 z OBS (obturacyjny bezdech senny). Chorzy zostali w sposób losowy przydzieleni do grupy badanej i kontrolnej. ? Wizyty w grupie badanej odbywały się w po miesiącu (V2), po trzech (V3) i po 6 (V4). Postępowanie w grupie kontrolnej było standardowe oraz zgodne z dotychczasową praktyką. Analizowano następujące parametry: nasilenie dolegliwości wg kwestionariuszy jakości życia (QoL), liczbę hospitalizacji, wizyt w SOR, POZ, AOS, w ośrodku badawczym i konieczność stosowana leków ratunkowych. ? Z badania wynika, że we wszystkich badanych jednostkach chorobowych wykazano korzystny efekt zdalnego nadzoru dotyczącego jakości życia (wszystkie jednostki chorobowe), wizyt w POZ (POChP, ANN), AOS (ANN, astma), SOR (OBS, POChP) i hospitalizacji (OBS, POChP). ✔Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, że wykorzystanie e-słuchawki może w korzystny sposób wpłynąć na jakość życia pacjentów, zmniejszyć obciążenie systemu ochrony zdrowia, jak również na dostępność fachowej pomocy u pacjentów wykluczonych ze względu na mobilność czy miejsce zamieszkania. Nie bez znaczenia pozostaje również zmniejszenie czasu wizyty oraz aspekt środowiskowy (zmniejszenie dojazdów poprzez wizyty zdalne). ?

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt