Projekt
Projekt AIVALUE4HEALTH
Kryteria oceny przydatności technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji z perspektywy społecznej
Głównym celem prac Zespołu Badawczego AIValue4Health jest odpowiedź na pytanie jak oceniać przydatność sztucznej inteligencji (SI) w polskim systemie ochrony zdrowia.Misją Zespołu Badawczego AIValue4Health jest przeprowadzenie dialogu społecznego w zakresie oceny roli technologii zdrowotnych opartych na SI na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. W debacie publicznej wykorzystywane są głosy ekspertów z Polski i zagranicy, publikacje naukowe oraz raporty sejmowe. Istotnym elementem działania Zespołu Badawczego AIValue4Health są badania preferencji głównych grup interesariuszy względem kryteriów oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia (kadry medycznej, pacjentów i zarządzających placówkami medycznymi).

Zespół Badawczy AIValue4Health jest stworzony przez naukowców Akademii Leona Koźmińskiego i działa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej. Prace naukowewspierane są patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji).

Celem zaplanowanych prac Zespołu Badawczego AIValue4Health na 2023 rok jest przygotowanie rekomendacji na rzecz utworzenia nowych prawnych regulacji zapewniających wiarygodną i obiektywną ocenę przydatności sztucznej inteligencji do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Skontaktuj się z nami! katarzyna.kolasa@nilin.org.pl
Projekt AIVALUE4HEALTH
Kryteria oceny przydatności technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji z perspektywy społecznej
Głównym celem prac Zespołu Badawczego AIValue4Health jest odpowiedź na pytanie jak oceniać przydatność sztucznej inteligencji (SI) w polskim systemie ochrony zdrowia.Misją Zespołu Badawczego AIValue4Health jest przeprowadzenie dialogu społecznego w zakresie oceny roli technologii zdrowotnych opartych na SI na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. W debacie publicznej wykorzystywane są głosy ekspertów z Polski i zagranicy, publikacje naukowe oraz raporty sejmowe. Istotnym elementem działania Zespołu Badawczego AIValue4Health są badania preferencji głównych grup interesariuszy względem kryteriów oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia (kadry medycznej, pacjentów i zarządzających placówkami medycznymi).

Zespół Badawczy AIValue4Health jest stworzony przez naukowców Akademii Leona Koźmińskiego i działa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej. Prace naukowewspierane są patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji).

Celem zaplanowanych prac Zespołu Badawczego AIValue4Health na 2023 rok jest przygotowanie rekomendacji na rzecz utworzenia nowych prawnych regulacji zapewniających wiarygodną i obiektywną ocenę przydatności sztucznej inteligencji do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Skontaktuj się z nami! katarzyna.kolasa@nilin.org.pl

Zespół AIValue4Health powstał jako inicjatywa wspierająca wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do polskiego systemu ochrony zdrowia. Dzięki badaniom naukowym chcemy zbudować metodologiczne standardy oceny innowacji napędzanej SI, tak aby zapewnić dostęp do bezpiecznych i skutecznych nowoczesnych technologii dla pacjentów i lekarzy.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zwolenników innowacji medycznych opartych na sztucznej inteligencji!

Katarzyna Kolasa
Lider Projektu

Harmonogram prac grupy

 • Styczeń- Luty 2023 r.
 • – Przegląd literatury na temat doświadczeń innych krajów z wprowadzenia sztucznej inteligencji do ochrony zdrowia.
 • – Wsparcie w przygotowanie Raportu Biura Analiz Sejmowych nr…
 • 7 Marca 2023r.
 •  I Konferencja Naukowa pod patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. ,,Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?”
 • Marzec-Lipiec 2023r.
 • Przegląd literatury na temat badań preferencji lekarzy i pacjentów w kontekście wykorzystania technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • Przygotowanie raportu pokonferencyjnego „Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia”.
 • Przygotowanie badań preferencji społecznych i kadry medycznej.
 • Sierpień 2023 r.
 • Podpisanie umowy o współpracy z SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza na realizację badań naukowych anaizujących preferencje polskiego społeczeństwa względem roli sztucznej inteligencji w medycynie.
 • Przeprowadzenie badań ilościowych na grupie lekarzy i reprezentatywnej grupie polskiego społeczeństwa, których celem jest analiza preferencji obu grup respondentów względem roli technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • 14 września 2023 r.
 • II Konferencja Naukowa. ,,Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia”
 • Wrzesień- Grudzień 2023r.
 • Przygotowanie raportu ”Wytyczne oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia w Polsce”.
 • ]
 • Wrzesień -Grudzień 2023r.
 • Przygotowanie raportu jak wdrażać sztuczną inteligencję do systemu ochrony zdrowia
  • Styczeń- Luty 2023 r.
  • – Przegląd literatury na temat doświadczeń innych krajów z wprowadzenia sztucznej inteligencji do ochrony zdrowia.
  • – Wsparcie w przygotowanie Raportu Biura Analiz Sejmowych nr…
  • 7 Marca 2023r.
  •  I Konferencja Naukowa pod patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. ,,Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?”
  • Marzec-Lipiec 2023r.
  • Przegląd literatury na temat badań preferencji lekarzy i pacjentów w kontekście wykorzystania technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
  • Przygotowanie raportu pokonferencyjnego „Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia”.
  • Przygotowanie badań preferencji społecznych i kadry medycznej.
 • Sierpień 2023 r.
 • Podpisanie umowy o współpracy z SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza na realizację badań naukowych anaizujących preferencje polskiego społeczeństwa względem roli sztucznej inteligencji w medycynie.
 • Przeprowadzenie badań ilościowych na grupie lekarzy i reprezentatywnej grupie polskiego społeczeństwa, których celem jest analiza preferencji obu grup respondentów względem roli technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.
 • 14 września 2023 r.
 • II Konferencja Naukowa. ,,Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia”
 • Wrzesień- Grudzień 2023r.
 • Przygotowanie raportu ”Wytyczne oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia w Polsce”.
 • ]
 • Wrzesień -Grudzień 2023r.
 • Przygotowanie raportu jak wdrażać sztuczną inteligencję do systemu ochrony zdrowia
 • Głównym celem Zespołu Badawczego AIValue4Health jest odpowiedź na pytanie jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia oraz jak przeprowadzić proces adaptacji krajowego ustawodawstwa do wdrożenia technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji do ochrony zdrowia w Polsce. Badania ilościowe zostały poprzedzone przeglądem literatury na podstawie którego opracowano kwestionariusze ankiet. Celem badań jest zidentyfikowanie kryteriów oceny przydatności technologii zdrowotnych opartych na sztucznej inteligencji.Jedno z badań ilościowych zostanie przeprowadzone na grupie zawodowej lekarzy. Częściowe wyniki z tego badania będą wykorzystane do pracy naukowej której celem jest zbadanie poziomu zaufania lekarzy różnych specjalizacji do rekomendacji generowanych przez technologie oparte na sztucznej inteligencji, stopień wykorzystania tych rekomendacji w procesie diagnozowania pacjenta oraz dążenie do zidentyfikowania czynników które warunkują takie podejścia.Ponadto, we współpracy z SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza zostanie przeprowadzone badanie naukowe analizujące preferencje polskiego społeczeństwa względem roli sztucznej inteligencji w medycynie.Badania będą realizowane w sierpniu 2023 roku, wstępne wyniki zostaną zaprezentowane podczas II Konferencji Naukowej „Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia” w dniu 14 września 2023 roku.Finalna wersja raportu pt. „Wytyczne oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia w Polsce” zostanie opublikowana w miesiącu grudzień 2023 roku.

  Główne obszary prac

  Organizatorzy

  Partnerzy

  artykuł

  NIL IN. Sztuczna inteligencja już tu jest – czas na akcję!

  Historyk Yuval Noah Harari przestrzega na łamach „The Economist” przed nadmiernym entuzjazmem wobec sztucznej inteligencji. Artificial intelligence (AI) nazywa alien intelligence i mówi o potrzebie oceny bezpieczeństwa rozwiązań AI w medycynie na wzór FDA dla leków – pisze dr hab. Katarzyna Kolasa.

  Bezsprzecznie żyjemy w czasach dynamicznych zmian, kiedy technologia wspiera, a nawet czasem wypiera, rolę lekarza w leczeniu pacjenta.

  Już dziś chatboty i algorytmy opiekują się pacjentem na podstawie danych dostarczanych przez sensory monitorujące funkcje pacjenta 24/7. Jeśli samolot może być sterowany autopilotem, czy pacjent może być sterowany robotem? Jak zmieni się wtedy rola lekarza?

  Nie powinniśmy się ani bać, ani dzielić na przeciwników i zwolenników sztucznej inteligencji. Każda innowacja wymaga dostosowań i zmian dotychczasowych praktyk. Im szybciej zbudujemy naszą wizję nowej ochrony zdrowia opartej na symbiozie lekarza/pacjenta z AI, tym lepiej dla nas!

  Sztuczna inteligencja jest tak dobra jak dane, którymi dysponuje, a dokładniej dane, które pozwolimy jej wykorzystać… Zadziwia mnie każdorazowo entuzjazm wobec algorytmów, które nie były przetestowane na innych zbiorach danych niż wykorzystane do ich budowy czy może, co ważniejsze, porównane z opiniami ekspertów klinicznych.

  Zatem zanim pozwolimy sztucznej inteligencji zmieniać naszą praktykę kliniczną, musimy przygotować system oceny przydatności algorytmów tak, aby w sposób bezpieczny i skuteczny wspierały proces profilaktyki i leczenia, zapewniając satysfakcję oraz oszczędność czasu dla lekarza i pacjenta.

  Wartość dodana tego samego rozwiązania AI może być zupełnie różna w różnych systemach ochrony zdrowia nie tylko z uwagi na zróżnicowaną charakterystykę pacjentów, praktykę kliniczną, dostępność alternatywnych metod leczenia, system rejestracji i refundacji… ale również na społeczną otwartość na zmianę i zaufanie do technologii. Sztuczna inteligencja zatem nie tylko wkracza w już ściśle uregulowany obszar obwarowany silnymi procedurami dotyczącymi oceny skuteczności i bezpieczeństwa, ale również w obszar zdefiniowany kulturowo-społecznymi normami, które określają relację lekarza z pacjentem i rolę płatnika świadczeń zdrowotnych.

  Według dostępnych danych, w medycynie mamy aż 10 tys. algorytmów AI, z czego ponad 80 proc. przeznaczonych jest dla lekarzy. W 2022 r. było mniej niż 50 proc. nowych patentów dla farmaceutyków niż tych dla urządzeń medycznych i technologii cyfrowych. Żyjemy w czasach rewolucji cyfrowej! Czas na zmianę, ale zmianę na naszych warunkach.

  Nie czekajmy na nowe normy legislacyjne, tylko wspólnie się zastanówmy, jak powinno wyglądać zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na ocenie bezpieczeństwa, efektywności i adaptowalności do praktyki klinicznej. Po co nam nowe algorytmy AI, jeśli nie były wcześniej walidowane, nie zostały zrefundowane i przeszkolone w podobnych do naszych warunkach opieki nad pacjentem.

  Musimy przygotować wytyczne dla decydentów, deweloperów i pacjentów, bo nikt inny tak jak lekarz nie rozumie systemu ochrony zdrowia na tyle, aby wskazać, jakimi kryteriami ustalać wiarygodność i rolę AI w medycynie. Czas zainicjować proces zmiany wychodzący od potrzeby praktyków, z dala od sporów politycznych. Zacznijmy zmianę już dziś!

  Dlatego powołaliśmy nową grupę roboczą ds. sztucznej inteligencji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w ramach Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia. Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w tym projekcie, dołącz do nas.Czekamy na wszystkich zainteresowanych budowaniem systemu oceny wartości AI dla zdrowia. Zmieńmy naszą rzeczywistość razem, zanim sztuczna inteligencja zmieni ją sama dla nas, ale bez naszego udziału…

   dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka ds. cyfryzacji w ochronie zdrowia, liderka grupy ds. sztucznej inteligencji przy NIL IN

  Grupa robocza ds. sztucznej inteligencji: https://nilin.org.pl. Zgłoszenia dla chętnych pod adresem email: innowacje@nil.org.pl.
  Czytaj całość
  Historyk Yuval Noah Harari przestrzega na łamach „The Economist” przed nadmiernym entuzjazmem wobec sztucznej inteligencji. Artificial intelligence (AI) nazywa alien intelligence i mówi o potrzebie oceny bezpieczeństwa rozwiązań AI w medycynie na wzór FDA dla leków – pisze dr hab. Katarzyna Kolasa.

  Bezsprzecznie żyjemy w czasach dynamicznych zmian, kiedy technologia wspiera, a nawet czasem wypiera, rolę lekarza w leczeniu pacjenta.

  Już dziś chatboty i algorytmy opiekują się pacjentem na podstawie danych dostarczanych przez sensory monitorujące funkcje pacjenta 24/7. Jeśli samolot może być sterowany autopilotem, czy pacjent może być sterowany robotem? Jak zmieni się wtedy rola lekarza?

  Nie powinniśmy się ani bać, ani dzielić na przeciwników i zwolenników sztucznej inteligencji. Każda innowacja wymaga dostosowań i zmian dotychczasowych praktyk. Im szybciej zbudujemy naszą wizję nowej ochrony zdrowia opartej na symbiozie lekarza/pacjenta z AI, tym lepiej dla nas!

  Sztuczna inteligencja jest tak dobra jak dane, którymi dysponuje, a dokładniej dane, które pozwolimy jej wykorzystać… Zadziwia mnie każdorazowo entuzjazm wobec algorytmów, które nie były przetestowane na innych zbiorach danych niż wykorzystane do ich budowy czy może, co ważniejsze, porównane z opiniami ekspertów klinicznych.

  Zatem zanim pozwolimy sztucznej inteligencji zmieniać naszą praktykę kliniczną, musimy przygotować system oceny przydatności algorytmów tak, aby w sposób bezpieczny i skuteczny wspierały proces profilaktyki i leczenia, zapewniając satysfakcję oraz oszczędność czasu dla lekarza i pacjenta.

  Wartość dodana tego samego rozwiązania AI może być zupełnie różna w różnych systemach ochrony zdrowia nie tylko z uwagi na zróżnicowaną charakterystykę pacjentów, praktykę kliniczną, dostępność alternatywnych metod leczenia, system rejestracji i refundacji… ale również na społeczną otwartość na zmianę i zaufanie do technologii. Sztuczna inteligencja zatem nie tylko wkracza w już ściśle uregulowany obszar obwarowany silnymi procedurami dotyczącymi oceny skuteczności i bezpieczeństwa, ale również w obszar zdefiniowany kulturowo-społecznymi normami, które określają relację lekarza z pacjentem i rolę płatnika świadczeń zdrowotnych.

  Według dostępnych danych, w medycynie mamy aż 10 tys. algorytmów AI, z czego ponad 80 proc. przeznaczonych jest dla lekarzy. W 2022 r. było mniej niż 50 proc. nowych patentów dla farmaceutyków niż tych dla urządzeń medycznych i technologii cyfrowych. Żyjemy w czasach rewolucji cyfrowej! Czas na zmianę, ale zmianę na naszych warunkach.

  Nie czekajmy na nowe normy legislacyjne, tylko wspólnie się zastanówmy, jak powinno wyglądać zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na ocenie bezpieczeństwa, efektywności i adaptowalności do praktyki klinicznej. Po co nam nowe algorytmy AI, jeśli nie były wcześniej walidowane, nie zostały zrefundowane i przeszkolone w podobnych do naszych warunkach opieki nad pacjentem.

  Musimy przygotować wytyczne dla decydentów, deweloperów i pacjentów, bo nikt inny tak jak lekarz nie rozumie systemu ochrony zdrowia na tyle, aby wskazać, jakimi kryteriami ustalać wiarygodność i rolę AI w medycynie. Czas zainicjować proces zmiany wychodzący od potrzeby praktyków, z dala od sporów politycznych. Zacznijmy zmianę już dziś!

  Dlatego powołaliśmy nową grupę roboczą ds. sztucznej inteligencji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w ramach Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia. Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w tym projekcie, dołącz do nas.Czekamy na wszystkich zainteresowanych budowaniem systemu oceny wartości AI dla zdrowia. Zmieńmy naszą rzeczywistość razem, zanim sztuczna inteligencja zmieni ją sama dla nas, ale bez naszego udziału…

   dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka ds. cyfryzacji w ochronie zdrowia, liderka grupy ds. sztucznej inteligencji przy NIL IN

  Grupa robocza ds. sztucznej inteligencji: https://nilin.org.pl. Zgłoszenia dla chętnych pod adresem email: innowacje@nil.org.pl.
  Czytaj całość

  14.09

  Czwartek

  10:00

  do 13:00

  14 Sep 2023

  KONFERENCJA: ,,Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia w Polsce"

  Zespół Badawczy ds. AIvalue4health oraz Liderzy Kursu Digital Health Start Me Up mają zaszczyt zaprosić na II konferencję naukową

  Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia

  organizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz przez Centralny Ośrodek Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej. Konferencja odbędzie się 14 września 2023r. w trybie hybrydowym.Konferencję objęła patronatem Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji).Konferencja jest dedykowana ekspertom z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia poszukującym praktycznej wiedzy na temat jak skutecznie adoptować technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI) do praktyki klinicznej.Spotkanie otworzy wykład inauguracyjny viceprzewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności I Nowoczesnych Technologii Sejmu RP posła Grzegorza Napieralskiego oraz dyrektora Centralnego Ośrodkiem Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej dr Artura Drobniaka. Gości przywita gospodarz spotkania prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa.

  Siedziba ALK

  14.09

  Czwartek

  10:00

  do 13:00

  14 Sep 2023

  Zespół Badawczy ds. AIvalue4health oraz Liderzy Kursu Digital Health Start Me Up mają zaszczyt zaprosić na II konferencję naukową

  Ocena wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia

  organizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz przez Centralny Ośrodek Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej. Konferencja odbędzie się 14 września 2023r. w trybie hybrydowym.Konferencję objęła patronatem Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP (IX kadencji).Konferencja jest dedykowana ekspertom z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia poszukującym praktycznej wiedzy na temat jak skutecznie adoptować technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI) do praktyki klinicznej.Spotkanie otworzy wykład inauguracyjny viceprzewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności I Nowoczesnych Technologii Sejmu RP posła Grzegorza Napieralskiego oraz dyrektora Centralnego Ośrodkiem Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej dr Artura Drobniaka. Gości przywita gospodarz spotkania prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa.
  Siedziba ALK

  07.03

  Niedziela

  13:00

  do 16:00

  07 Mar 2023

  Konferencja "Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?"

  Celem konferencji jest rozpoczęcie dialogu społecznego na temat roli sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia, a także poznanie opinii ekspertów oraz przedstawicieli krajowych grup interesariuszy (profesjonaliści z sektora medycznego, producenci, ustawodawca, ubezpieczyciel, pacjenci) w zakresie oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Tematyka konferencji wpisuje się w dyscypliny ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej. W programie przewidziano wystąpienia ekspertów oraz cztery panele dyskusyjne, podczas których podjęta zostanie próba oceny wartości sztucznej inteligencji na podstawie aspektów etycznych, klinicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej - w siedzibie ALK oraz w formule on-line (szczegóły zostaną podane wkrótce). Językami konferencji będą polski i angielski. Udział w formie stacjonarnej został ograniczony do zaproszonych Gości.  Pozostałych uczestników zapraszamy do uczestnictwa w formie on-line. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Siedziba ALK

  07.03

  Niedziela

  13:00

  do 16:00

  07 Mar 2023

  Celem konferencji jest rozpoczęcie dialogu społecznego na temat roli sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia, a także poznanie opinii ekspertów oraz przedstawicieli krajowych grup interesariuszy (profesjonaliści z sektora medycznego, producenci, ustawodawca, ubezpieczyciel, pacjenci) w zakresie oceny wartości sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Tematyka konferencji wpisuje się w dyscypliny ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej. W programie przewidziano wystąpienia ekspertów oraz cztery panele dyskusyjne, podczas których podjęta zostanie próba oceny wartości sztucznej inteligencji na podstawie aspektów etycznych, klinicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w siedzibie ALK oraz w formule on-line (szczegóły zostaną podane wkrótce). Językami konferencji będą polski i angielski. Udział w formie stacjonarnej został ograniczony do zaproszonych Gości.  Pozostałych uczestników zapraszamy do uczestnictwa w formie on-line. Udział w konferencji jest bezpłatny.
  Siedziba ALK
  Portfel Aplikacji Zdrowotnych (PAZ)
  Projekt AIVALUE4HEALTH

  NIL IN SUMMIT

  Konkurs

  O nas

  Grupy robocze

  Ludzie

  Partnerzy

  Aktualności

  Kontakt