Zintegrowany System Telemonitoringu Glikemii Diabdis

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym spośród 11 innowacyjnych projektów, finalistów konkursu ,,Przychodnia Przyszłości'' organizowanego przez NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów ?

Prawie 3 mln. osób chorujących na cukrzycę w Polsce, poza stosowaną farmakoterapią, musi systematycznie wykonywać badania glikemii. Większość z nich, monitoruje swoje glikemie przy użyciu glukometrów. Różnorodność modeli zmusza lekarzy do korzystania z wielu systemów gabinetowych do sczytywania wyników, co nie zapewnia optymalnej pracy.

Operator Medyczny Świat Zdrowia wdrożył Zintegrowany System Telemonitoringu Glikemii Diabdis, jedyne rozwiązanie na rynku, które pobiera wyniki glikemii z aż 14 modeli glukometrów różnych producentów i prezentuje je w postaci wykresów i podsumowań, podając informacje o liczbie epizodów hiper-, hipoglikemii, średnich glikemii, czy estymowanego HbA1c. ??

System Telemonitoringu Glikemii Diabdis, został zintegrowany z systemem gabinetowym SERUM, z którego lekarz korzysta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i prowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Dzięki wdrożonej innowacji, lekarz ma możliwość zapoznania się z wynikami glikemii pacjentów przesłanych bezpośrednio z glukometru, co dzięki ocenie rzetelnych danych z urządzenia pomiarowego przyspiesza i ułatwia podjęcie decyzji klinicznej. ?‍⚕️?

To co nas wyróżnia to m.in.:

  • JEDEN system dla wielu modeli glukometrów ?
  • Logowanie bezpośrednio z poziomu EDM ?
  • JEDEN standard prezentacji danych – prezentacja wyników glikemii jest taka sama dla każdego kompatybilnego modelu glukometru ?
  • JEDEN profil pacjenta w dzienniczku, niezależnie z ilu glukometrów pacjent korzysta. ?

Kluczowymi elementami rozwiązania są:

  • elektroniczny dzienniczek glikemii Diabdis zintegrowany z systemem EDM ?
  • glukotransmiter – urządzenie pozostawione w gabinecie lekarza, pielęgniarki lub w rejestracji (do decyzji przychodni), które umożliwia przesłanie wyników bezpośrednio z 14 różnych modeli glukometrów do Elektronicznego Dzienniczka ?
  • aplikacja mobilna Diabdis (opcjonalnie) pozwalająca pacjentowi otrzymać dostęp do wyników glikemii przesłanych z glukometru do elektronicznego dzienniczka. Dzięki temu pacjent może również samodzielnie śledzić przebieg samokontroli glikemii oraz przekazywać dodatkowe informacje specjaliście medycznemu, np. dotyczące aktywności fizycznej, diety, samopoczucia, czy przyjętych leków. ?

Dodatkowo, dostęp do Zintegrowanego Systemu Telemonitoringu Glikemii Diabdis ma każdy członek zespołu terapeutycznego, co ma znaczenie w realizacji Indywidualnego Planu Opieki Medycznej w ramach ścieżki diabetologicznej w opiece koordynowanej. Rozwiązanie Diabdis podnosi jakość udzielanego świadczenia zdrowotnego i pozwala na podejmowanie decyzji klinicznych dopasowanych do wyników pacjenta. Już teraz z tego rozwiązania korzysta ponad 300 lekarzy i 300 pielęgniarek z 41 różnych Centrów Medycznych Świat Zdrowia zlokalizowanych w 8 województwach. ?

NIL IN SUMMIT

Konkurs

O nas

Grupy robocze

Ludzie

Partnerzy

Aktualności

Kontakt